Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Akutt leukemi behandlet uten blod

Et ungt medlem av Jehovas vitner ble behandlet for akutt leukemi uten blodoverføring.

Publisert: 2011-12-22 — 10.30 (Oppdatert: 2015-05-21 — 15.05)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Jehovas vitners medlemmer har motstand mot blodoverføring som et grunnleggende prinsipp.

Akutt leukemi
For en 26 år gammel kvinne i Danmark som ble diagnostisert med akutt leukemi, betydde det at hun ikke kunne gjennomgå en standard behandling da hun i 2010 ble innlagt på hematologisk avdeling ved Herlev Hospital: En vanlig behandling kan medisinsk sett ikke gjennomføres uten bruk av blodprodukter, ifølge en artikkel i Ugeskrift for læger.

Ifølge ledende overlege ved avdelingen, Bjarne Anker Jensen, baseres alle beslutninger om behandling på individuelt grunnlag som tar hensyn til om det for eksempel er annen sykdom eller religiøse forhold.

I 2005 kom Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten med rapporten Transfusjon kontra alternative behandlingsmetoder ved akutte blødninger, på bakgrunn av tilfeller der norske medlemmer av jehovas vitner nektet å motta blodoverføring.

Cellegiftbehandling
Det samme er tilfelle i denne saken, sier Anker Jensen:

- Normalt ville vi gitt en klassisk behandling med der målet er helbredelse. Nå ga vi en tilpasset behandling, fortsatt var målet å helbrede, sier han til Dagens Medisin i Danmark.

Pasienten ble rådet til å få behandling med blodoverføring, men hun insisterte på at hun ikke vill motta blod.
På grunn av dette valgte legene å kun gi pasientene cellegiftbehandling, vel vitende om at den unge kvinnen risikerte å dø av behandlingen.

- Ut fra vårt skjønn at ville pasienten tåle behandling uten blodoverføring, og vi kunne derfor gå god for det, sier Anker Jensen.

Leukemi
Seks måneder etter sykdommens utbrudd kunne legene konstatere at det ikke lenger var tegn til leukemi.

Anker Jensen understreker at pasienter behandlet for akutt leukemi med konvensjonell behandling med kurativ hensikt, ubetinget trenger behandling med blodprodukter.

- Men i dette tilfellet var det mulig å tilby en tilpasset behandling fordi kvinnens alder, god allmenntilstand og en leukemi av gunstig karakter, sier han.

- Når vi vurderer en slik sak, er det basert på en individuell vurdering.

-Lykketreff
Professor Niels Borregaard fra hematologi klinikk ved det danske Rigshospitalet er klar over problemet med folk som er Jehovas vitner og som trenger behandling som normalt ville involvere blodoverføring. Spesielt ved akutt leukemi er dette en ekstremt vanskelig situasjon.

Han mener det er et lykketreff at kvinnen ved Herlev Hospital kunne bli behandlet uten blodoverføring.

- Det store flertallet av pasienter som behandles for leukemi trenger blodoverføring fordi de ikke kan produsere røde blodlegemer, sier Niels Borregaard.


Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!