Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

HELSEINDUSTRI-KONFERANSEN: Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi (LFH), Legemiddelindustrien (LMI) og Norsk Industri arrangerte konferansen. Foto: Vidar Sandnes

HELSEINDUSTRI-KONFERANSEN: Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi (LFH), Legemiddelindustrien (LMI) og Norsk Industri arrangerte konferansen. Foto: Vidar Sandnes

Vil leie utstyr fremfor å eie

Den helse- og velferdsteknologiske bransjen vil ha alternative måter å finansiere sykehusinnkjøp på. Høyre og Ap er uenig i spørsmålet om leie av medisinsk-teknisk utstyr.

Annons:

På Helseindustrikonferansen i Oslo torsdag dag var utrangert sykehusutstyr ett av temaene som ble tatt opp i en paneldebatt mellom helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og høyreleder Erna Solberg.

Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi (LFH), som arrangerte konferansen sammen med Legemiddelindustrien (LMI) og Norsk Industri, har lansert begrepet «dødsspiralen» om et anslått behov for ti milliarder kroner for å erstatte gammelt, medisinsk-teknisk utstyr.

Bedre økonomi?
Trond Dahl Hansen på Helseindustrikonferansen 2013– Operasjonell leie av utstyr er absolutt noe som må brukes, sa administrerende direktør Trond Dahl Hansen i LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi. Han viste til at Helse Sør-Øst i sin finansieringsstrategi har gått inn for dette, uten at det har skjedd så mye mer.


Erna Solberg, Helseindustrikonferansen 2013Høyre og Erna Solberg er klart for både operasjonell leie av medisinsk-teknisk utstyr og lånefinansiering av inntil 70 prosent av sykehusinvesteringer. Hun er for OPS – offentlig privat samarbeid – i helsesektoren.

Jonas Gahr Støre, Helseindustrikonferansen 2013Jonas Gahr Støres svar på utfordringen var at sykehusene nå har fått bedre økonomi og derfor vil være bedre i stand til å finansiere nødvendige investeringer. Han godtok ikke helt premissene til LFH:

– Vi er ikke i en dødsspiral, sa Støre

 

Savner regnestykket
Men Hansen står på sitt:

– Når alderen på medisinsk-teknisk utstyr øker for hvert år, så er det en spiral, og den må vi ut av. God sykehusøkonomi er ikke godt nok til å bøte på den alvorlige situasjonen, det holder ikke å stole på at sykehusene genererer nok resultat til å komme over denne situasjonen.

Så langt har de rødgrønne vært imot forslaget.

- Statssekretær Robert Martin Kåss sa til Dagens Medisin at å leie koster mer enn å eie, men det regnestykket har ikke jeg sett, sier LFH-sjefen.

Vil løfte helseforskning
Helseindustrikonferansen er en møteplass for all industri som er knyttet til helsesektoren i Norge. Tre temaer som ble belyst i åpningsvidoer, ble fulgt opp i den helsepolitiske debatten før lunsj. Ved siden av utrangert utstyr var temaene biomedisin mot leddgikt og Alzheimers sykdom.

Støre mener at nettopp møteplasser er svært viktige for å fremme innovasjon og utvikling i helsesektoren, og han trakk fram HelseOmsorg21 og Topplederforum som to viktige grep. Videre jobber han med en helse- og omsorgsstrategi som skal være en kunnskapsplattform.

– Sykehusene leverer fantastisk mye forskning, men jeg ser også potensialet til å koble dette tettere opp til nodene vi har i samfunn og næringsliv. Vi vil løfte norsk helseforskning nasjonalt og internasjonalt.

Kliniske studier
Støre nevnte også betydningen av å sikre bedre pasientbehandling gjennom kliniske studier.

– Det kan være grunner til at myndigheter i noen land vil beskyttet seg mot den kommersielle industrien fordi de ikke har en sjanse til å stå imot. Vi er ikke et sånt land, slik at vi vil lytte veldig nøye til de vurderingene som gjøres langt inne i de beslutningsarenaene dette handler om.

Karita Bekkemellem, Helseindustrikonferansen 2013
Administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI) åpnet Helseindustrikonferanen 2013. Foto: Vidar Sandnes

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

roger schjerva

FELLES JOURNALLØSNING FOR KOMMUNENE

– Forutsetter obligatorisk kommunal journal

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter