Dette er resultatet av en studie blant 123 pasienter som gikk til kontroll ved poliklinikken på endokrinologisk seksjon ved Stavanger universitetssjukehus.

Den ene gruppen fikk et mer strukturert opplegg for egenkontroll av blodsukkernivået enn den andre, som fulgte dagens kliniske retningslinjer.

Strukturert egenkontroll
– Et opplegg med strukturert egenkontroll, ved hjelp av et enkelt måleskjema, ser ut til å bedre den metabolske kontrollen i form av et lavere blodsukkernivå over tid. Slik oppsummerer førsteforfatter, avdelingsoverlege Svein Skeie ved sykehusets medisinske klinikk resultatene, som er publisert i januarutgaven av Journal of Diabetes Science and Technology.

De 59 pasientene i intervensjonsgruppen foretok hyppigere og mer utfyllende egenmålinger enn de 64 deltakerne i kontrollgruppen, som fulgte det ordinære opplegget i henhold til retningslinjene. Dette innebar blant annet minst ett poliklinikkbesøk hver sjette måned og pasientens eget opplegg for å dokumentere og følge med på blodsukkerverdiene.

Lærte å tolke måleresultatene
Svein Skeie forteller at deltakerne i intervensjonsgruppen fikk et mer strukturert og pedagogisk tilrettelagt opplegg i og mellom poliklinikkbesøkene enn kontrollgruppen. De fikk opplæring i hvordan de kunne bruke og tolke resultatene – både ved studiestart og ved hver kontroll på poliklinikken. De lærte blant annet hvordan de kunne respondere på endrede måleverdier ved å justere insulinbehandlingen, matinntaket og eventuelt fysisk aktivitet for å regulere blodsukkernivået.

I løpet av ni måneder møtte denne pasientgruppen fem ganger opp ved poliklinikken, der man gikk gjennom måleresultatene, blant annet tre av pasientens selvvalgte profiler målt før og etter måltider samt resultatene av den daglige blodsukkerkontrollen hver morgen.

Ved hver kontroll tok man utgangspunkt i måleverdien og pasientens erfaringer med tanke på ytterligere redusering av blodsukkernivået som ble målt over cirka tre måneder.

Kontrollgruppen på stedet hvil
Pasientene i begge gruppene hadde i utgangspunktet et for høyt blodsukkernivå, målt ved glykolysert hemoglobin (HbA1C). I begge gruppene var verdiene på 8,7 prosent, noe som er over ett prosentpoeng høyere enn anbefalt i retningslinjer (7,0-7,5 prosent).

Etter ni måneder viste det seg at pasientene i intervensjonsgruppen i gjennomsnitt hadde redusert HbA1C-verdien med gjennomsnittlig 0,6 prosentpoeng til 8,2 prosent, mens nivået i kontrollgruppen var på samme nivå (8,7 prosent) – eller litt høyere enn ved studiestart.

I intervensjonsgruppen hadde for eksempel hver fjerde deltaker (24 prosent) en HbA1C-verdi på 7,5 prosent eller lavere etter ni måneder, mens bare 13 prosent i kontrollgruppen. Ti prosent i intervensjonsgruppen hadde da en verdi på 7 prosent eller mindre, mens ingen hadde så lave verdier i kontrollgruppen.

Et enkelt skjema stod sentralt
Skeie og hans forskerkolleger tok utgangspunkt i at nøyaktig og god egenkontroll kan ha en effekt på blodsukkernivået hos pasientene.

– Ufordringen er ikke bare å få pasientene til å måle blodsukkernivået, men å få dem til å handle med utgangspunkt i måleresultatet, sier avdelingsoverlegen.

Han forteller at dette var bakgrunnen for at det ble laget et enkelt skjema som pasienten kunne fylle ut og ta med seg på kontrollene – som et utgangspunkt for en samtale med sykepleier og lege på poliklinikken.

– Våre resultater viser at det er mulig å bedre blodsukkernivået gjennom et mer strukturert opplegg for selvmonitorering av blodsukkeret. Et så enkelt tiltak som at pasientene får et standardisert skjema for å dokumentere sine måleresultater, kombinert med opplæring i hvordan de skal handle ut fra de målte verdiene, viser seg å ha effekt på blodsukkernivået. Det er viktig at vi forsøker å utvikle realistiske intervensjoner som lar seg gjennomføre i hverdagen, dersom vi skal lykkes å få pasientene ned på de anbefalte verdiene, mener Svein Skeie.

REFERANSE:
Skeie S, Kristensen GB, Carlsen S, Sandberg S. Self-Monitoring of Blood Glucose in Type 1 Diabetes Patients with Insufficient Metabolic Control: Focused Self-Monitoring of Blood Glucose Intervention Can Lower Glycated Hemoglobin A1C. J Diabetes Sci Technol. 2009 Jan;3(1):83-8.