Dette melder sykehuset på sine nettsider. Urinmikroskopi er et viktig diagnostisk verktøy som kan bidra til å avsløre flere typer nyre- og urinveissykdommer.

App-en, som er gratis tilgjengelig i AppStore og Google play under søkeordet «urinemicro», er basert på European Urinalysis Guidelines.

Mangler lærebøker
Bioingeniør Heidi Andersen, som har mastergrad i molekylær biovitenskap og spesialitet i morfologi, har vært primus motor for app-en. Overlege Ludvig Daae og lege Tale Norbye Wien har vært ansvarlig for det medisinskfaglige.

Andersen, som i flere år har holdt foredrag om urinmikroskopering, sier det har vært vanskelig å få tak i gode lærebøker i urinmikroskopi. Det har ført til at det har vært stor etterspørsel etter tilgjengelige bilder som kan brukes i undervisningen i urinmikroskopi. De har derfor lagt inn i alt 188 bilder med beskrivende tekst i app-en.

Alle bildene er tatt i forbindelse med rutinemikroskopering ved avdelingen. Nå kan man sammenligne det man ser i mikroskopet med gode bilder tilgjengelig på telefonen sin. Hun mener at dette er en viktig kvalitetssikring.

– Ideen fikk vi fra Sverige, der man har laget tilsvarende app for blodutstryk, sier avdelingssjef Gro Jensen ved sykehusets Avdeling for medisinsk biokjemi.

– Til god hjelp
Overfor nettsiden fremhever sykehusets smittevernansvarlig lege, overlege og infeksjonsmedisiner Knut Spæren, betydningen av app-en.

– Dette er en veldig nyttig og pedagogisk fremstilling og til god hjelp ved mikroskopering, sier han.

Han påpeker at bruk av stiks ofte ikke er godt nok.

–  Man vil eksempelvis ikke kunne vite om eventuelle funn stammer fra forurensning av prøven eller hva slags bakterier som finnes. Derfor blir det alt for ofte startet med antibiotikabehandling på feil grunnlag.

Overfor nettstedet fremholder Spæren at app-en kan være til hjelp  for rask og riktig diagnostisering, og han anbefaler den derfor til alle leger og bioingeniører som skal starte med, eller trenger gjenoppfrisking av, urinmikroskopering.