Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Umulig å bevise Nitter-effekten

Kreftregistreret har gjort en retrospektiv studie for å finne ut om kreftpasienter som har fått Nitter-kuren har hatt et bedre sykdomsforløp enn andre kreftpasienter. Resultatene er sprikende og uklare, og konklusjonen er at effekten av Nitter-kuren hittil ikke lar seg dokumentere.
Annons:
I forrige uke arrangerte Den Norske Kreftforening konferanse om kreft og alternativ medisin. Ifølge Kreftforeningen har det vært god oppslutning blant legene, ikke minst fordi Legeforeningen har godkjent konferansen som et ledd i spesialistutdannelsen. Fredag presenterte instituttoverlege Frøydis Langmark ved Kreftregisteret resultatene fra den prospektive studien. I 1993 tok Kreft- registeret, med støtte fra Norges forskningsråd, tak i pasientdokumentasjonen på Nitter-kuren. Hensikten var å forsøke å finne ut om Nitter-kuren hadde effekt på progresjon eller regresjon av kreft. Underlaget baserte seg på håndskrevne pasientarkiv fra pasienter som hadde fått Nitter-kuren samt Kreftregisterets statistikk over dødsfall knyttet til kreftsykdom for perioden 1953-1997. Dessverre er vi like kloke i dag som for tretti år siden når det gjelder dokumentert effekt av kuren. Problemene knyttet seg i første rekke til å finne ut hvordan effekten kunne måles. Det fantes ikke noe underlag som gjorde det mulig å måle hverken tumorstørrelse, symptomer eller livskvalitet. Kravene om en viss størrelse på utvalget gjorde at man landet på de krefttypene hvor det var grunnlag for å sammenligne minimum 100 Nitter-kur-pasienter med pasienter som ikke hadde fått slik behandling. Feilkildene viste seg å være mange, og resultatene var sprikende. Det viste seg å være en rekke faktorer som bidro til at det var umulig å sammenligne overlevelse i de to gruppene. I den lange perioden studien omfattet var det gjort store fremskritt i behandling og diagnostisering av kreftsykdommer. Dette gjorde det vanskelig å vite hva vi sammenlignet, sa Frøydis Langmark. Et annen moment var at statistikken viste at mange pasienter døde i løpet av det første året etter kreftdiagnosen. Det betyr at mange falt fra før de i det hele tatt ha rukket å forsøke Nitter-kuren. Omstridt behandling
Utviklingen av Nitter-kuren ble påbegynt i 1963 av Lorenz Nitter, som den gang var knyttet til poliklinikken ved Radiumhospitalet. Kuren var opprinnelig definert som støttebehandling til pasienter med langtkommen kreft. Det ble hevdet at den skulle forlenge livet til kreftpasienter. I dag sier imidlertid Lorenz Nitter jr., som også er lege, at han ikke tror at Nitter-kuren forlenger livet til kreftpasientene, men at de får et bedre liv den tiden de har igjen. Nitter-kuren bestod av blant annet ernæringstilskudd, sprøyter med B-vitaminer, anabole steroider og lave doser cellegift. I dag består kuren av B depot, AFI-B-total forte, gammaglobulin og ernæringstilskudd. Behandlingen ble møtt med skepsis hos skolemedisinere og utløste en svært heftig debatt. Selv om det medisinske miljøet ikke helt avviste enkelte positive effekter, var en del av de negative bivirkningene alvorlige, sa professor Olbjørn Klepp, som leder kreftavdelingen ved Regionsykehuset i Trondheim. Han fortalte at anabole steroider ga kvinner skjeggvekst og dyp stemme, og at menn med prostatakreft, som absolutt ikke burde fått anabole steroider, opplevde at kreftcellene ble ytterligere stimulert. Det er også stilt spørsmål ved effekten av B-vitamin tilskudd og gammaglobulin. Det vanskelige med dette er at det ikke bare er de friske cellene som får næring, men at også veksten hos kreftcellene kan bli stimulert. Alvorlige bivirkninger er også knyttet til bruken av syklokapron, som ikke inngår som standard i kuren, som kan øke faren for blodpropp. - Hos omkring hver tiende kreftpasient er blodpropp medvirkende til døden, sa Klepp, som heller ikke er glad for kunstig ernæringstilskudd og mener at enkelte kreftpasienter mister matlysten på vanlig sunn mat. Samtidig ga han honnør til Lorenz Nitter for hans utrettelige arbeid for å bedre omsorgen for pasienter med langtkommen kreft. Maner til større takhøyde
- Det er et problem at alternative behandlingsmetoder er vanskelige å dokumentere effekten av. Men det er min fordømte plikt å informere om utilstrekkelig dokumentasjon, sa Klepp. Han påpekte at Lorenz Nitter hadde et godt grunnlag for å bedrive forskning, men at han likevel ikke benyttet seg av mulighetene. Frøydis Langmark oppfordret tilhørerne til større romslighet overfor helsepersonell og alternative utøvere som tenker annerledes og som skiller seg ut fra det ordinære medisinske miljøet. Og dette er slett ikke tomme ord. Langmark var blant dem som viste Nitters arbeid respekt og tilbød seg å bidra til at effekten kunne dokumenteres. - Lytt til det alternative miljøet, og lytt til dem som er annerledes. Forvent ikke at de har kompetansen til å gjøre vitenskapelige studier, men gjør heller studiene selv, sa Frøydis Langmark. Opphav:
Dagens Medisin07/00

Lisbeth Nilsen

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!