Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Ullensvang herad

Godkjend allmennlege, allmennlegespesialist- eller LIS stilling ved Lofthus legekontor.

Publisert 2018-05-09 15.07
Søknadsfrist: 2018-05-27

Trolltunga

Ullensvang herad har ein ledig stilling på Lofthus legekontor. Det vert lyst ut ein kommunal stilling med liste på 850 pasientar. Arbeidsgjevar vil leggja til rette for vidare spesialisering i allmennmedisin. Ved tilsetting av ein kommunal lege vil kontoret ha 3 legar og har p.t. ca 2150 pasientar. Ullensvang herad har i tillegg Utne legekontor, der det er to legestillingar og stilling for turnuskandidat.

Heradet har nett vedteke å gå vidare med mulighetsstudie/forprosjekt for helse- og omsorgssenter i Kinsarvik, slik at legetenesta kan ta i bruk nye lokale samlokalisert med andre helse- og omsorgtenester i heradet. Kommunane Jondal, Odda og Ullensvang vil frå 2020 vera ein kommune, og arbeide med dette er også i støypeskjeia. Den nytilsette vil saman med kollegaer vera med på utforming av framtidige helse- og omsorgstenester.

Elles samarbeider dei tre kommunane om felles interkommunal legevakt lokalisert til Odda sjukehus, der det no er 12-delt vakt på legevaktstasjonen.

Vi vektlegg at du er godkjend som allmennlege, spesialist i allmennmedisin, eller er under spesialisering, gode evner i norsk munnleg og skriftleg, positiv innstilling og fagleg engasjement som gjer deg eigna til jobben.

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege (ref. Forskrift om rett til trygderefusjon mars 2017) og norskkunnskaper på et høyt nivå. Søkere som ikke har skandinavisk bakgrunn, må dokumentere sitt språknivå. Kravet er nivå C (Bergenstesten).
 • Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt. Det forutsettes at søkerne er, eller blir, spesialister i allmennmedisin i tråd med forskriftskrav gjeldende fra 2017.

Ullensvang herad søkjer deg som:

 • Er motivert til å arbeide med allmennlegeoppgåver i kommunen
 • Er ein god lagspelar og samarbeidspartner for dine medarbeidarar
 • Ynskjer å bidra til ei god folkehelse
 • Har førarkort for personbil

Relevant erfaring er ein føremon, men nyutdanna blir òg oppmoda om å søkja. Ny forskrift om kompetansekrav for legar i den kommunale helse- og omsorgstenesta krev at legar i kommunehelsetenesta må vera spesialist i allmenn medisin eller under slikutdanning

For nærare opplysning kontakt leiar for Lofthus legekontor:

Jørgen Lerik Ninn

tlf 913 38 570,

jorgen.ninn@ullensvang.herad.no

Kommuneoverlege Daniela Brühl

tlf 53 67 13 40

dbru@ullensvang.herad.no

Dei tilsette legane vil verta viktige medspelarar til å forma helsetenesta vår i åra som kjem.

Send søknad merka St. nr 18/129  innan 27.05.18.

Søknad skal sendast elektronisk, klikk her for søknadsportal.

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Allmennlege, Kommunal lege, Lege i spesialisering, Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Ullensvang herad

 • Sted

  Kinsarvik

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2018-05-27

 • Publiseringsdato

  2018-05-09

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp4

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Annonse:

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!