Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Foto: Anne Grete Storvik

Psykiater: - For lite informasjon fra pårørende

Professor i psykiatri mener det er manglende biologiske undersøkelser og for lite informasjon fra Breiviks pårørende i arbeidet med psykiatrirapportene.

Publisert: 2012-06-08 — 10.35 (Oppdatert: 2015-05-21 — 13.22)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

OSLO TINGRETT: Professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og avdelingsoverlege ved Rikshospitalet (OUS)  Ulrik F. Malt  forklarte seg for retten fredag.

-Heksejakt
Malt er aktoratets vitne og forklarte seg for retten som privatengasjert sakkyndig, og redegjorde for hvorfor han mente de to rettspsykiatriske rapportene har kommet til ulik konklusjon.

Som kjent konkluderte den ene rapporten med at terrortiltalte er psykotisk schizofren og strafferettslig utilregnelig. Den andre konkluderte med at han ikke var psykotisk da han gjennomførte terrorhandlingene.

Malt startet med å understreke at han er i retten som en som har «lest gjennom papirer»:
– Jeg har aldri noen gang snakket med tiltalte eller vurdert ham på noen måte. Derfor understreker jeg at jeg er her som akademiker og professor og ikke som kliniker, åpnet Malt.

Han la til at han mener kritikken mot de sakkyndige som har utarbeidet de to rettspsykiatriske erklæringene er en heksejakt:
– Noe av kritikken som har vært reist mot det ene settet av sakkyndige, er urimelig. Jeg er overrasket over heksejakten på to av de sakkyndige. Alle disse fire er erfarne og respekterte. Hvis de kommer frem til ulik konklusjon, så betyr det at de har lagt merke til, og vurdert ulike ting. Det betyr likevel at begge parter kan ha gode poenger, sa Malt.

Han sa også:
– Breivik er også et tenkende og følende menneske. Som samfunn har vi plikt til å prøve å forstå dette fra et menneskelig og psykologisk perspektiv.

Malt fortalte deretter retten hva en psykiatrisk diagnose og hvordan den stilles.

Han redegjorde for eventuelle feilkilder og supplerende metoder som burde vært gjort i arbeidet med å vurdere tiltalte:
Semistrukturerte intervjuer, spørreskjemaer/graderingsskalaer, ulike tester og hvilke utfordringer dette gir, informasjon fra pårørende, og kognitive og biologiske undersøkelser.

Mer informasjon fra pårørende
– Informasjon fra pårørende er viktig. Her vet vi at tiltalte har vært observert i barne- og ungdomspsykiatrien. Det er i liten grad sett til i vurderingene, mener Malt.

– Og jeg skulle gjerne hatt tilgang til en hel journal i stedet for epikrise. Vi som jobber med dette vet at en epikrise er «frisert», i forhold til en journal, som er mer «rå», sa han.

– Det er et problem at det er utilstrekkelig informasjon fra pårørende, sett fra et psykiatrisk synspunkt, sa Malt.

Han viste til at det heller ikke gjort tilstrekkelige biologiske undersøkelser av tiltalte, og viste til forskning som viser at det er fire årsaker til at en  kommer til ulike konklusjoner i psykiatriske vurderinger:

 • Ulik informasjon
 • Ulik observasjon
 • Ulik tolkning
 • Ulike kriterier (retningslinjer)

Malt la  til:
– Breiviks tilgang til pressen ga en teoretisk mulighet til å tilpasse forklaringer. Det kan spille en rolle. Ikke alle har dessuten snakket med mor, og man burde også har snakket med far. Disse fire sakkyndige har ulik informasjon, det må vi ha i mente.

Andre forhold som skaper utfordringer er psykologens eller psykiaterens evne til å observere, påpekte Malt: 
– Når man skal forstå et menneske jobber på to nivåer samtidig. Du skal lytte, se, og observere. Samtidig skal en være flue på veggen, se på bevegelser, kroppsspråk, og oppmerksomhetssvikt. Alt dette kan gi oss tilleggsinformasjon som kan være nødvendig å legge merke til.Slik informasjon kan være vesentlig. Hvis man ikke evner å legge merke til slike ting bør man bruke verktøy som skal tvinge psykologen/psykiateren og legge merke til slikt, sa han.

Også professor og spesialist i klinisk psykologi med personlighetsforstyrrelser som spesialfelt. Svenn Torgersen forklarer seg fredag.

PSYKIATRIRAPPORTEN:
De rettpsykiatriske sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby konkluderte med at den terrortiltalte er psykotisk schizofren og strafferettslig utilregnelig.

Etter at den første sakkyndigrapporten fikk voldsom kritikk oppnevnte tingretten et nytt sakkyndigteam, Terje Tørrisen og Agnar Aspaas. Disse to konkluderte motsatt:  At  tiltalte ikke var psykotisk da han gjennomførte terrorhandlingene.

Barnepsykiater Per Olav Næss observerte terrortiltalte Anders Behring Breivik da han var barn.

Fredag morgen besluttet retten at Næss ikke skal tillates ført som vitne, og viste til taushetsplikten, regulert av Helsepersonelloven.

-Barndommen ingen forklaring
Rettspsykiater Pål Abrahamsen har på oppdrag fra Dagsavisen lest begge psykiatrirapportene. I begge disse problematiseres hendelser i Breiviks barndom og oppvekst og forholdet til hans mor og far.
- Det er mulig Breivik var utsatt for noe fælt som gutt, men det vil aldri forklare hvorfor han gikk til det skritt å planlegge og gjennomføre et massemord, sier Abrahamsen til Dagsavisen.

Relaterte saker
Barnepsykiater vitner ikke

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!