Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Nord RHF

100 % driftsavtale for spesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering i Bodø - Avtalespesialister Helse Nord, Helse Nord RHF

Publisert 2017-08-01 15.36
Søknadsfrist: 2017-09-29

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Helse Nord RHF har ca. 93 avtaler med private spesialister med driftsavtale. Avtalene utgjør om lag 75 årsverk. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal: delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.

Vi har ledig en spennende avtalehjemmel for spesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering i en av Norges mest attraktive byer, Bodø. Avtalen er ny-opprettet og kan startes opp etter tildeling.

For avtalen gjelder:
Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, som er høyeste driftstilskuddsklasse og tilsvarer for tiden kr 1 309 320,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timer tilstedeværelse per uke, 44 uker per år for 100 % avtalehjemmel, inkludert administrasjon av praksis. Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Tildeling:
Tildeling vil bli foretatt etter en helhetsvurdering av søkerne basert på utdanning, relevant erfaring og personlig egnethet. Gruppepraksisen vil jfr. rammeavtalen § 5.3 få anledning til å uttale seg om ønsket kandidat.

Tildeling forutsetter Norsk spesialistgodkjenning
Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Arbeidsoppgaver

 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.Det forutsettes nært samarbeid mellom spesialisten i Bodø, den øvrige helsetjenesten og Fysikalskmedisin og rehabilitering i Nordlandsykehuset HF, særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.
 • Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal:
 • Delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen.
 • Rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler.
 • Prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet veklegges

Språk

 • Norsk

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 3516221562
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Annet (spesifiser)
 • Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Linn Hege Larsen, Rådgiver, +47 917 18 948

linn.hege.larsen@helse-nord.no

Frode Eilertsen, Seksjonsleder, +47 913 33 630

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Helse Nord RHF

 • Sted

  Bodø

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2017-09-29

 • Publiseringsdato

  2017-08-01

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

Hevder politikerne driver heksejakt6

TUSENVIS AVVISES I PSYKISK HELSEVERN

Fastlegene: – Sinne og avmakt2

TUSENVIS AVVISES I PSYKISK HELSEVERN

Psykiaterne: – Systemsvikt

TUSENVIS AVVISES I PSYKISK HELSEVERN

Se oversikt: Disse DPS'ene avviser mest og minst5

TUSENVIS AVVISES I PSYKISK HELSEVERN

– Jeg får helt vondt i magen

LEGEFORENINGEN I SOGN OG FJORDANE BEKYMRET

Helse Vest blir bedt om strakstiltak i Helse Førde3

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!