Metoden er utviklet ved Karolinska Institutet og brukes i dag i klinisk behandling over hele verden, ifølge Karolinska.

Studien er publisert i Behavioral Neuroscience i desember. Den bygger på data fra 1.428 pasienter med spiseforstyrrelser. Pasientene hadde anorexia nervosa, bulimia nervosa eller andre spiseforstyrrelser.

75% symptomfrie
Resultatene viser at 75 prosent av pasientene blir symptomfrie etter i gjennomsnitt ett års behandling. Ti prosent får tilbakefall i løpet av fem års oppfølgning.

Mandometermetoden innebærer at pasienter lærer seg å spise normalt og kjenne igjen signalene på sult og metthet. I tillegg inngår varmebehandling, kontroll av fysisk aktivitet og forberedelser for å komme tilbake til et sosialt liv.

- Effektivt
- Oppfølgingsstudien av 18 års arbeid viser at behandling som hviler på nevrobiologisk grunn er effektiv, sier Per Södersten til Karolinskas hjemmeside. Han er professor ved Karolinska og forskningsansvarlig ved Mando Group AB- som driver Mandometerklinikkene.

Hovedansvarlige forskere i studien er deleiere i Mando Group.