Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Grov underrapportering: Leger «glemmer» bivirkningene

Også reseptfrie legemidler har alvorlige bivirkninger, men rapporteringen av bivirkninger er under ti prosent. Leger glemmer - eller nedprioriterer bivirkningsrapportering, ifølge en undersøkelse.
Publisert: 2001-08-16 — 00.00 (Oppdatert: 2015-05-22 — 17.08)
Denne artikkelen er over seks år gammel.
- Rapporteringstallet er lavt, sier seksjonsleder Ingebjørg Buajordet i seksjon for medisinsk etterkontroll i Legemiddelverket. Hun legger til at lav rapportering av bivirkninger er et generelt problem også internasjonalt, selv om Norge ligger lavt. Årsakene til lav rapportering kan være flere, ifølge undersøkelsen som Regionalt Legemiddelsenter Midt-Norge har utført: - Mange leger sier de glemmer å rapportere. - Andre leger velger å prioritere andre arbeidsoppgaver på grunn av tidspress. Dette kan også tyde på mangel på motivasjon for oppgaven. - Endrer systemet
Undersøkelsen har kartlagt såvel holdninger som kunnskaper om bivirkningsrapportering blant leger. Resultatene i undersøkelsen indikerer at den vanligste årsaken til at man avstår fra å melde fra om en bivirkning, er at den er kjent fra før. Det synes som om de fleste legene har gode kunnskaper om hvilke typer bivirkninger man er pliktig til å melde, men at svært mange unnlater å melde bare ved mistanke - fordi man ikke sikker på om reaksjonen er en bivirkning. «Økt kunnskap om hvordan man faktisk stiller en bivirkningsdiagnose, kan hjelpe legene til å differensiere mellom en reaksjon som skyldes bivirkning og en reaksjon som har andre årsaker», står det i rapporten. - I Legemiddelverket jobber vi kontinuerlig for å oppfordre legene til å melde bivirkninger, hevder Buajordet. Hun forteller at det nå arbeides med en omlegging av rapporteringssystemet, der landets regionale legemiddelinformasjonssentra vil ha en sentral rolle i arbeidet med å motivere leger for rapporteringsoppgaven. I Sverige har man regionalisert rapporteringen. Dette har gitt bra resultater. Informasjonsbehov
Rapportering om bivirkninger blir svært viktig i forhold til at antallet legemidler unntatt fra reseptplikt i minste pakning, øker. Økt tilgjengelighet er ment å gi bedre mulighet til egenomsorg for kundene, men dette er ikke alltid problemfritt når det gjelder bivirkninger. Lege Jan Schjøtt ved Regionalt legemiddelinformasjonssenter på HaukelandSykehus mener informasjon tilgjengelig ved apotekene er viktig når det gjelder reseptfrie legemidler. - Fordi virkestoffene i disse legemidlene kan være de samme som i reseptpliktige legemidler, er det klart at visse pasienter har behov for å diskutere muligheter for bivirkninger og interaksjoner. Det er viktig at dette tas opp uoppfordret med spesielle pasientgrupper som for eksempel barn og eldre. Schjøtt minner om at i prinsippet kan alle reseptfrie legemidler gi bivirkninger. Risiko
Det er kjent blant helsepersonell at et preparat som Paracetamol kan være en risiko. Kombinert med reseptpliktige legemidler som også inneholder paracetamol, kan det gi alvorlige leverskader og forgiftninger. - Problemstillingen er vanlig. Ved obduksjoner finner vi ofte paracetamol ved blodanalyser, men i de fleste tilfellene har det ikke relevans for selve dødsfallet, sier overlege Anders Bjørneboe ved Statens Rettstoksikologiske institutt til Dagens Medisin. Fra 1996 til 1999 hadde Giftinformasjonssentralen (GIS) en jevn økning fra 188 til 363 henvendelser på akutte og kroniske eksponeringer ved paracetamol. Økningen var størst i aldersgruppene 1-3 år og 20-69 år. - Den vanligste årsaken var feilbruk eller misbruk. Siste rapport fra 1999 viser fare for alvorlig forgiftning i hele 29,5 prosent av alle eksponeringer og fare for toksisk effekt i 25,9 prosent, ifølge cand. pharm. Siver Mostue ved GIS. Ikke ufarlige
Heller ikke bivirkninger ved vanlige reseptfrie legemidler er ufarlige. Ett eksempel er avføringsmidler, hvor apotekene for en del år tilbake drev en kampanje for de mer skånsomme volumøkende og osmotisk virkende midler. Kampanjer har bidratt til økt bevissthet hos kundene. I løpet av de siste fem årene har Legemiddelverket mottatt kun seks bivirkningsrapporter for andre avføringsmidler (klystermidler, sennaglykosider og bisakodyl), hvorav fire alvorlige. Apotekenes informasjonskampanjer har følgelig hatt en effekt. Dersom informasjon om riktig bruk av reseptfrie legemidler ikke gis tilstrekkelig prioritet, antas antallet bivirkninger å øke. Utviklingen må uansett overvåkes nøye gjennom bivirkningsrapporter.
Rapporter om bivirkninger for noen utvalgte reseptfrie legemidler mottatt av Legemiddelverket de siste fem årene.
Innholdsstoffer Godkjent reseptfritt for Rapporter Bivirkninger
H2-blokkere; (ranitidin eller famotidin) Halsbrann og sure oppstøt. Syv rapporter, én alvorlig. Psykiske reaksjoner, (forvirring, psykotisk reaksjon), hudreaksjoner (utslett, vaskulitt), nedsatt seksuallyst, leverreaksjoner (forhøyede leverenzymer, gulsott), svimmelhet, tretthet, brystsmerter.
Ibuprofen Smerte og feber. 50 rapporter, 39 antas brukt som reseptfritt, 34 alvorlige. Fire med dødelig utgang. 26 gastrointestinale blødninger og eller ulcereaksjoner, hvorav tre med dødelig utgang. Akutt nyresvikt og elektrolyttforstyrrelser. Øvrige rapporter allergiske reaksjoner, hudreaksjoner og leverreaksjoner.
Naproxen Menstruasjonssmerter 114 rapporter, hvorav åtte antas brukt som reseptfritt. Fem alvorlige. Fem alvorlige reaksjoner med gastrointestinale blødninger, forhøyede leverenzymer og benmargsdepresjon.
Acetylsalicylsyre Smerte og feber. 26 rapporter, hvorav 21 antas brukt som reseptfritt. Alle alvorlige. 14 rapporter med gastrointestinal blødninger og/eller ulcerasjoner, hvorav én med dødelig utgang. Andre alvorlige bivirkninger var hudreaksjoner (eksfoliativ dermatitt), astmaanfall, hjerneblødning og anemi.
Fenazon Hodepine, tannpine og menstruasjonssmerter 16 rapporter, hvorav syv alvorlige. Ni rapporter om anafylaktoide/allergiske reaksjoner og to med angioødem.
Paracetamol Smerte og feber. 23 rapporter, hvorav 17 alvorlige. Fire med dødelig utgang. 15 rapporter, inklusive de fire med dødelig utgang, med leverreaksjoner. De fleste tilfellene skyldes for store doser.
Loperamid Akutt diaré. Tre rapporter, hvorav én alvorlig. Uttalt forstoppelse.
Noskapin Luftveisirritasjoner, tørrhoste og annen uproduktiv hoste. Fire rapporter, hvorav to alvorlige. Leverreaksjoner.
Folkodein Luftveisirritasjon og tørrhoste. Ni rapporter i perioden, hvorav seks alvorlige. Én med dødelig utgang Toksisk epidermal nekrolyse med dødelig utfall. De øvrige var relatert til ulike hudreaksjoner.
Slimhinne-avsvellende nesedråper Forkjølelse med nesetetthet. To rapporter. Én alvorlig. Perforasjon av neseskilleveggen og hodepine/nasal irritasjon.
Opphav:
Dagens Medisin 13/01

Kirsten Aasen

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!