Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Stor økning av hjernesvulst hos kvinner

I løpet av perioden 1968-1997 ble forekomsten av godartede hjernesvulster - meningeomer - doblet hos kvinner, men ikke hos menn. Norske forskere spekulerer på om hormonbruk kan påvirke utviklingen av svulst i hjernen.
Publisert: 2006-01-12 — 00.00 (Oppdatert: 2015-05-22 — 07.31)
I perioden 1993-1997 var det tre og en halv ganger så mange kvinner som menn i aldersgruppen 40-44 år som fikk meningeom i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Ble overrasket
Meningeomer er i hovedsak en godartet form for hjernesvulst som utgår fra hjernehinnen og som ikke kan føre til spredning. - Vi vet at omkring dobbelt så mange kvinner får meningeom som menn, men vi ble overrasket over den høye forekomsten hos kvinner i denne aldersgruppen, sier førsteforfatter, biolog og stipendiat Lars Klæboe ved Kreftregisteret. Den nordiske studien ble publisert i International Journal of Cancer i desember i fjor. Usikker årsak
Fra slutten av 1960-tallet og frem til 1997 økte også andelen menn med denne typen hjernesvulst, fra 1,4 til 1,9 pr. 100.000 innbyggere. Tilsvarende økning for kvinner var fra 2,6 til 4,5. - Bedre diagnostisering ved CT kan forklare en generell økning, men likevel er økningen spesielt stor for kvinner. Vår studie gir ingen forklaring på hvorfor. Dette kan være bedret registrering av forekomsten i de nordiske kreft- registrene. Kan hende er det også slik at kvinner i større grad enn tidligere, og oftere enn menn, søker lege. Vi spekulerer imidlertid på om bruk av p-piller kan forklare noe av den høye forekomsten i aldersgruppen 40-44 år. Også mer utstrakt hormonrelatert terapi ved overgangsalderen kan ha bidratt til økning hos kvinner generelt. Trenden den samme
De fleste meningeomer har progesteronreseptorer. - I utgangspunktet er det trolig ikke hormoner alene som fører til svulst i hjernen, men hormonene kan bidra til at eventuelle små og symptomfrie svulster vokser, kommenterer Klæboe. - Har dere sett forskjeller mellom landene? - Trenden er den samme i alle landene. Tidlig i perioden så vi større forskjeller i forekomst, men i den siste perioden er forekomsten relativt lik, sett i forhold til antall innbyggere, svarer Lars Klæboe. Opphav:
Dagens Medisin 01/06

Lisbeth Nilsen

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!