Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

DM Arena NCD–strategien

NCD–strategien: Hvordan bekjempe de ikke-smittsomme sykdommene?


Dagens Medisin tar i høst et samlet og helhetlig grep om de fire ikke-smittsomme folkesykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft.

På DM Arena vil fire profilerte fagpersoner rapportere fra heholdsvis ESMO, ESC, EASD og ERS.

Helsemyndigheter, pasientorganisasjoner og helseministeren kommer til DM Arena og diskuterer status og nye grep for Norges satsing på de ikke-smittsomme sykdommene.

 

Program:

 

15.30-15.40: Velkommen, ved Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

15.40-15.55: Ikke-smittsommer sykdommer i Norge

Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet

Faglige oppdateringer om utfordringene

15.55-16.10: Kreft: Siste nytt fra ESMO

Odd Terje Brustugun, overlege, kreftavdelingen, Drammen Sykehus 

16.10-16.25: Hjerte & kar: Siste nytt fra ESC

Dan Atar, overlege Ullevål og professor ved UiO

16.25-16.40: Diabetes: Siste nytt fra EASD

Hanne Gulseth, overlege OUS og forsker ved FHI

16.40-17.00: Pause

17.00-17.15: Lunge: Siste nytt fra ERS

Per Bakke, professor, UiB og dekan ved Det medisinske fakultet

17.15-17.30: Regjeringens satsing på NCD-sykdommene

Bent Høie, (H), helse- og omsorgsminister

17.30-18.30: Paneldebatt: Hva nå i kampen mot NCD-sykdommene?

Bent Høie, (H), helse- og omsorgsminister

Ruth Grung (Ap), helsepolitiker på Stortinget

Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Anne Lise Ryel, generealsekretær i Kreftforeningen

Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet

Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

 

 

Boehringer IngelheimMSD GSKSanofiNovo Nordisk

Påmelding
Påmelding

Informasjon

 • Når:
  27 september 2017
 • Plass:
  Diakonhjemmet Sykehus, DBL bygget
 • Adresse:
  Diakonveien 12

Nyheter fra startsiden

Sykehuskonflikten i arbeidsretten

Vraket som meddommer etter Facebook-kommentar6

MANGE FORTSETTER Å RØYKE ETTER ET HJERTEINFARKT

– Selv om det har virket håpløst, må vi gjøre et nytt forsøk

Den europeiske diabeteskongressen (EASD)

Anslår fem tapte leveår hos 40-åringer med diabetes1

Stamcelletransplantasjon for MS

Får ikke svar på studien før i 20224

Politikk og økonomi

Går av som statssekretær2

ØKNING AV ELDRE PÅ SYKEHUS STØRRE ENN BEFOLKNINGSVEKSTEN

– Vi må satse på forebygging og tidlige tiltak for de «yngre eldre»

DEN EUROPEISKE LUNGEKONGRESSEN (ERS)

Hormontilskudd reduserte fall i lungevolum

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!