Les også: Helse- og redningsarbeiderne får skryt

– Det er godt å se at helsevesenet fungerte godt da det verst tenkelige skjedde, og at de ansatte bestod prøven, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til Dagens Medisin.

Statsråden forteller at departementet nå vil gå gjennom 22. juli-kommisjonens rapport og anbefalinger punkt for punkt med tanke på hva som kan forbedres.

– Lovverket bra nok
Anne-Grete Strøm-Erichsen understreker at kommisjonens rapport viser at det er flere læringspunkter også for helsevesenet.

– Noe av det vi nå er i ferd med å se på er bestemmelsene om taushetsplikt og praktiseringen av den.  Vi vil presisere at unntaksbestemmelsen i slike situasjoner åpner for å gi ut navn på skadde til politiet. I den sammenheng vil vi også vurdere om det er behov for å gjøre noe med lovverket, sier hun.

Statsråden mener at det også vil bety mye for kommunikasjonen mellom nødetatene når det planlagte nødnettet er på plass.

Vil bruke oppdragsdokumentet
I de årlige oppdragsdokumentene til helseforetakene vil statsråden dessuten understreke at beredskapsplanene må justeres og oppdateres, og at det øves på krisehåndtering.

– Vil det bli satt av ressurser til dette?

– Ja, det er viktig at alle helseforetakene setter av både tid og penger til øvelser. Det de gjør bra i en krisesituasjon, får også betydning for det arbeidet de gjør til daglig. Vi har økt tildelingene til sykehusene hvert år, men vi vil også påpeke at de må sette av både penger og tid til dette i de årlige budsjettene, svarer statsråden.