Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
BEKYMRET: – Jeg er bekymret for kvaliteten på legetjenesten i forhold til øyeblikkelig hjelp-sengene, fremholdt NFA-lederen overfor de rundt to hundre deltakerne på mandagens samhandlingskonferanse i Oslo. Foto: Kjell Arne Bakke

Bekymret for fastlegekvaliteten

– Øyeblikkelig-hjelp-senger i kommunene aktualiserer behovet for å stille krav til kvaliteten i fastlegeordningen. Dette gjøres best gjennom spesialisering, mener Marit Hermansen, leder for Norsk forening for allmennmedisin.

Publisert: 2012-12-04 — 14.44 (Oppdatert: 2015-05-21 — 11.39)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Dagens Medisin møtte lederen av Norsk forening for allmennmedisin (NFA) etter hennes foredrag under heldagsmøtet om helseøkonomi og samhandlingsreformen, som Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) og Helsedirektoratet arrangerte i Oslo mandag.

– Det bør stilles krav om at fastlegene er spesialister eller er under spesialisering. Ved å stille krav til spesialisering, får man samtidig bedret fastlegekvaliteten, sier Marit Hermansen til Dagens Medisin.

Bekymret for ø-hjelpkompetanse
Det nye tilbudet om øyeblikkelig hjelp-senger i kommunene i lys av samhandlingstiltaket om kommunal medfinansiering for utskrivingsklare sykehuspasienter, var blant temaene som ble tatt opp under konferansen.

– Det er bra at pasientene skrives ut fra sykehusene, men blir det gjort på rett tidspunkt? Har vi tenkt på kvaliteten, og klarer vi å gi disse pasientene et tilfredsstillende tilbud? Jeg er bekymret for kvaliteten på legetjenesten i forhold til øyeblikkelig hjelp-sengene, fremholdt NFA-lederen overfor de rundt to hundre deltakerne på konferansen.

Hun viste til myndighetenes veileder om at det skal være lokale øyeblikkelig hjelp-senger, men at det ikke er definert noen kvalitetskrav.

– Hva gjør kommunene hvis de ikke har leger med nok kompetanse, spurte Hermansen.

Vil ha ALIS-stillinger
NFA-lederen viste til spesialisthelsetjenesten.

– Der blir nye leger ansatt i LIS-stillinger med en klar forventning om kvalitet gjennom spesialisering. Også i allmennlegetjenesten må det stilles krav om at legene spesialiserer seg, uttalte Hermansen.

Hun tok til orde for at det etableres hjemler for allmennlege i spesialisering (ALIS).

Vil ha systematisk kvalitetsarbeid
Under konferansen viste hun til Helsedirektoratets forslag om 2700 nye allmennlegestillinger i perioden 2009–2015, altså 450 nye stiller i året.

– Det viktigste nå er kvaliteten i allmennlegetjenesten, og da er det behov for nok fastleger, et obligatorisk krav til spesialitet eller spesialisering og et systematisk kvalitetsarbeid på allmennlegekontorene, påpeker Hermansen overfor Dagens Medisin.

– Hvordan kan kvalitetsarbeidet settes i sentrum på allmennlegekontorene?

– Vi mener at det må etableres et senter for allmennmedisinsk kvalitet – SAK – etter modell av NOKLUS, som har som formål å sikre kvaliteten på laboratorieanalyser, sier Hermansen.

Hun mener at dette bør bli et resultat av samarbeidet mellom Legeforeningen, KS og Staten.

Tok tak i samhandlingsreformen
Heldagsmøtet ble ledet av NSHs styreleder Erik K. Normann, til daglig avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. På vegne av arrangørene spurte han hva som er de helseøkonomiske konsekvensene av virkemidlene i samhandlingsreformen, noe Hermansen og de syv andre foredragsholderne bidro til å utdype – hver på sitt vis.

Tirsdag videreførte NSH noen av de samme problemstillingene gjennom en nasjonal konferanse om kommunale akuttsenger og ø-hjelpdøgn i kommunene.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!