Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Hypnose mot fantomsmerter

Fantomsmerter skapes av de samme, sentrale mekanismene som smerter i intakte kroppsdeler. Hypnose kan redusere fantomsmertene, fremgår det av en norsk doktoravhandling som har målt hjerneaktivitet.
Publisert: 2002-05-08 — 00.00 (Oppdatert: 2015-05-22 — 15.41)
Denne artikkelen er over seks år gammel.
Fantomsmerter er et vanlig fenomen etter amputasjon. Syv av ti pasienter plages av smerter i kroppsdeler som er amputert bort, og smertene kan fortsette i årevis. - Sentrale mekanismer er hovedårsaken til fantomsmerter, og hypnose kan brukes til å kontrollere opplevelsen av disse smertene. Dette sier psykolog og dr. philos Gunnar O. Rosén ved smerteklinikken på Aker sykehus. Han har nylig disputert over temaet. Målte fantomsmerter
Ved hjelp av avanserte metoder er hjerneaktiviteten målt hos til sammen ti pasienter, som er plaget av fantomsmerter etter traumatiske overarms-amputasjoner. I samarbeid med Haukeland sykehus og Universitetet i München er hjerneaktivitet målt med funksjonell magnetisk resonans-avbilding (fM-RI) og positron emisjons-topografi (PET). fMRI bruker små forskjeller i magnetiske egenskaper mellom arterisk og venøst blod til å vise «funksjonelle kart» over hjernen. Hjernen husker
Hjerneaktiviteten er målt mens pasienter forestiller seg at de beveger fantomkroppsdeler. For eksempel er underliggende kortikalaktivitet ved innbilt fingertromming studert for én pasient. - Forestilt bevegelse av en fantomkroppsdel aktiverer de samme områdene i hjernen som bevegelse av tilsvarende intakt kroppsdel, fastslår Rosén. Hjernen feiltolker nærmest av gammel vane og aktiviserer de samme underliggende, kortikale mekanismene som for intakte kroppsdeler. Kombinasjon
I den største studien ble hypnose brukt som kognitivt verktøy for å veksle mellom følelsen av å bevege fantomkroppsdelen og smerte for åtte studenter. Hjerneaktiviteten ble målt samtidig. - Strengt vitenskapelig kan vi ikke si at hypnose virker. Det er ett av flere elementer; det kombineres gjerne med kognitive teknikker. Men ut fra studiene kan vi med større sikkerhet si at hypnose aktiverer områder i hjernen som ser ut til å være sentrale for opplevelsen av smerte, sier Rosén. Hypnose kan påvirke
- Det mest interessante er at vi ved hjelp av forestillinger kan påvirke smerteopplevelsen i fantomkroppsdeler. Vi kan påvirke bevegelse og posisjon av fantomkroppsdelen, fastslår Rosén. Dessuten dokumenterer avhandlingen at hypnose skaper endringer i hjernen som samsvarer med pasientenes subjektive opplevelse. Pasientene oppgir at smertene de opplever i transetilstand, er de samme som de opplever ellers. - Nyskapende
- Å se hva som skjer inne i hjernen og sammenholde det med klinisk aktivitet, er nyskapende, mener overlege Jon Geir Høyersten ved Sandviken sykehus i Bergen. Høyersten var andreopponent ved Roséns disputas. Han tror økt forståelse av mekanismene bak hypnose kan gi muligheter for bedre behandling, men påpeker at avhandlingen ikke fyller vanlige kriterier for terapeutisk forskning. Likevel er det ikke tvil om at hypnose er lovende i smertebehandling. - Flere studier har dokumentert at det er veldig klart virksomt. Å kunne forklare pasienten bedre hva som skjer, er psykoterapeutisk et viktig tilleggsmoment, mener overlege Jon Geir Høyersten. Kan forebygge
Rosén understreker at det foreløpig ikke finnes gode modeller for å forstå fantomsmerter, og mener det finnes mye ukunnskap og feilinformasjon. God informasjon kan ha store konsekvenser for pasienten. - Jo mer helsepersonell kan redusere smerte før amputasjon, desto større er muligheten for å redusere fantomsmerter etterpå, understreker psykolog Gunnar O. Rosén. Opphav:
Dagens Medisin på nett / Dagens Medisin 09/02

Hilde Kari Nylund

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!