Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Vegårshei kommune

Kommuneoverlege/kommunelege, Vegårshei kommune

Publisert 2018-03-09 13.08
Søknadsfrist: 2018-04-08

Illustrasjonsbilde av et stetoskop - Klikk for stort bilde

Vegårshei kommune er en vakker innlandskommune øst i Agder. Vi har hatt positiv folketallsutvikling de siste årene, og har ca. 2100 innbyggere. De siste årene har kommunen prioritert utvikling av boligområder, helsetjenester, barnehage, skole- og næringsområdet. Vi skal utvikle kommunen videre – både som organisasjon og som aktør i lokalsamfunnet og regionen. Administrativt består kommunen av rådmann, kommunalsjef, stabsenhet og 5 tjenesteytende enheter. Vegårshei har et høyt servicenivå for innbyggerne og godt samarbeid med nærings- og organisasjonsliv, godt skoletilbud og et rikt kultur- og organisasjonsliv. Kommunen er preget av godt samarbeid i administrasjonen og overfor politikere og innbyggere.

Vegårshei kommune har ledig stilling som kommuneoverlege / kommunelege i 100 % fast stilling. 

Stillingen innebærer kombinasjonen fastlegeansvar og kommunale oppgaver og er personalmessig og organisasjonsmessig underlagt enhetsleder for helse og omsorg. Samfunnsmedisinske oppgaver rapporteres til rådmannen.

Vegårshei kommune har nettopp åpnet nytt og moderne helsesenter med fremtidsrettede lokaler midt i kommunens sentrum. Lokalene rommer lege, helsestasjon- og jordmortjenester. I tillegg er tannhelsetjenesten i samme bygg. Medarbeidere i disse tjenestene vil ha nøkkelroller og stor mulighet for å påvirke og utvikle hvordan lege- og øvrige helsetjenester bør utvikles for å møte både dagens og fremtidens behov. Herunder muligheten til å påvirke egen arbeidssituasjon.

Vi søker derfor etter en lege som er åpen for nye utfordringer, som har gode samarbeidsevner med våre samarbeidspartnere, som kan bidra til å utvikle tjenestetilbudet ytterligere i tråd med samhandlingsreformens intensjoner og kommunens behov for en robust og bærekraftig legetjeneste.

Kommunen har stort fokus på folkehelsearbeid, og deltar i folkehelseprogram. Det er nettopp utarbeidet en folkehelseoversikt for kommunen, og det jobbes videre med det løpende folkehelsearbeidet. Det forventes at kommunens leger bidrar aktivt i dette viktige arbeidet. Kommuneoverlegen / kommunelegen vil også være ansvarlig for kommunens planverk innenfor eget ansvarsområde.

Stillingens hovedfunksjoner:

 • Allmennlege / fastlege
 • Helsestasjon- og skolehelsetjeneste
 • Tilsynslegefunksjon ved Vegårshei bo- og omsorgssenter
 • Smittevernlege
 • Miljørettet helsevern
 • Pliktig deltakelse i interkommunal legevakt med 8 deltakende kommuner
 • Legevakten betjenes fra lokaler i SSHF, Arendal

Stillingens øvrige funksjoner:

 • Samfunnsmedisin
 • Folkehelse
 • Samfunnssikkerhet og beredskap

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Samhandlende, offensiv, lærende og ansvarlig
 • Må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Må kunne arbeide selvstendig og systematisk
 • Må utøve stabilitet og fleksibilitet
 • Kjennskap til norsk trygdemedisin
 • Inneha norsk førerkort, og må disponere bil
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • En spennende jobb i en flott og oversiktlig kommune  
 • Gode arbeidsforhold med interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Gode muligheter for å ta mange legevakter
 • Pensjonsordning
 • Lønn etter avtale
 • Flott natur med gode muligheter for friluftsliv og aktiviteter i et flott fylkes-skianlegg

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og avtaler.

Kommunen krever bruk av elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist 08.04.18

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
• Enhetsleder Marit Henriksen, tlf. 37 17 02 50 / 976 29 649
e-post: marit.henriksen@vegarshei.kommune.no
• Rådmann Ole Petter Skjævestad, tlf. 37 17 02 00 / 957 77 273,
e-post: ole.petter.skjaevestad@vegarshei.kommune.no
• Kommunalsjef Anne Grete Glemming, tlf. 37 17 02 00 / 481 94 565,
e-post: anne.grete.glemming@vegarshei.kommune.no

Vedr. offentliggjøring av søkerliste/kandidater – eventuelt ønske om å unntas offentlighet:
Offentleglova gir klare føringer for åpenhet i kommunal forvaltning, ved at den gir alle rett til dokumentinnsyn. Det kan likevel gjøres unntak i forbindelse med tilsettingssaker jmf. Lovens §25, men dette unntaket gjelder i utgangspunktet ikke søkerlister. Det kan likevel gjøres unntak ved å unnta søkere fra søkerlista, dersom vedkommende selv ber om det. Tilfellene skal vurderes særskilt. Ved vurdering om et slikt ønske skal tas til følgje, skal det leggest vekt på om det knytter seg særlig offentlig interesse til stillinga. Rådmannsstillinger er per definisjon en slik stilling, og det skal derfor tungtveiende grunner til for å unnta søkere for søkerlista.

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Allmennlege, Fastlege, Kommunal lege

 • Arbeidsgiver

  Vegårshei kommune

 • Sted

  Vegårshei

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2018-04-08

 • Publiseringsdato

  2018-03-09

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

STYRELEDEREN I HELSE NORD BLE TRUET

Iverksetter gransking etter trussel-saken 3

DATA FRA GLOBAL BURDEN OF DISEASE

– Har ikke tatt hjernesykdommer alvorlig nok

Vi besøkte det amerikanske toppsykehuset

Bli med inn på Mayo Clinic5

RAPPORT OM FASTLEGENES TIDSBRUK

Fastlegene reagerer på uttalelsene fra KS8

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!