Det viser en oversiktsstudie som er forhåndspublisert på nett i British Medical Journal (BMJ).

Studiene er gjennomført av en forskergruppe fra International Prevention Research Institute i Frankrike og European Institute of Oncology i Italia.

I oversiktsstudien inkluderte forskerne 27 europeiske studier av sammenhengen mellom solariumbruk og føflekkreft publisert i perioden 1981 og 2012.

Kunne vært unngått
Oversiktsstudien, som omfattet femten EU-land og tre EØS-land, bekrefter at bruk av solarier øker risikoen for føflekkreft (malignt melanom).  Forskerne anslår at 3438 (5,4 prosent) tilfeller av totalt 63.942 som årlig diagnostiseres i Europa, kunne vært unngått.

Kvinner står for de fleste solariumrelaterte tilfellene av føflekkreft – 2341 tilfeller årlig, noe som tilsvarer 6,9 prosent av alle slike tilfeller blant kvinner. Tilsvarende fant forskerne 1096 årlige tilfeller blant menn (3,7 prosent).

Innen EU tilsvarer dette årlig at 498 kvinner og 296 menn dør som et resultat av solariumbruk.

Undervurdert i tidligere studier
Ifølge Kreftregisteret bekrefter analysen også at denne kreftrisikoen øker hvis man begynner å bruke solarium tidlig, og at risikoen tiltar for hver gang man soler seg på denne måten.

Forskergruppen antar også at de tidligere studiene har undervurdert risikoen av solariumbruk fordi dette er et relativt nytt fenomen, fordi vurdering av risiko har økt de siste årene og at fremtidige studier kan vurdere risikoen til å være enda høyere.

18-årsgrense innført i sommer
Forsker Trude Eid Robsahm i Kreftregisteret er svært glad for at norske myndigheter fra 1. juli innførte 18 års-aldersgrense for solariumbruk i Norge.

– Denne studien bekrefter at de vurderinger vi har gjort i forhold til solariumbruk fram til nå er riktig. Resultatene bekrefter at innføringen av 18-årsgrensen for solarium var riktig, sier forskeren, ifølge kreftregisterets nettsider.

Fra 1. januar ble det dessuten slått fast at norske solarier skal være bemannet.

– Dette er tiltak som også anbefales av forskergruppen som står bak denne studien. Denne studien bekrefter at de reguleringer som nå er innført i Norge er besluttet på et riktig grunnlag, tilføyer Robsahm.