Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Nytt senter for fremragende forskning

Fredag er det offisiell åpning ved Universitetet i Oslo av et nytt senter for fremragende forskning på alvorlige psykiske lidelser.

Annons:

Norwegian Centre for Mental Disorders Research, NORMENT, har som mål å bedre forståelsen og behandlingen av  alvorlige psykiske lidelser.

Senteret får årlig 17,5 millioner fra Forskningsrådet for å skape forskning i verdensklasse de kommende ti årene, skriver Universitetet i Oslo (UiO) i en pressemelding.

Langsiktighet
Leder av senteret er professor Ole E. Andreassen, psykiater ved Oslo universitetssykehus Ullevål,. Han er glad for at det nå gis ressurser til forskning på høyt nivå også på psykiske lidelser, og at norsk psykiatriforskning har vist at det er mulig å gjøre fremragende forskning på dette feltet.

– Flere midler gjør at vi kan satse mer langsiktig og kan tørre å ha høyrisikoprosjekter som kan gi ny kunnskap. Ofte kjører man veldig safe på forskningsfeltet, sier Ole E. Andreassen til Dagens Medisin.

Han legger til at det er stor oppmerksomhet på klinikken.

– Vi tar utgangspunkt i mekanismer og mulige årsaker hos pasientene i klinikken.

NORMENT vil undersøke og følge opp et stort antall pasienter gjennom undersøkelser av kliniske kjennetegn, og sammenholde dette med informasjon fra biologiske og miljømessige faktorer.

Genteknologi
Senterets forskere har bakgrunn fra grunnforskning og klinisk forskning, og vil samarbeide om å utnytte moderne genteknologi, nyere funn fra hjerneforskning og registerdata for å få frem ny kunnskap om psykiatriske lidelser.

Forskerne bak senteret, som har jobbet multidisiplinært, har bygget opp forskningen over tid, og har ifølge UiO svært ambisiøse mål.

Kostbare lidelser
Omkostningene ved psykoselidelsene schizofreni og bipolare lidelser er store både på individ- og samfunnsnivå. I Norge er det beregnet at om lag 40.000 mennesker er rammet.

Likevel er kunnskapen om hva som forårsaker lidelsene begrenset, og det er stort behov for bedre forståelse av årsakene, skriver UiO.

21 sentre i dag
I 2003 ble de første sentrene for fremragende forskning (SSF) etablert i Norge. Ordningen, som administreres av Norges forskningsråd, omfatter i dag 21 sentre. De fleste er knyttet til et av universitetene.

NORMENT, som organisatorisk er underlagt Universitetet i Oslo, får tilhold på OUS Ullevål og åpner offisielt fredag 19. april. Ifølge OUS starter senteret formelt i januar neste år.

 

Saken er oppdatert torsdag ettermidag.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

roger schjerva

FELLES JOURNALLØSNING FOR KOMMUNENE

– Forutsetter obligatorisk kommunal journal

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter