Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Gir testosteron i stedet for østrogen

- Kvinner med store plager i overgangsalderen kan ha større nytte av testosterontilskudd enn østrogener, sier gynekolog Inger Øverlie. Hun er én av svært få leger som behandler plager i klimakteriet med testosteron.
Publisert: 2004-02-26 — 00.00 (Oppdatert: 2015-05-22 — 08.39)
- Jeg har veldig god erfaring med å behandle kvinner som har store plager i overgangsalderen med testosteron, forteller Inger Øverlie til Dagens Medisin. Hun er privatpraktiserende gynekolog ved Bogstadveien Spesialistsenter i Oslo. Øverlie viser i sin nylig avlagte doktoravhandling at kvinner med høyt nivå av mannlige kjønnshormoner (DHEA-S, testosteron og andro-stendion) er mindre plaget av hetetokter, muskel-skjelett plager og psykologisk stress i overgangsalderen. Arbeidet er i hovedsak utført ved Institutt for medisinske adferdsfag, UiO og ved Rikshospitalets kvinneklinikk. Nøye vurdering
Øverlie vurderer kvinnene nøye før testosteronbehandling blir vurdert. Slik behandling er på registreringsfritak i Norge. Behandlingen skjer fortrinnsvis ved implantering av små pellets under huden hver sjette måned. - På verdensbasis er det gjort flere studier på slik behandling, og i USA og Australia er det ikke uvanlig å gi testosteron til kvinner i klimakteriet, forteller Øverlie. - Hva med bivirkninger? - Mange har vært redde for økt hårvekst og endret stemme, men min erfaring er at kvinnene tåler en relativt høy dosering uten at de får bivirkninger, svarer Øverlie. Hormoner eller humør?
Psykologiske og kulturelle faktorer og adferdsmønstre ser ut til å være vel så viktige som hormonelle faktorer for kvinners opplevelse av plager i overgangsalderen. - Dette handler i stor grad om hvordan man mestrer plager. Hormoner alene ser ikke ut til å gi plager i overgangsalderen, men mye tyder på at hormoner ligger i bunnen. Det bekrefter også undersøkelsen min, der kvinner med høyere nivå av mannlige kjønnshormoner er mindre plaget. Kvinner med et høyt nivå av mannlige kjønnshormoner kommer seg også raskere gjennom overgangsalderen, kommenterer Øverlie. Skeptisk
Overlege Eszter Vanky ved Kvinneklinikken på St. Olavs hospital i Trondheim synes Øverlies funn er interessante, men er skeptisk til behandling med testosteron. - Jeg kjenner ikke til gode, prospektive, kontrollerte studier som viser at testosteron gitt til kvinner i overgangsalderen har positiv effekt, utenom det man kan forvente seg av placebo. Økte nivåer av testosteron er assosiert med utvikling av type 2-diabetes og kreft i livmoren. Før vi kan tillempe testosteron substitisjonsbehandling hos kvinner i overgangsalderen, må vi utelukke negative effekter på lipid- og sukkermetabolismen - og jeg kjenner ikke studier som kan tilbakevise disse bivirkningene. Selv har jeg ikke behandlet kvinner med testosteron og setter spørsmålstegn ved om dette er trygg behandling, sier Eszter Vanky. Androgen-tilskudd
Muskel-skjelettplager var positivt korrelert til hetetokter etter meno-pause, mens høyt nivå av DHEA-S ga mindre psykiske plager og muskel-skjelettplager. - Noen kvinner har også nytte av DHEA-S-tilskudd. DHEA-S er et androgen - et binyrebarkhormon - som konverteres til østradiol og testosteron perifert. Vi kjenner relativt dårlig til dette hormonet, til tross for at det er det hormonet vi har mest av i kroppen, mer enn for eksempel kortisol. Mengden av hormonet faller med økende alder. I USA er DHEA-S solgt som kosttilskudd, men jeg vil anbefale at kvinner som ønsker å prøve dette, får preparatet gjennom legen sin, påpeker Øverlie. Hetetokter
Den prospektive studien har strukket seg over fem år, med årlige spørreundersøkelser om subjektive plager og symptomer samt psykologiske tester, gynekologiske undersøkelser og blodprøver fra friske kvinner. Hetetokter før menopause ble rapportert av 45 prosent av kvinnene. 67 prosent hadde hetetokter i overgangsalderen, og halvparten var plaget også etter menopausen. Gjennomsnittsalder for menopause var snaut 53 år. - Kun et fåtall av kvinnene opplevde hetetoktene som et alvorlig problem, sier Inger Øverlie. - Som forventet var lavt nivå av østrogen og høyt nivå av FSH assosiert med hetetokter, men bare før menopause. Etter menopause var andre hormoner knyttet til hetetokter. Høyt nivå av testosteron og DHEA-S ser ut til å beskytte mot hetetokter. Opphav:
Dagens Medisin 04/04

Lisbeth Nilsen

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!