I forrige uke lanserte Norsk Helseinformatikk app-versjonen av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) – med hell. Allerede dagen etter den offisielle lanseringen, var den altså den mest solgte applikasjonen i Apple-butikken.

– Vi synes det er veldig hyggelig at interessen er så stor, sier produkt- og markedssjef Jørgen Kvam til Dagens Medisin.

18.000 tekstsider
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL, som oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene, finnes nå også som en applikasjon for IPhone og IPad.

– Vi har akkurat startet salget, og app-en er lastet ned litt over hundre ganger så langt. App-en inneholder over 18.000 A4 sider med tekst, i tillegg til bilder og animasjoner. Alt innholdet er tilgjengelig uten nettilgang unntatt animasjonene som lastes ned når de spilles av, forteller Kvam.

Nytt bruksområde
Han forteller at NEL med dette får enda flere bruksområder.

– For leger som jobber på sykehus eller som farter mye rundt, er dette en meget praktisk måte å gjøre raske oppslag på. De over 3000 pasientinformasjonene på NEL brukes hyppig, så det å kunne sende pasientinformasjoner på e-post direkte fra app-en er derfor også et nyttig verktøy for mange, fremholder Kvam overfor Dagens Medisin.

Les mer her