I den svenske frivillige organisasjonen er 150 av de 600 frivillige som gir førstehjelp under idrettsarrangementer og konserter leger, sykepleiere og annet offentlig godkjent helsepersonell.

Nå kan det bli slutt på at de kan delta i slikt frivillig arbeid på sin fritid.

Vil kreve for mye
Svenske Socialstyrelsen slår fast at helsepersonellet har journalplikt, og det vil kreve så mye av organisasjonen at den fra i høst ser seg nødt til å takke nei til offentlig godkjent helsepersonell til slik innsats.

– Vi har aldri oppfattet at dette er en problemstilling i Norge, sier avdelingsleder Lars Atle Skorpen i Norges Røde Kors sin avdeling for beredskap og hjelpekorps til Dagens Medisin.

– Kan ikke gjøre unntak
Ifølge svenske Dagens Medicin kom Socialstyrelsen i 2008 fram til at førstehjelp ikke er helsetjeneste, men i år har man snudd til tross for samme lovverk og kvalitetskrav som før.

– Socialstyrelsen sier ikke at vi må kvitte oss med helsepersonellet, men at de har journalplikt.  Det er et for stort arbeid for oss å begynne med journalføring, sier Jonas Prawitz, sjef for Röda Korset avdeling beredskap og krisehåndtering til Dagens Medicin.

Socialstyrelsen er positiv til at helsepersonell deltar som frivillige, skriver avdelingssjef Anders Printz i en debattartikkel i Svenska Dagbladet, men han legger til at Socialstyrelsen har utredet spørsmålet og kommet fram til at det ikke er mulig å gjøre unntak fra reglene om at helseinnsats som utføres av offentlig godkjent helsepersonell skal dokumenteres. 

– Den som tas om hånd om av offentlig godkjent helsepersonell skal alltid kunne regne med å få en god og sikker omsorg, skriver han videre.

Annerledes i Norge
Lars Atle Skorpen konstaterer at her i landet stiller ikke myndighetene krav om journalføring ved førstehjelp.

– Hva mener Røde Kors om at svenske myndigheter krever journalføring?

– Hva myndigheter i andre land gjør på dette området har ikke vi noen kommentar til, men vi er veldig fornøyd med hvordan dette praktiseres i Norge, svarer han.

Han forteller at Norges Røde Kors deltar på sanitetsvakt over hele landet hver eneste uke. 8000 medlemmer tar regelmessig vakter på ulike arrangementer.

– Noen av disse er helsepersonell, som deltar som ordinære frivillige og yter førstehjelp som enhver annen nordmann, sier Lars Atle Skorpen til Dagens Medisin.

Les omtalen i svenske Dagens Medicin her