Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Klut og vann til øyekatarr

En studie viser at placebo er like bra som kloramfenikol til behandling av øyekatarr hos barn.
Annons:
- Vi har kanskje fått et litt hysterisk forhold til infeksiøs konjunktivitt her i landet. Foreldre løper til legen straks barnet våkner om morgenen med litt gule skorper rundt øynene, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk. En studie som The Lancet har publisert, slår fast at flesteparten barn med infeksiøs konjunktivitt ikke trenger behandling med antibiotika for å bli kvitt sykdommen. Foreldrene kan selv behandle dem uten først å oppsøke lege - med mindre barnet utvikler uvanlige symptomer som varer i mer enn én uke. - Dette viser at en myk klut og vann er god nok behandling, sier Madsen. Anbefales i Norge
I Norge er anbefalingen fra Folkehelseinstituttet å rengjøre øynene med rent vann flere ganger. Ved mistanke om bakteriell konjunktivitt anbefales lokalbehandling med enten kloramfenikol eller fucidinsyre. Ifølge Veiledning for antibiotikabruk i allmennpraksis skal ikke barn med normal øyekatarr behandles med antibiotika om ikke barnet er veldig sykt. - Studien fra The Lancet viser at mange barn med øyekatarr overbehandles, noe som også er tilfelle for Norge, sier fastlege og førsteamanuensis Morten Lindbæk ved Institutt for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo. Han sier foreldrene trygt kan bruke øyebadevann på barn som ikke er plaget og vente to-tre dager før de eventuelt oppsøker lege. Mye brukt
Tall fra Norges Apotekerforenings bransjestatistikk for 2004 viser at det ble foretatt vel 130.000 reseptekspederinger for behandling av bakteriell konjunktivitt til barn under 12 år i Norge. 85.000 av dem inneholdt kloramfenikol og 44.500 inneholdt fusidinsyre. Den britiske studien er placebokontrollert og dobbeltblindet. 326 barn med klinisk diagnostisert konjunktivitt i alderen seks måneder til 12 år ble trukket ut til enten å få kloramfenikol øyedråper eller placebo øyedråper. Kloramfenikol ble valgt fordi den er mest brukt til lidelsen. Små forskjeller
Undersøkelsen fant ingen signifikante forskjeller i tilhelingen etter syv dager. 86 prosent av barna som fikk antibiotika, ble klinisk kurert, mot 83 prosent i placebogruppen. Selv i gruppen som hadde en bakteriell infeksjon, fant ikke studien signifikante forskjeller mellom kloramfenikolgruppen (85 prosent) og dem som fikk placebo (80 prosent). Studien viser at hos de fleste barna forsvinner symptomene av seg selv uten antibiotika. Den mikrobiologiske undersøkelsen viser dog at kloramfenikol reduserer bakteriemengden i øyet, men forfatterne påpeker at en reduksjon av antall bakterier ikke er nødvendig for at barnet skal kureres. Seks uker oppfølging viste at både tilbakefall og andre komplikasjoner, som øyebetennelse eller betennelse i hornhinnene, var uvanlig, selv uten behandling.
Konjunktivitt Akutt, infeksiøs konjunktivitt, øyekatarr, er en betennelse i øyets bindehinne, konjunktiva. Den rammer ikke selve øyet - og medfører ingen fare for synet. - Betennelsen varer mindre enn tre-fire uker.
- Tilstanden er svært vanlig i allmennpraksis og rammer oftest barn og eldre.
- Infeksiøs konjunktivitt kan enten skyldes bakterier eller virus, og klinisk kan det være vanskelig å skille disse. Kilde: Folkehelsa
Opphav:
Dagens Medisin 15/05

Kristin Henriksen

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
Jeg godkjenner publisering av artikkelkommentaren og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Trakk anken: Likestillingsombudets vedtak blir stående

OUS diskriminerte ansatt etter fødselspermisjon4

RAPPORT OM UNDERERNÆRING HOS ELDRE

– Det blir ikke gjort noe som monner2

Behandling i legevakt etter rusforgiftning

– Behov for bedre oppfølgingsrutiner

RETNINGSLINJER FOR IMMUNTERAPI

Reagerer på uklare råd om ny immunterapi

Strategi 2030 for Helse Midt-Norge

Svarer RHF-direktøren i video2

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!