Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Galt å skille mellom psyke og soma

Norsk immunolog og professor mener det er galt å løsrive psyken fra kroppslig sykdom. - Rituximab-studien kan ikke utelukke at ME skyldes psykisk sykdom, mener Elling Ulvestad.

Publisert: 2011-10-27 — 11.25 (Oppdatert: 2015-05-21 — 15.01)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Ulvestad, som er avdelingssjef ved Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus og professor ved Gades institutt, Universitetet i Bergen, er klar på at artikkelforfatterne ikke kan utelukke at ME skyldes psykisk sykdom.

- Egentlig skjønner jeg ikke dette skillet mellom psykiatri og somatikk. Selv ved depresjon er kroppslige mekanismer sentrale, som endringer i signaloverføringene i hjernen. Og vi vet at psykisk stress påvirker B-cellene.

Lightning Process og immunologi
Han sier det er en stor feil å løsrive psyken fra kroppslig sykdom.

- For eksempel er det en naturlig forklaring på hvorfor Lightning Process kan gi bedring hos enkelte ME-pasienter. Ved å endre måten vi tenker på, måten hjernen fungerer på, vil også immunsystemet endres. Det er ingen motsetning mellom at immunologi har en sentral rolle ved ME - og at ulike kognitive metoder kan ha positiv effekt på sykdommen, understreker Ulvestad.

Må etterprøves
Han roser de norske forskerne bak studien og mener resultatene gir en mulig retning for å lete videre ved at terapien ødelegger en bestemt cellegruppe. - Når dette gir bedring, betyr det at mekanismen finnes i denne retningen. Resultatene er til å stole på, de er grundig dokumentert - og det er gjort et god immunologisk arbeid.

Han deler likevel Vegard Bruun Wyllers skepsis til overdreven optimisme.

- Fem av femten hadde ikke effekt. Dette kan gi gale forhåpninger, men samtidig er studien et vitenskapelig gjennombrudd. I behandlingssammenheng er dette bare foreløpige resultater som må etterprøves. ME er sannsynligvis mange ulike sykdommer, og jeg antar at rituximab vil virke på en undergruppe. Det vil være interessant å gå videre med å se på hva som har utløst ME hos dem som hadde effekt av medikamentet: Var det stressreaksjoner eller virus? undrer immunologen.

En fallitterklæring
Han støtter også Bruun Wyller i at studien ikke gir holdepunkter for at ME er en autoimmunsykdom.

- Resultatene viser bare at dette er en sykdom hvor B-cellene på en eller annen måte er involvert. ME ligger i grensesonen av det medisinen kan forstå og forklare. Dette er en kjempeutfordring ikke bare for pasientene, men også for medisinen. Det er en fallitterklæring for medisinen at medisinske avklaringer ved ME skjer i rettssalen. Vi trenger å skape en mer humanistisk medisin, en medisin som tar det enkelte mennesket alvorlig, mener Ulvestad.

Dagens Medisin 18/2011

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!