Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Paralgin forte - god smertelindring?

- Det ligger trolig anselige helsegevinster i å begrense bruken av Paralgin forte og Pinex Forte. Det er å håpe at færrest mulig lar seg villede, skriver Arne Helland.

Annons:

Arne Helland, Lege i spesialisering, Avd. for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital

WEIFA HAR I flere utgaver av Dagens Medisin, blant annet i 16/17-utgaven den 22. mai 2008), hatt på trykk en annonse med følgende påstander: «Ved sterke akutte smerter er det viktig at serumkonsentrasjonen av analgetika holdes på et jevnt, høyt nivå. Dette oppnås ved hyppige doseringer slik at serumkonsentrasjonen hele tiden er høy nok til å lindre smerten. Paralgin forte kan doseres hele seks ganger i døgnet. Dette gjør Paralgin forte svært effektiv mot gjennombruddssmerte» (1).

Dette er, med respekt å melde, farmakologisk tullprat som ikke kan få stå uimotsagt.

Det er lett å si seg enig i at det er en fordel med jevnt høy serumkonsentrasjon av analgetika for å hindre gjennombruddssmerter. Men derfra svikter logikken fullstendig. Paralgin forte inneholder opiatet kodein, som har en rask absorpsjon og en kort halveringstid på omtrent tre timer. Dette innebærer en rask stigning av serumkonsentrasjonen etter administrasjon, og et tilsvarende raskt fall etter at maksimumskonsentrasjonen er nådd - cirka fra en halv til en time etter inntak (2).

Uegnet
Dette er egenskaper som nettopp gjør Paralgin forte - og for den saks skyld også det nesten identiske preparatet Pinex Forte - uegnet til å opprettholde en jevn serumkonsentrasjon gjennom døgnet, stikk i strid med det som produsenten forsøker å gi inntrykk av gjennom sin annonse.

Annonsøren skriver videre at «Paralgin forte kan doseres hele seks ganger i døgnet», akkurat som om dette skulle være en fordel. Tvert imot er det en stor ulempe med preparatet; at det har så kort virkningstid at man for å unngå gjennombruddssmerter, er nødt til å dosere det så ofte. Dosering seks ganger i døgnet innebærer for eksempel å sette vekkerklokken til å ringe midt på natten for å ta en tablett, hvis man skal unngå å våkne av gjennombruddssmerter en time senere, for så å være nødt til å vente ifra en halv til én time på smertelindring.

Villedende
Å forsøke å vri disse uheldige egenskapene ved preparatet til å være en fordel for pasientene, er i beste fall uttrykk for en elementær kunnskapsmangel. I verste fall er det en bevisst villeding av forskriverne i salgsøyemed.

Kombinasjonspreparatene med kodein og paracetamol fortjener ikke den sentrale plassen de har innenfor smertebehandlingen. På den ene siden brukes de i alt for stor utstrekning ved langvarige og kroniske tilstander, som bør håndteres på annen måte (3). I mange tilfeller medfører dette iatrogen legemiddelavhengighet.

Overvurdert effekt
På den andre siden overvurderes effekten av slike preparater ved tilstander preget av sterke smerter, og de brukes i sammenhenger der høyere doser opioider og en mer fleksibel dosetitrering kreves for adekvat smertelindring (4).

Det ligger trolig anselige helsegevinster i å begrense bruken av Paralgin forte og Pinex Forte. Det er å håpe at færrest mulig lar seg villede av Weifas annonse.

Referanser:
1) Ikke bare staven som brakk. Dagens Medisin 22.05.2008: 11.
2) Paralgin forte, preparatomtale. Felleskatalogen 2008: 1172-3.
3) Eggen AE, Andrew M. Use of codeine analgesics in a general population. A Norwegian study of moderately strong analgesics. Eur J Clin Pharmacol 1994; 46: 491-6.
4) Olsen AS, Ottesen S. Varierende forskrivning av opioider til norske kreftpasienter. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1271-4.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 20/08

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

SYKEHUSENE INNFRIR IKKE HØIES PAKKEFORLØPS-KRAV

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen1

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!