Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde

Foto: Kjell Arne Bakke

– Må ha en aktiv markedsdialog

– Vi oppfordrer virksomheter til å utarbeide forankrede anskaffelsesplaner, ha en aktiv markedsdialog og publisere sine langsiktige utviklingsbehov, fremholdt næringsminister Trond Giske overfor de vel hundre deltakere på leverandørenes bransjetreff.

Annons:

FORNEBU/BÆRUM: Trond Giske åpnet i formiddag LFH –Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsgteknologi sitt årlige treff, der innovasjon i helse- og omsorgssektoren er hovedtemaet.

– Vi skal legge forholdene til rette, dere må være de smarte og sammen skal vi lykkes, var blant næringsministerens innovasjonsinnspill overfor bransjens representanter.

Vil ha gode anskaffelsesmetoder
Næringsminister Trond GiskeGiske tok utgangspunkt i regjeringens strategi for mer innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser, som flere departementer utarbeidet i fellesskap, og der organisasjoner som LFH har kommet med innspill til under prosessen.

– Direktoratet for forvaltning og IKT får, i samarbeid med innovasjon Norge og Forskningsrådet, en pådriverrolle for å gjøre gode anskaffelsesmetoder kjent og forbedre dialogen mellom offentlig sektor og næringslivet, sa han blant annet.

Trond Giske gjorde et poeng av at staten og myndighetene i beste fall bare kan støtte og utløse innovasjonsaktivitet i næringslivet, men som han understreket:

– Offentlig myndigheter kan gi det ekstra dyttet en bedrift trenger for å lykkes – og, vi kan bygge en bro mellom tilbud og etterspørsel.

Utfordret leverandørene
Han påpekte at legemiddelindustrien og helseindustrien er som all annen næringsvirksomhet: I lengden kan en ikke leve av tilskudd, den må leve av overskudd.

– Det er dere som finner opp, det er dere som lager produkter og tjenester, og det er dere som kjenner markedet og produksjonsmulighetene best

Han understreket at innovasjon og lønnsom næringsdrift må bedriftene selv stå for.

– Samarbeid blant suksesskriteriene
I innlegget tok næringsministeren for seg suksesskriteriene for næringsutvikling, myndighetenes rammebetingelser og bedriftenes nyskapingsevne.

Ifølge Giske er ett av suksesskriteriene et godt samarbeid mellom det offentlige og det private.Prosjektdirektør Harvig Munthe-Kaas  i LFH

I en kort spørsmålsrunde etter statsrådens innlegg spurte møteleder og prosjektdirektør i LFH, Hartvig Munthe-Kaas, om den nye strategien ville overleve et eventuelt regjeringsskifte til høsten.

Et skifte trodde ikke Giske på, men han understreket at strategien er godt forankret i regjeringen og i embetsverket.

– Du bør ta en prat med Jonas
AdminisKarita Bekkemellem, adm.dir. LMI på LFHs bransjetreff 23/5-13trerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI) påpekte at medisinsk innovasjon blir sett på som kostnadskrevende, og hun oppfordet Giske til å ta en prat med helsestatsråden.

– Det er viktig å legge til rette for god innovasjon, snakk med Jonas om dette, foreslo den tidligere Ap-politikeren.

Bransjetreffet avsluttes i ettermiddag med generalforsamling, der det blant annet skal velges et nytt styre.

LFHs bransjetreff 23. mai 2013 på Fornebu.

Vel hundre deltok på leverandørenes bransjetreff 23. mai 2013 på Fornebu i Bærum. Alle foto: Kjell Arne Bakke

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

roger schjerva

FELLES JOURNALLØSNING FOR KOMMUNENE

– Forutsetter obligatorisk kommunal journal

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter