Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Nord RHF

100 % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø - Helse Nord RHF/Avtalehjemler Helse Nord, Helse Nord RHF

Publisert 2017-08-01 16.03
Søknadsfrist: 2017-09-29

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Helse Nord RHF har ca. 93 avtaler med private spesialister med driftsavtale. Avtalene utgjør om lag 75 årsverk. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal: delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.

Vi har ledig en spennende avtalehjemmel i en av Norges mest spennende byer, Tromsø. Avtalen er en videreføring av Steinar Bjarghov sin driftsavtale i Tromsø.

Driftsavtalen er i dag samlokalisert med flere øyeleger på Øyelegesenteret i Tromsø. Ved tildeling står spesialist fritt til å velge lokalisering av praksis, men det åpnes opp for at ny hjemmelshaver etter avtale kan leie seg inn på Øyelegesenteret.

Steinar Bjarghov har utført kataraktkirurgi. Kvalifiserte søkere kan inngå nærmere avtale med Helse Nord RHF om videreføring av operasjonsvirksomheten.

Praksis kan starte opp så snart som mulig etter tildeling.

For avtalen gjelder:
For avtaler som videreføres må det påregnes overdragelsesgodtgjørelse til opprinnelig hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og legeforeningen.

Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, som er høyeste driftstilskuddsklasse og tilsvarer for tiden kr 1 309 320,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Tildeling vil bli foretatt etter en helhetsvurdering av søkerne mht utdanning, relevant erfaring og personlig egnethet. Tildeling forutsetter norsk spesialist godkjenning.

Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Arbeidsoppgaver

 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.Det forutsettes nært samarbeid mellom spesialisten i Tromsø, den øvrige helsetjenesten og øyeavdelingen ved UNN HF, særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.
 • Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal:
 • Delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen.
 • Rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler.
 • Prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder

Utdanningsretning

 • Medisin
 • Utdanningstittel: Spesialist i øyesykdommer

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges.

Språk

 • Norsk

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 3516196676
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Annet (spesifiser)
 • Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Linn Hege Larsen, Rådgiver, +47 917 18 948

linn.hege.larsen@helse-nord.no

Frode Eilertsen, Seksjonsleder, +47 913 33 630

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Helse Nord RHF

 • Sted

  Tromsø

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2017-09-29

 • Publiseringsdato

  2017-08-01

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

Hevder politikerne driver heksejakt6

TUSENVIS AVVISES I PSYKISK HELSEVERN

Fastlegene: – Sinne og avmakt2

TUSENVIS AVVISES I PSYKISK HELSEVERN

Psykiaterne: – Systemsvikt

TUSENVIS AVVISES I PSYKISK HELSEVERN

Se oversikt: Disse DPS'ene avviser mest og minst5

TUSENVIS AVVISES I PSYKISK HELSEVERN

– Jeg får helt vondt i magen

LEGEFORENINGEN I SOGN OG FJORDANE BEKYMRET

Helse Vest blir bedt om strakstiltak i Helse Førde3

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!