LARVIK: Debatten om departementets forslag til fastlegeforskrift ble avsluttet med trampeklapp som et signal til styret i Allmennlegeforeningen og Legeforeningen på at de har fastlegene i ryggen – når de nå går inn i den avsluttende dialogen med myndighetene om forslaget til fastlegeforskrift.

Et samlet fastlegekorps
Mange tok ordet under landsrådets debatt om forslaget til fastlegeforskrift, men ett var de enige om: Forslaget er uspiselig.

Enigheten om dette var så stor at det ikke var nødvendig å gjenta dette for alle talerne, så flere benyttet anledningen til å ta opp enkeltspørsmål knyttet til fastlegens hverdag og detaljer i forslaget.

Debatten bar preg av unison enighet, og tidligere leder i Allmennlegeforeningen, Jan Emil Kristoffersen, uttrykte på denne måten hva alle føler for forslaget:

– Jeg gråt da jeg 22. desember 2011 leste departementets forslag.

Han la raskt til at det er viktig å forstå statens behov, som primært er å sørge for påregnelig tilgjengelighet og kvalitet.

– Det er viktig å møte dette med gode forslag til virkemidler i den videre prosessen, sa han blant annet.

En av to viktige saker
Legeforeningens president Hege Gjessing fastslo innledningsvis hvor viktig denne saken er for henne og resten av sentalstyret. Dette er dessuten en sak som sekretariatet har benyttet mye tid på og som fortsatt har høyeste prioritet.

– Fastlegeforskriften er topp to for Legeforeningen akkurat nå ved siden av omstillingen i sykehus, fremholdt hun og berømte fastlegene for deres engasjement.

– Uaktuelt å svelge kameler

Presidenten opplyste at denne saken blir hovedtema under landsstyremøtet om to uker.

– Vi mener forskriften må endres, og vi lover å ikke svelge noen kameler, sa Gjessing.

Hun la til at akkurat nå har Legeforeningen en god og konstruktiv dialog med helsemyndighetene, men som hun rask la til:

– Jeg er ikke hundre prosent sikker på hvor vi ender fordi statsråden sender ut doble signaler, uttalte hun og fremholdt at foreningen planlegger for ulike scenarier som måtte oppstå i denne saken.