Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Leger mer redde for å gjøre feil

Leger blir stadig mer engstelige for å gjøre feil i jobben, ifølge dansk undersøkelse. Over halvparten av de spurte sier at de har blitt mer redde det siste året.
Publisert: 2003-01-28 — 00.00 (Oppdatert: 2015-05-22 — 09.55)
Denne artikkelen er over seks år gammel.
Av de 200 danske allmennlegene som har deltatt i undersøkelsen, sier vel halvparten at de har en økende frykt for å gjøre feil. Ti prosent av de spurte anser problemet som mye større i dag enn tidligere. Mer defensiv medisin?
Leder Søren Friborg i Dansk Selskab for Almen Medicin sier til danske Dagens Medicin at resultatet av økt frykt kan bli en mer “defensiv medisin”. Legene vil gjøre flere undersøkelser i frykt for å overse noe. - Det at man overser et tilfelle av lungekreft, betyr ikke automatisk at alle som har hoste, skal direkte til røntgenundersøkelse, sier Friborg. Deler bekymringen
- Jeg deler bekymringen til min danske kollega, sier Anette Fosse, spesialist i allmennmedisin og medlem av sentralstyret i Legeforeningen. Hun mener både medisinens økende kompleksitet, pressens rolle og endrede juridiske forhold er med på å skape en økende frykt. - Vi må ha trygge og robuste leger. Dette må være i fokus allerede under studiet. Det må skapes et miljø hvor legene blir trygge hele veien i yrkeskarrieren, fra studietiden via turnustjeneste til spesialistutdanning og i videreutdanning. Menneskelig å feil
Fosse tror at leger i stor grad er perfeksjonister og at tanken på å gjøre feil, er svært vanskelig. - Men det er menneskelig å feile, og alle leger må læres til å håndtere en slik situasjon, sier hun. Turnuslegene må ha en fin blanding av utfordringer og trygghet. - Det må være lov å ringe bakvakter. Kanskje burde turnuslegene ha flere vakter sammen med en erfaren kollega. Kollegagrupper
Ifølge Anette Fosse er det viktig for allmennleger å ha kollegial kontakt. Derfor er det nå flere steder dannet grupper hvor legene kan snakke sammen. Konsekvensen av utrygge leger er dårlig medisin, blant annet med overforbruk av prøver og undersøkelser. Anette Fosse mener en viktig faktor i dette er å skape tryggere forhold mellom allmennleger og sykehusleger. - Hvis det viser seg at vi henviser pasienter som ikke hadde behov for sykehusbehandling, får vi kritikk. Men vi får også kritikk dersom en sykehuslege i ettertid mener at vår utreding har tatt for lang tid. Det kan være ganske frustrerende, sier Fosse. Hun mener ikke at legene skal “dekke” hverandre, men at samarbeidet må være trygt og ikke skape frykt. Kulturforskjell
Det trenger ikke å være riktig at legene er så mye reddere for å gjøre feil nå enn før. Det kan også være at det har skjedd en endring i legenes holdninger til å innrømme frykt og usikkerhet. - Nå er det legitimt å innrømme at man er usikker. Det var nok mange redde leger tidligere også, men det var ingen kultur for å snakke om det, tror Anette Fosse. Opphav:
Dagens Medisin på nett

Lars-Erik Vollebæk

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!