OSLO/SORIA MORIA: Denne uken har Legeforeningen sitt landsstyremøte.

Samarbeider godt
Under torsdagens helsepolitiske debatt fortalte Legeforeningens president Hege Gjessing at fastleger landet rundt opplever forslaget til fastlegeforskrift som et utrykk for kollektiv straff av legene.

Men hun presiserte at Legeforeningen nå  opplever samarbeidet med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som bra.

– Nå opplever vi at det er en god prosess med Helse- og omsorgsdepartementet.  Vi har også hørt ved flere anledninger at det er en reel høringsprosess, og da forholder vi oss til det, sa Hege Gjessing.

- Alvorlig sak
– Vi håper det ikke går prestisje i denne saken. Dette er en veldig alvorlig sak for oss. Vi er nå i en venteperiode som også er preget av usikkerhet. Grunnkurs i allmennmedisinen må avlyses og det er færre søkere på en del allmennlegestillinger, sa hun.

Statssekretær Ragnhild Mathisen (Ap) forsikret at de har fått med seg de massive signalene fra landets leger:

–  Vi har merket oss engasjementet og at det er mange ting i forslaget vi må endre på. Høringsinstituttet er reelt, og vi ønsker nå innspill som gjør at vi kommer til å komme med et produkt som er bra, sa Mathisen.

Hun la til:
– Forslaget er ingen kritikk eller mistillit av det arbeidet fastlegene gjør, og ikke et uttrykk for en kollektiv straff. Jeg kan for øvrig røpe at det blir endringer i forskriften, sa Mathisen til humring fra salen.

- Kunne vært mer presise
På spørsmål fra Johan Torgersen, leder av Yngre legers forening, om hvorfor HOD ikke har kvalitetssikret forskriftsforslaget, svarte Mathisen:

–Vi kunne ha vært mer presise i noen av punktene. Men det å si at vi ikke har kvalitetssikret dette, er jeg uenig i, sa Mathisen.

Til latter fra salen sa hun videre: –Det kan godt hende at noen har opplevd at det er styringsaspektet som har fått dominere.

Dagens Medisin kjenner til HOD spesielt har merket seg kritikken som handler om at økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget, ikke er tatt nok hensyn til.

Da det ble åpnet for spørsmål og innlegg fra salen, sto legene i kø foran talerstolen for å rette sine spørsmål om forskriften til HOD.

Leder i helse- og omsorgskomiteen, Bent Høie (H), deltok også i debatten.

(Følg debatten fra Legeforeningens landsstyremøte på Twitter under #dnlflm)