Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vurderer vaksine mot rotavirus

Folkehelseinstituttet vurderer om vaksine mot rotaviruset skal bli en del av det alminnelige barnevaksineprogrammet.
Publisert: 2006-06-08 — 00.00
Flere norske sykehus kartlegger nå hyppigheten av rotavirusinfeksjon. Resultatet blir en viktig del av grunnlaget når Folkehelseinstituttet skal gi råd om hvordan de nye rotavirusvaksinene bør anvendes, spesielt om de bør inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet. Nesten alle barn under fem år blir smittet, men langt fra alle får store plager. Likevel vurderes en vaksine - fordi de minste barna som blir smittet, risikerer dehydrering og blir innlagt på sykehus. Vet mer om to år
- Om et par år vil vi ha et bedre grunnlag for å kunne avgjøre om de nye vaksinene er noe å tilby norske barn, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby ved Folkehelseinstituttet. Rotavirus kan gi kraftig diarésykdom hos små barn, mens mange barn får små eller ingen plager av infeksjonen. Nesten alle barn smittes med rotavirus før de er fem år gamle. Vaksinen beskytter ikke mot andre virus som også kan gi oppkast og diaré. Rotavirusenteritt er en virusinfeksjon som gir akutt gastroenteritt, særlig hos barn under fem år, og som forårsakes av rotavirus. Reservoar for viruset er antakelig kun mennesker, og viruset smitter hovedsakelig fra person til person. Vanlig inkubasjonstid er to-tre dager. Symptomer inkluderer diaré, oppkast og feber, og sykdommen kan ha alvorlig forløp hos små barn. Forekomst
Verdens helseorganisasjon har beregnet at over 60 prosent av infeksiøs akutt gastroenteritt hos barn under fem år er forårsaket av viruspatogener. Rotavirus er den viktigste årsak til alvorlig diaré hos små barn og fører til 454.000-705.000 dødsfall årlig på verdensbasis. Publiserte data viser at 20-70 prosent av sykehusinnleggelser på grunn av diaré skyldes rotavirus - både i industrialiserte land og i utviklingsland. Dette resulterer i høye økonomiske kostnader for både helsevesenet og samfunnet. Årlig rapporteres antall positive prøver for rotavirus fra landets medisinskmikrobiologiske laboratorier til Folkehelseinstituttets frivillige rapporteringssystem. Totalt 6547 positive rotavirusprøver ble rapportert i perioden 1995-2005. De fleste får infeksjon fra januar til juni, med topp i mars-april. Dette er vanlig sesongvariasjon for rotavirus i land med temperert klima, ifølge Folkehelsa. Vaksinesamarbeid
Vaksiner mot rotavirus er for tiden hovedstrategien for å redusere sykdomsbyrden over hele verden, og nylig ble kliniske studier avsluttet på to nye vaksiner som snart kommer til å bli tilgjengelig. Flere vaksinekandidater kommer snart til Europa. Derfor vurderer norske myndigheter å introdusere vaksinen i det nasjonale programmet. Folkehelseinstituttet vil i samarbeid med flere partnere gjennomføre en grundig evaluering av den epidemiologiske og samfunnsmessige påvirkning av rotavirusvaksinasjon før man eventuelt anbefaler å inkludere vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet vil også samarbeide med det europeiske smittevernsenteret ECDC, som også skal bidra til slike evalueringer. Norsk kartlegging
Folkehelseinstituttet er, i samarbeid med Ullevål universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus og St. Olavs Hospital, i gang med en studie for å kartlegge antall barn under fem år som behandles for rotavirusgastroenteritt ved sykehus. I tillegg gjennomfører Folkehelseinstituttet en retrospektiv analyse av historiske data fra Norsk pasientregister for barn under fem år med akutt diaré som ble innlagt på sykehus i Norge i perioden 1995-2004. Opphav:
Dagens Medisin 11/06

Tine Dommerud

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!