Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Politiet tapte kampen om biomateriale i Nokas-saken

I forbindelse med etterforskningen av Nokas-ranet i Stavanger i 2004 ba politiet og påtalemyndigheten Aker universitetssykehus HF å utlevere biologisk materiale fra en avdød person. Sykehuset nektet - og vant saken i Høyesterett.
Publisert: 2006-02-09 — 00.00 (Oppdatert: 2015-05-22 — 07.32)
Denne artikkelen er over seks år gammel.
Det var med henvisning til biobankloven at Aker nektet å etterkomme begjæringen. Saken har vært tillagt stor prinsipiell oppmerksomhet og gått sin gang gjennom rettsapparatet. I forrige uke fikk Aker fullt medhold i Høyesterett for sin avgjørelse om å nekte utlevering. Det biologiske materialet ble betrodd behandlende lege i forbindelse med diagnostikk og behandling av pasientens sykdom. I dag oppbevares materialet i en biobank ved sykehuset. Politiet fikk først medhold
Utleveringen var begjært fra Rogaland politidistrikt og skulle, ifølge påtalemyndigheten, brukes til å frembringe den avdøde pasientens DNA-profil for å sam-menligne den med uidentifisert DNA funnet i forbindelse med Nokas-saken. Stavanger tingrett ga i første instans politiet medhold i sin utleveringsbegjæring. Aker universitetssykehus var uenig og påkjærte kjennelsen til Gulating lagmannsrett. Slik helseforetaket vurderte situasjonen, finnes det i dag ingen hjemmel for pålegg om å utlevere betrodd biologisk materiale - oppbevart i en diagnostisk biobank og behandlingsbiobank - for å forsøke å identifisere gjerningspersoner i straffesaker. Prinsippavgjørelse
Aker universitetssykehus HF så tidlig behov for en rettslig avklaring av spørsmålet. Sykehuset mente derfor at avgjørelsen måtte påkjæres til lagmannsretten, om nødvendig til Høyesterett. Dette synet har også hatt bred støtte i de berørte fagmiljøer. Avgjørelsen reiser sentrale helserettslige spørsmål som har prinsipiell betydning langt utover denne konkrete saken. Spørsmålene knytter seg blant annet til pasientens rettsvern, hensyn til pårørende og forholdet til helsepersonellets utleveringsplikt. Viktig avklaring
- Vi er naturligvis svært tilfreds med Høyesteretts avgjørelse. Saken har vært kompleks, men vi har hele tiden ment at vi har hatt en klar sak, sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir ved Aker universitetssykehus i en kommentar. - Når prinsipper settes opp mot hverandre, som i denne saken, er det viktig at Høyesterett avklarer og gir klare svar på hvordan loven skal forstås. I Norge står personvernet meget sterkt, og som sykehus må vi følge biobankloven. Dersom samfunnet ønsker andre regler, er det Stortinget som lovgiver som må endre loven, poengterer Gunnlaugsdottir. Opphav:
Dagens Medisin 03/06

Tine Dommerud

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Post ASCO 2021

DMTV: Her finner du oversikten over alle kongressvideoer!

På de nye DMTV-sidene finner du alle sendingene fra ASCO 2021 og tidligere kongresser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!