Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vil ha ultralyd for alle i tolvte uke

Aldersgrensen på 38 år for fosterdiagnostikk i tolvte uke bør fjernes, mener fagfolkene. I tolvte uke vises en såkalt nakkefold som kan avsløre Downs syndrom. Denne nakkefolden er ofte borte i uke 18 - når de fleste gravide tar ultralyd.
Publisert: 2007-05-10 — 11.40 (Oppdatert: 2015-05-21 — 21.28)

Hvis alle kvinner går til ultralyd i tolvte uke, kan man finne 85 prosent av barn med Downs syndrom. - Aldersgrensen bør fjernes, mener professor Kjell Åsmund Salvesen ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

For å finne ut om et foster er rammet av Downs syndrom, kan man med ultralyd se etter en væskeansamling under huden i nakken, en såkalt nakkefold.

Denne nakkefolden ses mellom uke ti og fjorten, aller best i 12. uke. Den forsvinner som regel etter fjorten uker og ses ofte ikke ved rutineundersøkelsen i 18. uke. Det vil si at fostre med denne markøren ikke blir oppdaget ved rutineundersøkelsen som alle norske kvinner tilbys.

Blodprøve i tillegg
I tillegg til ultralyd i tolvte uke tas også en blodprøve dersom man har mistanke om en unormal nakkefold.

- En blodprøve av mor til såkalt dobbelttest vil i tillegg til ultralyden fortelle noe om risikoen for at fosteret har Downs syndrom, og mors alder tas også med i vurderingen. Hvis disse faktorene samlet sett gir høy risiko for Downs syndrom, tar vi en prøve av morkaken til kromosomanalyse for å få et hundre prosent sikkert svar, sier medisinsk genetiker ved Haukeland Universitetssykehus, Gunnar Houge.

Som regel vet man svaret på prøven innen en uke.

- Det betyr at de fleste får svar innen utgangen av uke 12 eller like etter, men uansett innen grensen for når det kan foretas utskrapning dersom hun velger å avbryte svangerskapet, forklarer Houge.

Norske kvinner over 38 år har rett til å følge opplegget med ultralyd og dobbelttest i tolvte uke, eventuelt med etterfølgende morkakeprøve, som kan tas etter uke elleve, eller fostervannsprøve etter femten uker.

Har ikke rettighet
Kvinner under 38 år har i utgangspunktet ikke denne rettigheten. Kjell Åsmund Salvesen, professor i fødselshjelp ved St. Olavs Hospital, mener at aldersgrensen på 38 år bør oppheves.

- Aldersgrense på 38 år er ingen god metode for å avgjøre hvilke kvinner som bør tilbys fostervannsprøve. Grensen ble satt i 1983, og årsaken var at man regnet ut hvor mange prøver medisinsk genetikk i Oslo hadde mulighet til å teste ut hvert år, og satte aldersgrensen etter det, sier Salvesen.

Selv om risikoen for å få barn med Downs syndrom øker med mors alder, blir de fleste barn med dette syndromet født av kvinner på under 38 år.

Kan oppdage 90 prosent
Salvesen mener det er politiske årsaker til at man ikke ønsker ultralyd i tolvte uke. - Vårt miljø i Trondheim ønsket å forske på nytten av ultralyd i uke tolv, men ble stoppet av daværende helseminister Dagfinn Høybråten etter at prosjektet var godkjent av etisk komité. Det er mye politikk i denne saken, sier han.

Også genetiker Gunnar Houge mener at alle kvinner bør få mulighet til å ta ultralyd i uke tolv, med påfølgende videre undersøkelser dersom ultralyden avslører unormalt stor nakkefold. - Dersom aldersgrensen fjernes, kan vi oppdage rundt regnet 85 prosent av alle fostre med Downs syndrom, sier Houge.

Han understreker at det samtidig må være fullt ut akseptert å velge ikke å la seg teste.

Mange trosser reglene
Begge legene mener at ressurssterke kvinner lykkes i å få gjort fosterdiagnostikk i tolvte uke selv om de er under aldersgrensen. - Politikerne stikker hodet i sanden, og ser mellom fingrene med alle dem som gjør det som ikke er helt lov, bare for å unngå den vanskelige debatten, sier Houge.

Salvesen mener dagens regelverk fører til forskjellsbehandling.

- Regelverket åpner nemlig for at dersom kvinner har uro og angst, kan man utføre fosterdiagnostikk likevel, og det er vanskelig å si til en kvinne at hun ikke er urolig nok. Dermed vil de mest ressurssterke få det de vil ha, sier Salvesen.

Han mener også det er en økende tendens til at kvinner vil ha ultralyd tidligere.

- I Trondheim var det tidligere bare en tredel som fikk ultralyd før 18. uke. Nå er det nesten halvparten. Dette vil bli mer og mer vanlig, og hvis man ikke får tilbudet offentlig, vil mange trolig gjøre det privat. Noen norske kvinner reiser til Danmark for å få utført testen. Alle danske kvinner tilbys dette i det offentlige helsevesenet, sier Salvesen.

Vil vurdere 38-årsgrensen

Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere 38-årsgrensen i forbindelse med gjennomgangen av Bioteknologiloven.

Helseminister Sylvia Brustad forteller at 38-årsgrensen skal opp til vurdering.

- I forbindelse med gjennomgangen av Bioteknologiloven skal vi vurdere om ultralyd, som en del av svangerskapsomsorgen og som fosterdiagnostikk, skal revideres. Vi vil da også se om det er ønskelig å revidere indikasjonen for fosterdiagnostikk, det vil si både 38-årsgrensen og hvilke alvorlige medisinske tilstander som kreves for å få fosterdiagnostikk, sier Brustad til Dagens Medisin.

Rapport om ultralyd
Departementet har bestilt en rapport fra Kunnskapssenteret om bruk av ultralyd i ulike stadier i svangerskapet - for å få mer kunnskap i saken.

- Dagens lovgivning åpner ikke for fostermedisin i uke tolv - unntatt hvis det er medisinsk indikasjon for det. Kunnskapssenteret undersøker nå nytteverdien av ultralyd i uke 12, uke 17-19 og uke 32-34, sier statsråden.

Politikk - og etikk
- Hvor vanskelig er denne saken politisk?

- Tradisjonelt sett er det mange ulike meninger om dette, det er mye både politikk og etikk i slike problemstillinger, sier Sylvia Brustad.

Nakkefold

Nuchal translucency (nakkefold) er en mulig markør for fostersykdom, ikke en diagnose.

Videre undersøkelser avklarer om fosteret er friskt eller ikke.

Nakkefold forekommer hos omtrent fem prosent av normale foster:
- ved kromosomfeil
- ved hjertefeil
- ved flere sjeldne syndromer
- ved infeksjon av foster
- ved intrauterin fosterdød. Dagens Medisin 11/07
Se også leder: Fosterdiagnostikk i tolvte time
Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Fastlegeleder kritiserer departement-utspill

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!