Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overlege - Regional vurderingsenhet, Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Publisert 2018-03-13 15.46
Søknadsfrist: 2018-04-02

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere.

Les mer om oss.

Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering er en enhet i Regional kompetanseseksjon tilknyttet Rehabiliteringsavdelingen. For å styrke vårt tverrfaglige team søker vi overlege i 50 % fast stilling.

Etter oppdrag fra Helse Nord RHF rettighetsvurderer enheten alle henvisninger til spesialisert, somatisk rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner for pasienter bosatt i Helse Nords inntaksområde. Det er ansatt koordinator for den daglige driften og enheten har per i dag ca. 1,25 stilling for overlege, 4,3 stilling for rådgiver og 2,6 stilling for helsesekretær. Legetjenesten er i dag basert på kjøp av tjenester i deltidsstillinger fra andre deler av landet i tillegg til ressurser fra egen avdeling. På grunn av stor saksmengde er det behov for flere leger i enheten og det lyses nå ut 50% overlegestilling. En mindre stillingsbrøk kan også vurderes, og stillingen er godt egnet som bistilling til annen virksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Rettighetsvurdering av henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner for pasienter bosatt i Helse Nord sitt inntaksområde.
 • Bidra til å utvikle enhetens rutiner slik at de holder høy faglig standard og til enhver tid er i tråd med gjeldende lover og forskrifter
 • Delta i tverrfaglig samarbeid med leger, rådgivere og helsesekretærer og i det nasjonale nettverket for vurderingsenheter

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, eller annet relevant fagområde som f. eks ortopedi, revmatologi eller nevrologi
 • Erfaring med somatisk rehabilitering er en fordel
 • Spesialist i allmennmedisin kan ved relevant erfaringsbakgrunn også være aktuell
 • Vi forutsetter at søkere behersker et skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Utdanningsretning

 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Utdanningstittel: Lege

Utdanningsnivå

 • Lege

Personlige egenskaper

 • Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på faglig erfaring og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig og systematisk etter gitte prosedyrer

Vi tilbyr

 • Samarbeid med et engasjert tverrfaglig team
 • Fleksibel arbeidstid med hjemmekontorløsning
 • Dekning av reiseutgifter hvis aktuelt
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaler

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 3742677103
 • Stillingsbrøk: 50%
 • Fast
 • Startdato: 01.05.2018
 • Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Anne Winther, Seksjonsleder

Regional kompetanseseksjon

77 66 97 79 / 996 44 540

 

Christoph Schäfer

Medisinskfaglig rådgiver

Rehabiliteringsavdelingen

77 62 63 16 / 465 09 664

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 • Sted

  Tromsø

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2018-04-02

 • Publiseringsdato

  2018-03-13

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

STYRELEDEREN I HELSE NORD BLE TRUET

Iverksetter gransking etter trussel-saken 3

DATA FRA GLOBAL BURDEN OF DISEASE

– Har ikke tatt hjernesykdommer alvorlig nok

Vi besøkte det amerikanske toppsykehuset

Bli med inn på Mayo Clinic5

RAPPORT OM FASTLEGENES TIDSBRUK

Fastlegene reagerer på uttalelsene fra KS8

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!