Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Kommunepsykologer gir bedre hjelp

Tilskuddsordningen med psykologer i kommunehelsetjenesten har bidratt til bedre hjelp for pasienter, økt samarbeid og flere psykologårsverk i kommunene.

Annons:

Det viser evalueringer som Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og SINTEF har gjennomført på vegne av Helsedirektoratet.

Bedre kvalitet
Modellutprøving av «psykologer i kommunehelsetjenesten» har i stor grad bidratt til økning av antall psykologårsverk i kommunen. Overordnet har kvaliteten på tjenestene blitt bedre, og terskelen for å søke psykologhjelp er blitt lavere, skriver Helsedirektoratet og viser til at ventetiden er på 3 uker mot cirka 12 uker i psykisk helsevern.

Rapporten viser også at det har blitt økt grad av samarbeid mellom ulike kommunale instanser og fagfolk.

Veldig positivt
Avdelingsdirektør Anette Mjelde i Helsedirektoratet er glad for at tilskuddsordningen har gitt økt rekruttering av psykologer i kommunene og at hjelpen er blitt bedre.

– Det er veldig positivt, som undersøkelsen viser, at psykologene inngår i et godt tverrfaglig samarbeid og at man kommer inn på tidlig stadium med tanke på hjelp. Det betyr også at det med psykologkompetanse kan iverksettes bedre tiltak, sier Anette Mjelde til Dagens Medisin.

Få samlokaliseringer med fastlege
Psykologtilbudet i kommunene er i hovedsak rettet mot barn, unge og deres familier, særlig der hvor psykologen er lokalisert ved helsestasjon/skolehelsetjeneste og familiens hus/familiesentermodell.

Modellene der psykologen er samordnet med fastlege eller i kommunale enheter for psykisk helsearbeid øker tilgangen på psykologtjenester hos voksne og eldre. De to modellene er imidlertid underrepresentert i dag og bør derfor videreutvikles i flere kommuner for å gjøre tilbudet bedre, mener Helsedirektoratet.

Samlokalisering av psykolog og fastlege er den modellen færrest kommuner har valgt. Dette er den modellen som har gitt best uttelling med hensyn til å øke samarbeidet mellom psykologer og leger, og psykologene i de andre modellene rapporterer om lite samarbeid med fastlegene. Samtidig fremstår modellen som den mest krevende å gjennomføre i praksis, ifølge rapporten.

– Vi hadde helt klart ønsket at flere kommuner hadde valgt denne modellen, og det er fortsatt åpent for det. Det er viktig å løfte frem de gode eksemplene, sier Mjelde.

Økt tilgjengelighet
Med noen unntak, blir psykologene oppfattet som tilgjengelige for brukerne/innbyggerne. Mange psykologer sier de ønsker å bruke mer tid på lavterskeltilbud og forebygging, men at de ikke har tid.

Hvor høy terskelen for å få hjelp skal være, er ifølge rapporten et utfordrende punkt i alle prosjektene.

Både psykologene, kolleger, samarbeidspartnere og overordnede mener psykologkompetansen har bidratt til en lavere terskel for psykologhjelp, og at stillingen «på sitt beste har bidratt til et mer kunnskapsbasert og intensivert samarbeid mellom ulike kommunale instanser og fagfolk.»

Seks år til
Siden ordningen startet i 2008, har i alt 229 kommuner fått tilskudd til kommunepsykologer. I år er tilskuddsbeløpet til kommunene på 60 millioner kroner.

– Tilskuddsordningen vil vare i seks år fremover, og det gir gode muligheter for at mange flere kommuner kan komme med, sier Mjelde.

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!