Dette viser de nyeste dataene fra Norsk hjertekirurgiregister.

Tallene gjelder 2010 og viser at 411 pasienter på mer enn 80 år ble hjerteoperert dette året, mot i overkant av 200 pasienter i år 2000.

Den eldste hjerteopererte pasienten for et par år tilbake var 93 år gammel.

Få unge
Det er relativt få operasjoner hos voksne på under 50 år, med 251 pasienter i aldersgruppen 40-49 år. Antallet nær tredobles hos dem i 50-årene - og dobles igjen blant pasienter mellom 60 og 70 år. Gjennomsnittsalderen er på 65,5 år.

Trolig sunnere
Samtidig blir færre hjerteoperert i Norge.

- I fjor diskuterte jeg årsakene  til nedgangen med flere kolleger. De fleste mener vel, som meg, at vi lever sunnere og at det derfor blir færre hjertesyke, sier leder for registeret, professor emeritus og dr.med. Jan L. Svennevig til Dagens Medisin.

Nedgangen er større for enkelte fylker enn for andre, og er særlig redusert i begge Agder-fylkene, Rogaland og Østfold. Det har vært en liten økning på Vestlandet, men dette er fylker som ifølge Svennevig ikke har ligget så veldig høyt tidligere.

- Fremdeles er det vanskelig å forklare de store forskjellene mellom fylkene, og forskjellene ser ut til å holde seg gjennom flere år, kommenterer Svennevig.

Økningen har tatt hensyn til eventuell endring i antallet innbyggere.

Færre opereres
Siden 2004 har antallet hjerteoperasjoner i Norge gått jevnt ned, fra 5400 til 4474 i 2010. Kvinneandelen utgjør drøyt 27 prosent.

Mer enn hver tiende hjerteoperasjon utføres som øyeblikkelig hjelp.

- Disse pasientene kommer inn med blålys, ofte på grunn av en sprukket livpulsåre eller truende eller begynnende infarkt, sier Svennevig.

 I 2010 ble det gjennomført nær 1100 færre bypassoperasjoner enn i 2004. Men nedgangen kan ikke forklares med at flere får hjerteklaffkirurgi eller gjennomgår utblokking (PCI).

Antallet har vært noenlunde stabilt i mange år, selv om det i 2010 ble registrert det høyeste antallet intervensjoner noensinne, 11.805 totalt.

Dagens Medisin 03/2012