FDA kom nylig med oppdatert informasjon om bivirkninger og sikkerhet ved kolesterolsenkende legemidler som inneholder statiner.

Men informasjonen medfører ingen endring i retningslinjene for bruk av statiner i Norge, skriver Legemiddelverket.

Diabetes og kognitive bivirkninger
De nye pakningsvedleggene understreker at bruk av statiner gir noe økt risiko for diabetes og at statiner trolig kan gi bivirkninger som glemsomhet og forvirring.

Norske retningslinjer anbefaler statiner til de fleste pasienter med etablert hjertesykdom, og som forebyggende behandling til pasienter med klart forhøyet risiko for å utvikle hjertesykdom. 

For disse pasientene er fordelene med medisinene større enn faren for bivirkning, mener Statens legemiddelverk.

Samlet risiko
Det påpekes at moderat forhøyede kolesterolverdier i seg selv ikke er  indikasjon for forebyggende statinbehandling dersom den samlede risikoen for hjertesykdom er lav og at legene bør være oppmerksomme på at noen pasienter kan utvikle diabetes og kognitiv svikt når de begynner med statiner.