Folkeaksjonen starter i dag, 14.juni, da politikere, helsepersonell og slagpasienter er spesielt invitert til stands i flere norske byer.

– Altfor få får behandling raskt nok, fastslår stiftelsen med generalsekretær Åslaug Haga i spissen.

40 rammes hver dag
Ved hjelp av 40 siluetter i helfigur oppstilt i byrommet, illustrerer stiftelsen hvor mange nordmenn som rammes av hjerneslag hver dag.

Blant byene som det aksjoneres i, er Oslo. Her vil generalsekretæren holde appell over temaet «Hjerneslag er en folkesykdom - vi har en slagplan!».

Deretter vil visepresident i Stortinget Per Kristian Foss, som selv har vært rammet av sykdommen, få overrakt et brev med tittelen «Hjerneslagpasientene fortjener raskere hjelp».

Årlig rammes 15.000 til 16.000 nordmenn av hjerneslag. Dette gjør sykdommen til den tredje største dødsårsaken i Norge, og er en av hovedgrunnene til at folk blir uføre, fremholder stiftelsen.

Bør få hjelp innen to timer
Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener at helsemyndighetene har altfor lave ambisjoner når det gjelder behandling av slag og vil ikke vente på at noe skjer. Stiftelsen har derfor satt i gang et arbeid for å oppnå raskere behandling av slagpasienter. 

Med slagordet «Tid er hjerne!» vil man bidra til å flytte behandlingen ut til pasienten og dermed spare livsviktig tid. Norsk Luftambulanse arbeider for at hjerneslagpasienter skal få hjelp innen to timer.

Vil ha CT-skanner i helikopteret
Norsk Luftambulanse vil ha CT-skanner i luftambulansen for å spare tid og liv. Stiftelsen ønsker å gjøre det mulig for legen om bord i legehelikoptret å diagnostisere hva slags type hjerneslag pasienten har og kunne starte behandling hvis det er mulig.

En viktig forutsetning for å flytte behandlingen ut til pasienten er at luftambulansen kan ta med seg en CT-skanner, ifølge stiftelsen. Med slikt utstyr kan legene avgjøre om hjerneslaget skyldes en blodpropp eller en blødning i hjernen. Symptomene er like, men behandlingen helt forskjellig for disse to typene slag.

…men først i bilambulanse
Stiftelsens mål er å bringe en CT-skanner ut til pasienten ved hjelp av legehelikoptrene. Foreløpig er skannerne for store og tunge for helikopter, men de kan plasseres i en ambulanse.

I 2013 vil derfor Norsk Luftambulanse ha den første slagambulansen på veien, men om ikke lenge bør de også kunne brukes i lufta.  I Tyskland er CT-skanner i ambulanse testet med svært gode resultater. Tiden fra det ble slått alarm til behandling ble igangsatt ble mer enn halvert, påpeker Haga og stiftelsen.

Gir råd til folket
«Lær deg symptomene på hjerneslag – redd liv, er oppfordringen til publikum. Først av alt mener stiftelsen at folk må lære seg å gjenkjenne symptomer på hjerneslag og vite at medisinsk nødtelefon 113 må varsles umiddelbart.

Les mer om folkeaksjonen her