OSLO/HOLMENKOLLEN PARK: Dr. Ronald A. De Pinho, leder for verdens største og mest anerkjente kreftsykehus, amerikanske MD Anderson, var en av innlederne under åpningen av kreftkonferansen GAP2012 i Oslo mandag.

Les mer: 400 av verdens fremste kreftleger og kreftforskere er samlet til den hittil største kreftkonferansen i Norge.

For liten kunnskap
– Vi skal løse et problem som mange familier stoler på at vi skal løse. Vi har mulighet til sammen å forme dialogen om kreft det neste tiåret, og gjøre sykdommen til noe som går an å håndtere, sa De Pinho.

MD Anderson-sykehuset er alene representert med 150 kreftleger og kreftforskere til konferansen.

De Pinho viste til at halvparten av alle individer utvikler kreft i livet.

To tredeler overlever kreft.

– Men vi har fortsatt for liten kunnskap om hva som faktisk gir kreft og vi har begrenset kunnskap om kreftgenomer. Det er dessuten nå en tsunami av nye kreftgener, sa han.

De Pinho kom også med en bønn til legemiddelindustrien, han sa han mener systemet for utviklingen for kreftmedisiner ikke er bra nok:

– Et problem er at legemiddelindustrien er blitt banker for kliniske studier i den siste fasen. Vi må også  bli bedre på å stanse studier som ikke er bra nok, sa han.

Dødeligheten går ned
Også professor Sophie D. Fosså – introdusert som norsk onkologis «Grand old lady» var en av innlederne:

– Når det gjelder kreftoverlevelse er insidensen er økende  - men dødeligheten går ned. Både for menn og kvinner. I det lange løp vil dette si at diskrepansen mellom overlevelse og dødelighet øker mellom landene, sa Fosså.

Hun minnet også forsamlingen på forskjellen mellom USA og Norge når det gjelder hvordan en definerer kreftoverlevelse:

– I USA er alle kreftoverlevere fra den første dagen de får diagnosen. Også slektninger kalles kreftoverlevere. 

I Norge er det slik at pasienter må ha overlevd i minst fem år, og de fleste må være svulstfrie, for å regnes som kreftoverlever.

Følg GAP2012 på Twitter:  #GAP2012