Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Akershus universitetssykehus HF

Avdelingsleder - Avdeling for medisinsk overvåkning, Medisinsk divisjon - Akershus universitetssykehus HF

Publisert 2017-10-09 14.58
Søknadsfrist: 2017-11-16

Medisinsk divisjon leverer spesialisthelsetjenester innenfor akuttmedisin, hjertesykdommer, lungesykdommer, infeksjonssykdommer, endokrinologi, blodsykdommer, nyresykdommer, fordøyelsessykdommer, kreft, geriatri, nevrologi og nevrofysiologi, rehabilitering og medisinsk overvåkning. Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø med forskning organisert som egen avdeling.

Ønsker du spennende lederutfordringer i en stor og kompleks organisasjon?

Avdeling for medisinsk overvåkning er 1 av 16 avdelinger i Medisinsk divisjon. Avdelingen består av to seksjoner:
- Medisinsk overvåkning
- Legeseksjon

Avdelingen gir tilbud til kritisk syke pasienter med truende organsvikt eller en organsvikt som trenger behandling under overvåkning. Medisinsk overvåkning drifter i dag 10 senger.

Sentralt for stillingen og utvikling av tilbudet i medisinsk overvåkning er systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. Utvikling av gode pasientforløp for kritisk syke pasienter er et av satsningsområdene i sykehusets utviklingsplan 2017 - 2030 og vil være førende for utvikling av pasienttilbudet ved Medisinsk overvåkning og i divisjonen.
Avdelingsleder rapporterer til divisjonsdirektør Medisinsk divisjon og er medlem i dens ledergruppe.

Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø med forskning organisert som egen avdeling.
Alle søkere må søke elektronisk via WebCrutier

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven for avdelingsleder for Avdeling for medisinsk overvåkning er å ivareta og utvikle tilbudet til pasientene ved å sikre at sykehuset har en avdeling som er faglig spesialisert til å håndtere akutt kritisk syke og overvåkningstrengende pasienter og ved å videreutvikle et kvalitativt godt medisinsk overvåkningstilbud til pasienter i tråd med Strategisk utviklingsplan
 • Utvikle og forbedre eksisterende og nye behandlingstilbud, forskning og utvikling
 • Utvikle en strategi for avdelingen og sikre foretakets og avdelingens strategi-, mål- og resultatoppnåelse
 • Arbeide for å skape felles målbilde i avdelingen
 • Å etablere gode samhandlingsarenaer innad i avdelingen og sykehuset, og blant aktuelle samarbeidsaktører internt og eksternt
 • Å bidra i divisjonsdirektørens ledergruppe for å nå divisjonens mål innenfor gitte rammer

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høyskole/universitet
 • Ledererfaring
 • Klinisk erfaring og god kjennskap til sykehusdrift
 • Kompetanse innen helse- og HMS lovgivning
 • Forståelse for utvikling og krav til helsehjelp innen området som skal ledes
 • Oversikt over forskning og utvikling innen fagområdet som skal ledes
 • Kompetanse til å videreutvikle et godt akuttmedisinsk tilbud
 • Gode IKT kunnskaper
 • Søker bør ha lederutdanning, kunnskap om/kjennskap til arbeid med mål- og resultatstyring og dokumentert resultatoppnåelse

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Ønske og motivasjon for å være leder
 • Klar forståelse og mål for lederrollen
 • Tar ansvar, helhetstenkende og handlekraftig
 • Inspirerende og motiverende
 • Resultatorientert
 • Vilje og evne til samarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Meget spennende lederutfordringer i en organisasjon i utvikling
 • Ledertrening og lederutvikling
 • Moderne og teknologisk godt utrustet sykehus
 • Faglige utfordringer
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, bedriftsidrettslag og treningstilbud, teaterbilletter, interne kulturarrangementer
 • Mulighet for bolig og barnehageplass

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 3511368085
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast
 • Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Anita Schumacher

Direktør

468 22 805

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Leder

 • Arbeidsgiver

  Akershus universitetssykehus HF

 • Sted

  Lørenskog

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2017-11-16

 • Publiseringsdato

  2017-10-09

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Medisinsk fødselsregister

Har kartlagt fødselsdata i 50 år

FORBURKERRÅDETS UNDERSØKELSE

Slakter fastlegeundersøkelsen6

Politikk og økonomi

Henla sak mot Helsepartiet5

FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

– Helseatlas er ingen gapestokk

PROTESTERER MOT HJERTESENTER I BODØ

UNN-leger ut mot PCI-anbefaling4

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Ulik bruk av mulig livreddende behandling

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Minst 1 av 3 med kols er for dårlig fulgt opp2

KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

10 kvinner får rettshjelp etter feilaktige operasjoner

FIKK FEILAKTIG FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

Dansk ekspert gransker de 21 feilaktige OUS-operasjonene2

PÅSTANDER OM HEMMELIGHOLD OG FRYKTKULTUR

Helsepartiet ekskluderte 13 medlemmer17

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!