Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Raskere fødsel med akupunktur

Akupunkturbehandling gir kortere fødselsvarighet og reduserer bruken av oxytocin som ri-stimulering. Dette er konklusjonen etter en undersøkelse ved Rikshospitalet.
Publisert: 2006-03-23 — 00.00 (Oppdatert: 2015-05-22 — 07.33)
Denne artikkelen er over seks år gammel.
Tre jordmødre ved Rikshospitalet har i en randomisert kontrollert studie fulgt fødselen til 100 kvinner som kom inn med spontan vannavgang. Studien viser at det er en signifikant kortere varighet i fødselens aktive fase blant disse kvinnene enn kontrollgruppen som ikke fikk akupunktur. Mindre ri-stimulering
Det ble også brukt signifikant mindre oxytocin som ri-stimulering i akupunkturgruppen. Tidlig akupunkturbehandling samsvarte med kort fødselsvarighet. De i akupunkturgruppen som trengte induksjon, hadde også signifikant kortere fødselsforløp enn de induserte i kontrollgruppen, heter det i abstraktet som ble lagt frem på Perinataldagene i Trondheim i fjor høst. Jordmødrene som står bak studien, vil ikke kommentere resultatene til Dagens Medisin fordi den er til publisering. I konklusjonen i abstraktet uttaler de at akupunktur er et godt alternativ eller supplement til farmakologiske metoder for å lette fødselsprosessen og fremme den normale vaginale fødsel. Mangler data
Ved Sørlandet sykehus, Kristiansand har akupunktur blitt praktisert på fødeavdelingen i flere år. Jordmor Mona Hornæs forteller at sykehuset har meget god erfaring med bruk av akupunktur mot svangerskapsplager som kvalme, bekkenløsning og ryggsmerter samt som smertelindring: - Vi har et inntrykk av at fødende kvinner som velger akupunktur, bruker mindre smertestillende midler enn dem som ikke får denne behandlingen. Ved Sørlandet sykehus har man imidlertid ikke data som kan bekrefte at fødsler behandlet med akupunktur er kortere i den aktive fasen enn andre fødsler. - Men vi erfarer at kvinner som har fått akupunkturbehandling og føler at den har vært vellykket, totalt sett har en god fødselsopplevelse. De føler dermed også at den er kortere i varighet, sier Hornæs. Påskynder fødsler
Jordmødrene ved Sykehuset Sørlandet behandler også overtidige gravide med akupunktur for å sette i gang fødselen. - Vi har ikke statistikk på om resultatene er gode, men opplever at dette virker godt i de tilfellene hvor forholdene er lagt til rette, dersom livmorhalsen er moden og kroppen responderer på akupunkturen, kommenterer Mona Hornæs. Spennende
Tidligere leder for Norsk gynekologisk forening og seksjonsoverlege ved St. Olavs Hospital, Kjell Åsmund Salvesen, ser frem til flere publiserte studier omkring akupunktur og fødsel: - Ved St. Olavs Hospital har omtrent halvparten av jordmødrene akupunkturutdanning, og ideelt sett skal alle fødende få tilbud om slik behandling. Akupunktur brukes av jordmødrene på mange indikasjoner, blant annet for å modne livmorhalsen, å få i gang rier ved vannavgang og for å løsne morkaken etter fødsel. Men foreløpig er det ikke vitenskapelig bevist at akupunktur hjelper mot annet enn smerter under fødsel og at akupressur hjelper mot svangerskapskvalme, sier Salvesen. - At akupunktur i tillegg kan forkorte fødselens aktive fase, er spennende informasjon. Det er flott hvis vi også kan få dette vitenskapelig bevist, legger han til. Spart for keisersnitt
Jordmor og akupunktør Kjersti Larsen i Stavanger har erfaring med akupunktur hos gravide og ved fødsel. - Flere utenlandske studier viser det samme som den norske; at akupunktur stimulerer riene og dermed kan forkorte fødselen. Selv har jeg opplevd to ganger at fødende er blitt spart for keisersnitt. Begge kvinnene hadde fått drypp for å stimulere riene og hadde vært i fødsel så lang tid at det ble vurdert forløsning ved keisersnitt. Akupunkturbehandling førte imidlertid til at begge fødte på naturlig vis, forteller Larsen. Tilbud til åtte av ti
Ifølge en undersøkelse publisert i Tidsskriftet i fjor høst har alle universitets- og sentralsykehus i Norge tilbud om akupunkturbehandling som smertelindring ved fødsel. Av lokalsykehusene er det 60 prosent som tilbyr akupunktur. Det betyr at 85 prosent av fødeavdelingene har et slikt tilbud. For ti år siden var det bare 13 prosent av fødeavdelingene i landet som tilbød akupunktur som smertelindring for fødende. Opphav:
Temabilag: Kvinnehelse, Dagens Medisin 06/06

Trude Julie Dommerud

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!