Utarbeidelse av slike retningslinjer er en oppfølging av LAR-evalueringene som ble presentert i 2004. Prosjektgruppen er oppnevnt av Sosial- og helsedirektoratet. Gruppen begynner med en retningslinje for medikamentell behandling og rehabilitering av opiatavhengige. Målet er å legge frem et høringsutkast til retningslinjer i desember 2006. Opphav:
Dagens Medisin på nett