Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

OUS-forskerne sliter med datastøtten

Forskerne ved Oslo universitetssykehus sliter med datasystemene og brukerstøtten. Torsdag drøfter styret hva som kan gjøres for å bedre situasjonen.

Annons:

Forskerne ved Oslo universitetssykehus (OUS) har så store problemer med infrastrukturen knyttet til IKT og brukerstøtte, at de har slått alarm, og 25. april er saken satt på agendaen under møtet i sykehusstyret.

Sykehusets forskningsledere sendte en bekymringsmelding om situasjonen til sykehusets forkningsdirektør. Dagens Medisin har bedt om en kommentar fra forskningsdirektør Erlend Smeland, men han sier at han ikke vil kommentere saken før styremøtet.

Ansvaret overlatt Sykehuspartner
I Helse Sør-Øst er ansvar for drift og forvaltning av all IKT-infrastruktur overført fra helseforetakene til Sykehuspartner, som er en avdeling i Helse Sør-Øst RHF. Hensikten med Sykehuspartner er å tilby en mer effektiv drift av støttefunksjoner i helseforetakene.

Ifølge sakspapirene har sykehusets forskere opplevd at drift og brukerstøtte ikke har vært prioritert. Administrerende direktør Bjørn Erikstein påpeker at forskningens behov for en tilfredsstillende IKT-infrastruktur knapt er nevnt i Helse Sør-Øst sin nye IKT-strategi og handlingsplan, som ble presentert i Helse Sør-Øst sitt styremøte 25. oktober 2012.

Lederne er bekymret
– En langvarig manglende satsning på IKT for forskning er bekymringsfull for Oslo universitetssykehus, som er landets største medisinske forskningsinstitusjon med et betydelig oppdrag fra eier knyttet til forskning, utvikling og innovasjon, skriver Erikstein om saken, som han inviterer styret til å ta til orientering.

Direktøren viser til at det i 2012 ble sendt en felles bekymringsmelding til sykehusets forskningsdirektør fra forskningslederne i alle klinikker ved sykehuset. Sykehuset har videre flagget den manglende IKT-infrastruktur for forskning som høy risiko i de tertialvise risikoanalysene til styret, både andre og tredje tertial 2012.

Sykehuset tok i fjor høst dessuten opp saken med Helse Sør-Øst.

– Vesentlig at noe blir gjort
Bjørn Erikstein peker på to tiltak som kan bedre situasjonen: Bedre dialog med Sykehuspartner og et forprosjekt Helse Sør-Øst , der outsourcing av enkelte IKT-oppgaver er blant tiltakene som skal vurderes.

Direktøren viser til sykehusets strategi for perioden 2013–2018, der målet er sykehuset, i tett samarbeid med Universitetet i Oslo, skal utvikle seg videre som et ledende akademisk senter innen forskning, innovasjon og utdanning.

Han synes det er bra at Helse Sør-Øst har planer om å sette i gang et arbeid for å bedre situasjonen, men som han også understreker overfor styret:

– Det er helt vesentlig at tiltak blir gjennomført for at forskningen skal kunne levere i tråd med oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!