Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Kan ta kontroll over øresusen

Tinnitus Retraining Therapy (TRT) gjør tinnitus mindre plagsom og øker pasientenes livskvalitet. Det viser midtveisevalueringen i en norsk pilotstudie med hundre pasienter. Det handler om å ta kontroll over øresusen.
Publisert: 1999-01-14 — 00.00 (Oppdatert: 2015-05-22 — 17.54)
Denne artikkelen er over seks år gammel.
Leger som hittil har svart pasienter med øresus at det ikke er noe å gjøre med plagene, kan med de foreløpige resultatene fra dette pilotstudiet gi pasientene håp om at plagene kan reduseres. Det handler nemlig ikke bare om å fjerne øresusen, men om at pasienten selv tar kontroll over den og dermed gjør den mindre plagsom. Nettopp dette var konklusjonen, da studiet ble midtveisevaluert rett før helgen. De endelige resultatene er ventet til våren. Prosjektet, som ledes av audiopedagog, dr. philos. Eva-Signe Falkenberg og audiopedagog Siri Skollerud, har øre-nese-halsspesialist Ole Petter Tungland fra The Central Sheffield University Hospitals i England som medisinsk faglig ansvarlig. Han er blant de få norske legene som har spesialisert seg på tinnitusplager. Lege ufarliggjorde øresusen Midtveisevalueringen er foretatt med utgangspunkt i deltakernes egenevaluering og gruppesamtaler ledet av de to prosjektlederne. Etter å ha benyttet TRT i tre kvart år, rapporterer et stort antall deltakere om mindre plagsom øresus. For noen er den periodevis helt borte, mens de fleste hevder de har fått redusert plagene betydelig. Siri Skollerud forteller at det første seminaret med Ole Petter Tungland ble et vendepunkt for mange av deltakerne. Her ble øresusen ufarliggjort ved at de ble informert om at plagene ikke nødvendigvis er et livslangt problem det er umulig å gjøre noe med, slik de fleste var blitt fortalt av sine leger. Etter at Ole Petter Tungland gjennom flere seminarer begrunnet hvordan man selv kan gjøre mye for å redusere eller bli kvitt tinnitus, endret deltakerne gradvis holdningen til sin tinnitus. Etter å ha benyttet TRT-metoden i tre kvart år, rapporterer de fleste at de takler sin situasjon bedre. De hundre deltakerne har tinnitus av varierende grad, fra invalidiserende tinnitus til mindre plager. Et stort antall opplevde ny optimisme og bedring allerede etter informasjonen på det første seminaret. Likevel har mange fortsatt like høy tinnitus. - Men selv blant disse er det mange som plages mindre av øresusen, takler den bedre, og rapporter om økt livskvalitet, forteller Eva-Signe Falkenberg. -Norge et u-land I følge prosjektlederne er det ikke så mange leger her i landet som har tatt tinnitusproblemet alvorlig. De måtte da også til England for å finne en norsk lege med tilstrekkelig kompetanse og interesse i problemet til å delta i TRT-prosjektet. De to audiopedagogene håper at de endelige resultatene fra dette pilotstudiet og det påfølgende hovedprosjektet vil bidra til å endre legenes holdning til tinnitus. - Norge er et u-land når det gjelder tinnitusbehandling. Vi ligger årevis etter for eksempel amerikanerne, engelskmennene og tyskerne. En rekke internasjonalt publiserte undersøkelser om TRT og tilsvarende metoder viser svært overbevisende resultater, sier Skollerud. Hun trekker ikke minst frem resultatene til den amerikanske legen Pawel Jastreboff og hans engelske kollega Jonathan Hazell som står bak TRT-metoden. Jastreboff rapporterer om bedring hos hele 81 prosent av en gruppe på 129 pasienter som fikk full TRT-behandling. Men også flere andre undersøkelser viser svært bra resultater med denne og beslektede metoder. - Erfaringene fra andre land, så vel som fra vår eget prosjekt, viser at vellykket tinnitusbehandling er avhengig av tverrfaglighet, konstaterer Falkenberg, og trekker frem fagfolk fra medisin, audioteknikk, spesialpedagogikk, psykologi og avspenning.
Har spesialisert seg på tinnitus Dr. med. Atle Rønning Arnesen, er en av få norske legene som har spesialisert seg på behandling av tinnitus. Han legger større vekt på patofysiologiske forhold enn fagfolkene bak pilotstudiet, men benytter seg av TRT-metoden. Privatpraktiserende øre-nese-halsspesialist og spesialist ved Institutt for tinnitus og audiologi i Oslo Atle Rønning Arnesen hadde i løpet av fjoråret vel fire hundre pasienter til behandling for tinnitus. - Erfaringene er gode. Svært mange forteller at øresusen er blitt mindre påtrengende, og at de fungerer bedre sosialt og på jobben. Det er imidlertid for tidlig å si noe sikkert om resultatene før alle pasientene har besvart et spørreskjema etter et halvt års behandling, sier han. Øre-nese-halsspesialisten har stor tro på behandlingsmetoden til Jastreboff og Hazell. Han er svært entusiastisk når han forteller om denne måten å behandle tinnitus på. De utenlandske kollegenes resultater har overbevist ham om at dette er veien å gå. Rønning Arnesen går imidlertid sine egne veier. De harmonerer ikke helt med prinsippene som ligger bak pilotstudiet til Skollerud og Falkenberg. Rønning Arnesen legger ikke like stor vekt på tverrfaglig samarbeid og gruppedynamikk som de to audiopedagogene. Samtale mellom lege og pasient på tomannshånd er hans måte å arbeide på. I stedet for lydstimulator anbefaler han pasientene å bruke en bærbar CD-spiller med høretelefoner, og ber dem lytte til gregoriansk kirkemusikk. Dette står i motsetning til hva andre fagfolk på området sverger til, en suselyd uten mening. - Men hovedprinsippet er det samme. Ved å legge lyden litt lavere enn øresusen, prøver vi å få pasienten til å koble ut både den tilførte lyden og tinnitusen fra bevissheten, sier Rønning Arnesen, som understreker at den tidligere metoden med å overdøve tinnitus med lydstimulering ikke blir benyttet lenger.
FAKTA: Dette er TRT Tinnitus Retraining Therapy (TRT) er en behandlingsmetode satt i system av den amerikanske legen Pawel Jastreboff og hans engelske kollega Jonathan Hazell. TRT bygger på en nevrofysiologisk modell for hvordan tinnitus oppstår og takles, og går kort sagt ut på å trene seg til å sjalte ut tinnitus fra oppmerksomheten. Gjennom aktiv tilvenning, der stikkordene er psykologisk bearbeiding, kombinert med svak lydstimulering og avspenning, kan man lære seg å ignorere tinnitus. Lydstimuleringen kan skje ved hjelp av en såkalt lydgenerator. Dette er et apparat som lager en bredfrekvent suselyd uten mening. Pasientene kan bruke apparatet seks-syv timer daglig. Ved å legge lydnivået litt lavere enn pasientens tinnituslyd, vil pasienten gradvis overhøre lyden, og ta med seg tinnituslyden i samme slengen. Ytterligere informasjon kan fås hos avdelingsleder Siri Skollerud, Briskeby skole og kompetansesenter (telefon 32 22 65 18) eller førsteamanuensis Eva-Signe Falkenberg på utdanningsvitenskaplig fakultet ved Universitetet i Oslo (telefon 22 85 80 71) Internettadressen til den amerikanske legen Pawel Jastreboff er et bra utgangspunkt for litteratursøk: www.tinnitus-pjj.com. Opphav:
Dagens Medisin01/99

Tekst & Foto: Kjell Arne Bakke

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!