Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Fire nye antidepressiver

Nå kan man velge antidepressiv etter hvilken bivirkningsprofil man vil leve med. De gamle trisykliske og de nye serotonin-reopptakshemmerne har fått selskap av fire enda nyere typer antidepressiver.
Publisert: 2000-04-13 — 00.00 (Oppdatert: 2015-05-22 — 17.49)
Denne artikkelen er over syv år gammel.
Fire nye antidepressiver ser ut til å ha like god virkning på depresjon som tidligere medikamenttyper, men bivirkningsprofilen er annerledes. Tre av dem virker på serotonin og/eller noradrenalinsystemet; venlafaxine (Efexor), nefazodone (Nafa-dar) og mirtazapine (Remeron, ikke markedsført i Norge ennå). Den siste, reboxetine (Edronax 4 mg, 2 mg ikke markedsført), virker først og fremst på noradrenalinsystemet. Seksualitet og vekt
I en bakgrunnsartikkel i tidsskriftet The Lancet 11. mars i år blir det gitt en oversikt over hvordan disse fire nye medikamentenes virker og deres bivirkningsprofil. Konklusjonen er at lege og pasient nå har flere valgmuligheter, og at man kan velge medikament etter hvilke bivirkninger man kan leve med. For eksempel er det mange som får nedsatt seksuell funksjon med serotonin-reopptakshemmere (SSRI). Blant de fire nye er det mirtazapine og nefadozone som har rapportert minst bivirkninger på dette området. Når det gjelder vektøkning, som ofte kan være en bivirkning etter lengre tids bruk av SSRI, er det ikke rapportert at venlafaxine, nefadozone og reboxetine gir slike bivirkninger. Mirtazapine stimulerer derimot appetitten og kan brukes dersom man ønsker vektøkning, for eksempel hos pasienter som etter en langvarig depresjon har gått sterkt ned i vekt. Søvn og energi
For søvnproblemer tyder rapportene på at nefadozone er best, og mot energiløshet skal reboxetine være et bra alternativ. Venlafaxine har ellers en spesiell virkningsprofil fordi den i lave doser virker mye som en SSRI, i høyere doser er det hemmingen av noradrenalinreopptaket som dominerer. Nefadozone og mirtazapine virker litt sederende og kan være et aktuelt valg dersom pasienten har angst eller økt sinne som en del av depresjonsbildet. De nye »kodeordene» for de fire nyeste medikamentene er som følger: NaRI - noradrenalin-reopptakshemmere (reboxetine), NaSSA står for noradrenerge og spesifikke serotonerge antidepressiver (mirtazapine), SNaRI står for serotonin noradrenerge reopptakshemmere (venlafaxine og nefadozone). Stress
I neste runde kan vi vente oss enda en ny type medisiner; de som påvirker omsetningen av kortisol. Det ser ut til at stress, kortisolproduksjon og depresjon henger sammen. Man tenker seg at personer som får depresjon som følge av stress, kan ha nytte av medikamenter som påvirker kortilsolproduksjon og -opptak. Denne type medikamenter er under utprøving internasjonalt.
Beslektede artikler:  - Depresjon: Prøver ut kortisol-hemmere
- Antidepressiva gir abstinens
- Raskere innsettende effekt
Opphav: Psykiatribilag, Dagens Medisin08/00

Hanna Hånes

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!