De vil få alle menn som er ansatt i landstinget til å sitte når de urinerer.

Partiet hevder å ha to gode grunner til sitt lovforslag: Det ene er å unngå at folk skal trå i urin som stående har skvettet på gulvet.

– Lite dokumentasjon
Det andre er at de hevder å ha vitenskapelig dokumentasjon som viser at urinblæren tømmes bedre når man sitter og tisser.

Men tung vitenskapelig dokumentasjon på dette finnes ikke, sier nestleder i Norsk Urologisk forening, Stein Egil Øverby

– Det har innimellom vært hevdet, men påstandene har ikke fått noe særlig gjennomslag verken i Norge eller i andre deler av verden. Jeg har ikke sett studier som viser at blæren tømmes bedre når menn sitter å tisser, sier Øverby til Dagens Medisin.

Tømmingsproblemer
– Menn greier å tømme blæren stående så lenge en er frisk. Noen menn som har tømmingsproblemer kan riktignok få det bedre til når de sitter, og enkelte pasienter kan bli anbefalt å gjøre det, sier han.

Det er folket.se som nylig skrev om det svenske partiets krav, som har vakt oppsikt i hele Sverige.