Lederen for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen (Frp), kjørte helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen hardt under høringen om omstillingsproblemene ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– Jeg har ansvaret
Da Anundsen innledningsvis spurte henne om hvem som har ansvaret for IKT-kollapsen, svarte Strøm-Erichsen:

– Det har jeg.

Men i oppfølgingsspørsmålene kom det frem at statsråden først ble informert om fiaskoen da styret i april 2011 vedtok å legge prosjektet til side. Da hadde det gått ni måneder siden systemet som skulle få datasystemene ved fusjonerte sykehusene i OUS til å snakke sammen, skulle ha vært på plass.

Visste ikke
Anundsen trakk frem et svar hun ga på et skriftlig spørsmål i Stortinget i februar 2011. Strøm-Erichsen svarte da at dataløsningen skal gi bedre pasientsikkerhet og høyere kvalitet, og at en gradvis skal innføre klinisk arbeidsflate frem mot en fullverdig løsning i 2013. Videre sa hun at «det er så langt ikke registrert forhold som kan forsinke dette».

– Er ikke det litt rart at du kan si det, og så blir hele greia skrinlagt i april? spurte Anundsen.

– Det er helt klart at det var en forsinkelse i ferdigstillelsen. Jeg baserte meg på den informasjonen jeg fikk fra Helse Sør-Øst. Men på det tidspunkt da jeg svarte Stortinget, var det ikke klart at dette ikke kunne gjennomføres.

Kunne ikke gripe inn
– Så da er det ikke riktig at du har fått løpende informasjon om prosjektet? fortsatte Anundsen.

– Ikke om detaljene i prosjektet.

– Om du hadde fått den informasjonen om at dette går virkelig dårlig, kunne du foretatt deg noe direkte i den styringsmodell som vi i dag har for å rette opp i det?

– For en statsråd å gå inn og endre i et dataprosjekt, det er ikke en praktisk mulighet, svarte Strøm-Erichsen.