Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Akershus universitetssykehus HF

Lege i spesialisering; Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi - Seksjon for klinisk nevrofysiologi, Akershus universitetssykehus HF

Publisert 2017-06-14 11.04
Søknadsfrist: 2017-08-20

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

"Menneskelig nær – faglig sterk" er vår visjon.

Medisinsk divisjon leverer spesialisthelsetjenester innenfor akuttmedisin, hjertesykdommer, lungesykdommer, infeksjonssykdommer med diagnostisk enhet, endokrinologi, blodsykdommer, nyresykdommer med dialysevirksomhet, fordøyelsessykdommer, kreft, geriatri, nevrologi og nevrofysiologi, rehabilitering og medisinsk overvåkning.
Sykehusets kliniske fellesfunksjoner deltar aktivt i det tverrfaglige pasientarbeidet og er organisert i Medisinsk divisjon.

Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø med forskning organisert som egen avdeling.

Vi prioriterer undervisning, kompetanseutvikling og akuttmedisinsk trening for ansatte med pasientkontakt. Pasientsikkerhet, kvalitet og sikker pasientflyt er førende for vår pasientbehandling og oppfølging.

Det er ledig fast stilling som lege i spesialisering ved Seksjon for klinisk nevrofysiologi - Avdeling for nevrologi og nevrofysiologi.

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi består av seksjonene generell nevrologi, akutt slagbehandling, nevrorehabilitering, nevrologisk poliklinikk og klinisk nevrofysiologi. I tillegg har avdelingen egne enheter for nevropsykologi, forskning og utvikling.
Vi har landets største opptaksområde for nevrologi, og gir avansert utredning, behandling, rehabilitering og helhetlig ivaretakelse av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet. Mer informasjon om avdelingen finner du på våre hjemmesider www.ahus.no.

Seksjon for klinisk nevrofysiologi yter tjenester og veiledning til alle avdelinger ved sykehuset og tilbyr også tilsvarende til primærhelsetjenesten.
Seksjonen har fire overlegestillinger i klinisk nevrofysiologi og en LIS (Lege i Spesialisering). Videre er seksjonen bemannet med 6 nevrofysiologi-ingeniører og 2 merkantilt ansatte.
Seksjonen har nytt og moderne utstyr til EEG, langtids EEG-registrering med videomonitorering, søvnregistrering, ENG/EMG, evoked responsundersøkelser og termotest.

Forskning, utvikling og innovasjon ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi bidrar til god og effektiv pasientbehandling og tidlig implementering av nye behandlingstilbud. Samtidig bidrar arbeid med mål, verdier, etikk og kvalitet i organisasjonen til et godt arbeidsmiljø og god ivaretakelse av pasientene.

Vi er spesielt opptatt av trivsel, arbeidsglede og god faglig kompetanse og jobber systematisk for å vedlikeholde og utvikle dette.


Se vår Ahus-film her!

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Lege i spesialisering får god opplæring og tett supervisjon i de ulike undersøkelser ved seksjonen og deltar etter hvert i den daglige driften. Dette innebærer vurdering av ulike typer EEG-undersøkelser (standard EEG, søvndeprivert EEG og langtids EEG-registreringer (LTM)), søvnregistreringer og evoked responsundersøkelser. Undersøkelsene utføres både elektivt og som øyeblikkelig hjelp på voksne og barn.
 • I tillegg vil man få opplæring og supervisjon i nevrografi og EMG-undersøkelser som også er en del av legenes arbeidsoppgaver ved seksjonen.
 • Seksjonen har flere ganger pr uke faglige møter hvor legene bidrar med undervisning og utveksler erfaringer.
 • Det utføres også langtids EEG-registrering med videomonitorering hos flere barn og voksne pr uke og i den forbindelse har legene ved KNF-seksjonen et tett samarbeid med barneleger og nevrologer. Det arrangeres ukentlige LTM-møter hvor aktuelle pasienter og langtids EEG-registreringer gjennomgås og diskuteres.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege med godkjent turnustjeneste
 • Interesse for og noe kunnskap om fagområdene nevrologi og klinisk nevrofysiologi
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig, omgjengelig, serviceinnstilt og imøtekommende
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Det blir lagt spesiell vekt på personlig egnethet, evne til fleksibilitet og arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig spennende arbeidsmiljø
 • Engasjerte medarbeidere
 • Det er ingen vaktbelastning
 • Mulighet for hjelp med bolig og barnehage
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 3464499222
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast
 • Startdato: 01.09.2017
 • Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Elen Cathrine Egebakken, Seksjonsleder

elen.cathrine.egebakken@ahus.no

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Lege i spesialisering

 • Arbeidsgiver

  Akershus universitetssykehus HF

 • Sted

  Lørenskog

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2017-08-20

 • Publiseringsdato

  2017-06-14

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

UNGE SOM ER UFRIVILLIG PÅ SYKEHJEM

LHL Hjerneslag ber politikerne rydde opp1

DOKTORGRADSKANDIDATER MEDISIN OG HELSEFAG

1 av 6 presset til å ta med forfattere på artikler

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!