Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Lenvik kommune

Fastlegehjemmel med driftstilskudd, Lenvik kommune

Publisert 2017-11-14 10.58
Søknadsfrist: 2017-12-01

Senjalegen er et interkommunalt legetjenestesamarbeid mellom kommunene Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy. Lenvik kommune er vertskommune med cirka 11.500 innbyggere. Berg, Torsken og Tranøy har i dag cirka 3.300 innbyggere til sammen.

Målsetning er å gi befolkningen i kommunene stabile og gode legetjenester gjennom interkommunalt samarbeid, og økt satsing på godefagmiljøer for legene herunder veiledning og videreutdanning.

Legetjenesten har 18 fastleger og 4 turnusleger. 1,7 årsverk er tilknyttet interkommunal kommuneoverlegefunksjon og samfunnsmedisinske oppgaver. Senjalegen har 2 hovedkontor hhv. på Finnsnes og på Silsand, der Senjalegen avdeling Finnsnes primært dekker Lenvik kommune mens Senjalegen avdeling Silsand dekker Berg, Torsken og Tranøy. Hjelpepersonellet har relevant helsefaglig utdanning.

Finnsnes er byen i Midt-Troms og regionsenter med cirka 5000 innbyggere. Finnsnes ligger 1 times båttur sør for Tromsø og 45 minutter i bil fra Bardufoss flyplass. Finnsnes er inngangsporten til naturskjønne Senja. Region har godt utbygde helsetjenester, med blant annet gruppepraksiser med fastleger, sykehjem, hjemmetjeneste, fødestue, røntgen inkludert CT, dialyse, somatiske og psykiatriske spesialisthelsetjenester mm.

Finnsnes interkommunale legevakt ligger på Distriktmedisinsk senter og er felles for 6 kommuner i Midt-Troms.

Ledig fastlegehjemmel med driftstilskudd

 

Senjalegen avdeling Finnsnes er lokalisert i et distriktmedisinsk senter med flere kommunale/interkommunal helsetjenester og spesialisthelsetjenester med fagtilknytning og samarbeidsavtaler med Universitetssykehuset Nord-Norge.

 

Alle hjemlene er samlokalisert med 13 fastleger og 2 turnusleger delt i 2 gruppepraksiser med felles venterom, resepsjon og laboratorium. Finnsnes legekontor har en blanding av leger med fastlønn og leger med driftstilskudd. Legekontoret har leger som er spesialister i allmennmedisin og unge nyutdannede leger. Kontoret har gode ordninger for opplæring, veiledning og tilrettelegging for nyutdannede leger.

Kontoret har fagleder i 100 % administrativ stilling. Leger med driftstilskudd leier lokaler, personell og medisinsk utstyr av kommunen. Basistilskuddet kommunene utbetaler til fastlegen dekker i sin helhet leieutgifter til kommunen.

 

Hjemmelen som er ledig er fastlegehjemmel med kommunalt driftstilskudd.

Hjemmelen har en listestørrelse på 1350 innbyggere og inntil 20 % tilsynslegefunksjon på sykehjem.

 

Fratredende fastlege krever ikke kompensasjon for sin liste.

 

25-delt legevakt ved Finnsnes Interkommunale legevakt inngår.

 

Tiltredelse etter nærmere avtale.

 

Nærmere opplysning fås ved henvendelser til virksomhetsleder Evy Nordby, mobil 481 73 916, e-post: evy.nordby@lenvik.kommune.no

 

Søknaden sendes elektronisk via JobbNorge

Søknadsfrist: 01.12.2017

Nettside: senjalegen.no

 

Det kreves politiattest ved alle tilsetninger. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet. Søknadspapirer og vedlegg returneres kun på anmodning.

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Fastlege

 • Arbeidsgiver

  Lenvik kommune

 • Sted

  Finnsnes

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2017-12-01

 • Publiseringsdato

  2017-11-14

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

BANEBRYTENDE HUNT-STUDIE PÅ TARMBAKTERIER

Norsk studie kan bli blant verdens største i sitt slag

KREFTFORENINGENS TILDELINGER 2015-2017

Forskning på lungekreft er den store taperen1

ARBEIDERPARTIETS ALTERNATIVE BUDSJETT

Ap vil styrke sykehusbudsjettene3

NY STUDIE MED NORSKE PASIENTER

– Pasientene tror MR-funnene er fasiten4

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!