Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Historie under 18 lag maling

Under 18 lag med maling fant konservatorene ved Norsk Farmasihistorisk Museum det autentiske Apoteket Hjorten i Oslo, slik det sto i 1860.
Publisert: 2002-12-19 — 00.00
Norges første apotek ble etablert i Bergen, og man antar at dette skjedde så tidlig som i 1588. Men landets første apotekbevilling ble utstedt 13. desember 1595 til et annet apotek i byen, slik at Bergen kan skilte med å ha hatt landets to første apotek. Som en kuriositet kan nevnes at Johan Storm Bull (1787-1838), faren til komponist og fiolinist Ole Bull, drev Svaneapoteket i Bergen i tiden 1811 til 1838. Ifølge forfatterne av boken Bitre piller og sterke dråper, med underteksten Norske apotek gjennom 400 år, var det ikke overraskende at Bergen var byen for apotekenes spede begynnelse. På slutten av 1500-tallet var folketallet i Norge neppe mer enn 250.000, og Bergen var den eneste byen av størrelse med sine om lag 7000 innbyggere. Ettersom apotekvarer ble innført fra utlandet, kan en annen forklaring være at byen hadde en meget godt utviklet utenrikshandel. Offisin fra 1860
Norsk Farmasihistorisk Museum ble stiftet i 1963. Samtidig startet arbeidet med å samle gjenstander. Styret overtok blant annet eiendomsretten til Universitetets Farmasøytiske Institutts samling. Dernest startet arbeidet med å finne passende lokaler, og i 1971 fikk museet flytte de farmasihistoriske samlingene til Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo. Bygningen som ble stilt til rådighet, sto opprinnelig i Oslos kvadratur i Dronningens gate 15, men måtte i 1918 vike plass for det store hovedpostkontoret. Norsk Farmasihistorisk Museum er montert slik at publikum først kommer inn i et autentisk offisin - ekspedisjonsrom apotek - fra 1860. Offisinet tilhørte Apoteket Hjorten i Oslo som ble etablert i 1857 i forstaden Grønland. Året etter ble Grønland innlemmet i Oslo kommune. Nitid arbeid
Apoteket brant imidlertid ned i en storbrann i 1859, men ble bygget opp igjen året etter. Inventaret på museet kan derfor dateres nøyaktig til denne tiden. Det er også montert et vaktrom med seng i tilknytning til offisinet siden apotekutsalget ofte var døgnåpent. Da museet ble montert, gjennomgikk inventaret en omfattende restaurering. Det opprinnelige Apoteket Hjorten var fortsatt i drift, slik at snekkerne blant annet kunne ta fargeprøver. Bak 18 lag maling viste den innerste fargen en merkelig brunrød farge som ikke lot seg rekonstruere. Neste malinglag hadde imidlertid en vakker, dyp blå farge som ble brukt ved restaureringen, og som ifølge ekspertene står ypperlig til mahognien i offisinet. Kongelige bevillinger
- Apotekene var blant de fineste butikkene i byen, men Apoteket Hjorten var nok noe over snittet, sier fagkonsulent Synnøve Ellingsen ved Farmasihistorisk Museum. Museet samler kontinuerlig utstyr for å følge etatens utvikling helt frem til i dag. 19.500 gjenstander er registrert i samlingene. I tillegg til butikk og produksjonsutstyr er også farmasøytisk litteratur, kongelige apotekbevillinger, lærebrev, herbarier, gift- og visitasjonsprotokoller og reseptkonvolutter å finne på museet. Med andre ord; mange godbiter for både apotekinteresserte og andre nysgjerrige. Opphav:
Dagens Medisin 22/02

Kristin A. Henriksen

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Full åpenhet om verdioverføringer

DM Arena Digital - Helseøkonomi

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!