Blogger

Madsens blogg

Publisert 24.07.12

Genterapi - ikke lenger science fiction!

Genterapi har tatt et kjempeskritt fremover. Første genterapeutiske legemiddel er i ferd med å bli godkjent i Europa. På møtet i juli 2012 anbefalte den europeiske vitenskapelige komiteen for legemidler (CHMP) godkjenning av Glybera (alipogen tiparvovec). Diskusjonen rundt godkjenningen av alipogen tiparvovec har vært lang og komplisert. Legemidlet er bare prøvet ut på 27 pasienter, og godkjennelsen er avhengig av at produsenten følger opp alle pasienter som får behandling i et eget register. Den endelige godkjennelsen gjøres av EU-kommisjonen. Det er sjelden at kommisjonene går i mot en anbefaling fra CHMP.

Hva brukes alipogen tiparvovec tiparovec mot?

Alipogen tiparvovec skal brukes i behandlingen av en svært sjelden arvelig sykdom i fettstoffomsetningen, lipoproteinlipasemangel (LDL-mangel). Dette er en ekstremt sjelden sykdom som rammer 1-2 personer per million. På grunn av et defekt gen danner ikke pasientene enzymet LDL som er nødvendig for å bryte ned fett i blodet. Som et resultat av dette får pasienten svært høye nivåer av fett. Høye fettnivåer fører igjen til at de ofte får alvorlige tilfeller av bukspyttkjertebetennelse. Behandlingen av LDL-mangel har hittil vært en diett med sterkt redusert innhold av fett. Til tross for behandlingen får mange pasienter likevel bukspyttkjertelbetennelse.

Hvordan virker alipogen tiparovec?

Legemidlet består av en viruspartikkel som har fått bygget inn genet for lipoproteinlipase. Når viruspartiklene sprøytes inn i en muskel tas viruspartikkelen opp i muskelcellene. Disse cellene begynner så å produsere lipoproteinlipase. Viruspartikkelen er endret slik at den ikke kan fremkalle sykdom hos pasientene.

Hva kan man oppnå med genterapi?

Genterapi egner seg til behandling av sykdommer som skyldes defekter i et enkelt gen, slik som LDL-mangel. Sykdommer som skyldes defekter i flere gener kan neppe behandles med genterapi, for eksempel gjelder dette Alzheimers sykdom.

Hva vil fremtiden bringe?

Genterapi ved flere sykdommer er under utvikling, og vi har foreløpig bare sett den spede begynnelsen på slik behandling. Kunnskapene om genterapi har økt dramatisk. Trolig kan man i fremtiden unngå farlige bivirkninger som man har sett tidligere, blant annet utvikling av blodkreft. Genterapi gir håp om behandling av en rekke sykdommer, samtidig som det også skaper bekymring. Rent konkret vil det trolig bli svimlende dyr behandling. Og da melder prioriteringsdebatten seg med en gang.

Frankenstein i kulissene?

Hva hvis genet som blir plantet inn i et menneske finner veien til sæd- eller eggceller og dermed forandrer arveanleggene til denne personen? Kan vi skape supermennesker? Hva skjer i hemmelige laboratorier rundt i verden? Om noen år er det kanskje ikke "blade runner " som deltar i OL, men "gene runner".

Steinar Madsen

Kommentarer


kommentarer

Bloggere

Steinar Madsen Steinar Madsen
Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Han er utdannet lege og har arbeidet ved Bærum sykehus og Rikshospitalet. Ved siden av Legemiddelverket har han deltidsstilling som privatpraktiserende spesialist i indremedisin og hjertesykdommer.
 • Tiago Campos Rodrigues

  Hvorfor bør Norge bygge en sterk biotek industri?

  Publisert 20.04.15

  I mitt første blogginnlegg i Dagens Medisin spurte jeg om «helse skal være en utgiftspost eller en verdiskaper for Norge i fremtiden?». Jeg konkluderte med at vi bør se på helse som et økosystem som kan produsere innovasjoner som vi kan selge til andre land. Det vil generere inntekter og hjelpe oss med å betale for våre helsekostnader, samtidig som det bygger en ny økonomisk sektor som kan redusere vår enorme avhengighet av olje og gass. I dette innlegget skriver jeg mer om hvorfor vi bør bli en...

  Les hele blogginnlegget
 • Tor Levin Hofgaard

  Gode grep, høy list

  Publisert 17.04.15

  Med sin tydelige vilje til å gi psykisk helse større plass i folkehelsearbeidet, har helse- og omsorgsminister Bent Høie mulighet for å etterlate seg et historisk fotavtrykk. Det var derfor litt rart å se at regjeringen la frem sin lenge annonserte folkehelsemelding fredagen før påske. Da satt mange av oss allerede i leveggen med appelsin og Kvikklunsj. Meldingen hadde fortjent større oppmerksomhet. «Folkehelsearbeid» får sjelden blodet til å bruse. Og i avisene er det ikke først og fremst pol... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Steinar Madsen

  Vi trenger en «klok liste»

  Publisert 13.04.15

  Hvilket legemiddel er det beste? Hvilket legemiddel bør jeg ha som førstevalg? Det er spørsmål jeg stadig får av leger. På mange terapiområder er den medikamentelle behandlingen blitt svært uoversiktlig. Blant de mest uoversiktlige er diabetes og astma/KOLS. En kjapp opptelling viser at det finnes omkring 30 ulike legemidler og legemiddelkombinasjoner med over 20 forskjellige typer teknisk utstyr til behandling av astma/KOLS. Og som en stadig mer forvirret lege sa til meg: Alle legemiddelfirmae... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Lisbet Rugtvedt

  Hva kan vi lære av "Bukkøy-saken"?

  Publisert 09.04.15

  Rett før påske tok rettsaken hvor Oslo kommune var anklaget for brudd på helsepersonelloven, den såkalte «Bukkøy-saken», en overraskende vending. Da la aktor ned påstand om at Oslo kommune skulle frifinnes. Hvorfor ikke staten og kommunen kunne avklart dette uten fem års ventetid og en rettssak er det ikke min sak å komme til bunns i. Nå får vi i det minste se hvilken lærdom vi kan trekke av denne godt belyste saken som kan føre til bedre vern om mennesker med demens.Saken gjaldt kommunens håndt... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Nard Schreurs

  Bruk IT, ikke hodet: 2+2 = 5

  Publisert 08.04.15

  Sykepleiere i Norge kan ikke hoderegning. Derfor dør det folk på sykehus.Aftenposten vekker oss ut av påskedvalen med en skikkelig "skremmesak": Det er ingen krav til at sykepleiere skal kunne matematikk. Mens for eksempel norsklærere må ha en 4-er i matte, kan man bli sykepleier uten å vite hva to pluss to er.Eller, som eksemplet i avisa: "En pasient har mye vann i lungene som må ut. Han skal ha 40 milligram Furex. Ampullen er på to milliliter, med styrken 10 milligram pr. milliliter. Det er al... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørnar Allgot

  Frykt for fristbrudd går på bekostning av diabetespasienter i kontinuerlig oppfølging

  Publisert 07.04.15

  Norge skal bli et foregangsland for forebygging og behandling av diabetes og utviklingen av senkomplikasjoner skal reduseres, ifølge NCD-strategien. Dette er et ledd i målet om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 25 % innen 2025. For å nå dette målet må poliklinikkene styrkes. Diabetesforbundet har gjennomført en kartlegging av diabetesbehandlingen i spesialisthelsetjenesten. Den viser at diabetesbehandlingen ikke er på rett vei. I rapporten kommer det frem at kravet om å... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Marit Hermansen

  Lytt til erfarne fjellfolk!

  Publisert 27.03.15

  Påsken er rett rundt hjørnet. Noen har pakket ski og påskeegg og drar til fjells, mens andre tar på seg jakka og drar på vakt. Det er egentlig utrolig flott å tenke på dette velsmurte helsevesenet som bare ruller og går og sørger for avansert behandling, god omsorg og beredskap til fingerspissene. Eller...? De siste fire-fem årene har det skjedd noe. Pasientene merker det, fagfolka merker det - og media har gode dager. Vi leser historier i aviser og blogginnlegg som vitner om at noe er galt. Vi ... 7

  Les hele blogginnlegget
 • Bjarte Reve

  Ønsker vi næring for hjernen?

  Publisert 27.03.15

  2014 var året de verdensledende hjerneforskerne May-Britt og Edvard Moser fra NTNU mottok Nobelprisen i medisin for deres oppdagelser av hjerneceller som lar oss bestemme hvor vi er, og hvordan vi kan finne veien fra ett sted til et annet. Norge investerer om lag åtte milliarder kroner årlig i helseforskning. Gjennom dette har vi fått fram forskningsmiljøer i verdensklasse, og vi har en rekke andre fortrinn som gjør at vi kan hevde oss internasjonalt innenfor livsvitenskap. For å øke avkastning...

  Les hele blogginnlegget
 • Magne Nylenna

  Kunnskap knuser myter

  Publisert 17.03.15

  Det er gode grunner for å etterlyse kunnskapsgrunnlaget for mye av dagens medisinske praksis. Oversiktsartikler er blant leserfavorittene i alle medisinske tidsskrifter. Gjennom mange år som redaktør for Tidsskrift for Den norske legeforening, erfarte jeg både hvor etterspurte oversiktsartikler over kliniske emner er, og hvor vanskelig det er å lage dem. En god oversiktsartikkel skal oppsummere kunnskapsgrunnlaget, og tolke og vurdere kunnskapen som artikkelen er basert på, heter det i veiledn...

  Les hele blogginnlegget
 • Andreas Berg

  Om lokketilbud og stortingsvedtak

  Publisert 13.03.15

  Av naturlige grunner har det vært mye oppmerksomhet rundt årets LIS-BIO anbud der man ved hjelp av anbudets struktur og den frie konkurransen mellom leverandørene fikk en tilbudspris fra den ene biosimilar-aktøren på 72% vs. listepris på originalen (infliximab, MSD). Dagens Medisin (DM) har fulgt saken tett og i papirutgaven 12. februar har man 6 sider om dette under fanen «Biobyttedramet». I mine øyne er det naturlig at saken får stor interesse, det er naturlig at prisene faller og at konkurr... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Kjersti Toppe

  Åpenhet i helsevesenet!

  Publisert 12.03.15

  Retten til å ytre seg uten frykt for represalier er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et velfungerende demokrati. Grunnlovens § 100 slår fast at « frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilken som helst anden Gjenstand ere Enhver tiladte». Og; « Det paaligger Statens Myndigheter at lægge til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale». Retten til ytringsfrihet følger også av Den europeiske menneskerettskonvensjon og Den internasjonale konvensjonen om sivile og polit... 12

  Les hele blogginnlegget
 • Christer Mjåset

  Misforstått taushetsplikt

  Publisert 09.03.15

  Som leger har vi fullstendig taushetsplikt for alle de forhold som vi får kunnskap om i arbeidet med pasientene våre. Dette sikrer at lege-pasient-forholdet får utvikle seg i fortrolighet, slik at alle pasienter kan komme med det de har på hjertet. Dette er avgjørende for kvaliteten på både diagnostikken og behandlingen som gis. Leger setter derfor taushetsplikten meget høyt. I arbeidet med å lage en ny arbeidskontraktmal for leger i sykehus har imidlertid arbeidsgiverforeningen Spekter present... 45

  Les hele blogginnlegget
 • Per T. Lund

  Skjøre ben koster skjorta

  Publisert 09.03.15

  Hva koster feil legemiddelbruk og dårlig etterlevelse? Hva betyr det for helsetjenesten? Og for pasienten? Jeg har gjort et enkelt tankeeksperiment og litt kjapp hoderegning med utgangspunkt i amerikansk forskning. Selvsagt kan ikke amerikanske forhold overføres direkte til Norge, og selvsagt er det mange forbehold som må tas. Men likevel – se om du følger meg i dette: Den amerikanske studien viser at omtrent 60 prosent av kvinnelige pasientene over 55 år som hadde fått forskrevet bisfosfonate... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Eli Gunhild By

  Likestilling i revers!

  Publisert 06.03.15

  Samfunnet er avhengige av at norske sykepleiere verdsettes høyere, også gjennom lønn. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i småbarnsfasen øker. En «oppmyking» av arbeidstidsreglene vil bidra til ytterligere å sementere kjønnsrollene. Status 8. mars 2015 er en likestilling i revers. Sykepleier er et kompetanseyrke som fordrer tre års høyere utdannelse. Likevel viser en sammenligning fra SSB 2013/14 at sykepleierne ligger på mellom 50.000 og 180.000 kroner lavere snittlønn enn andre yrker so...

  Les hele blogginnlegget
 • Karita Bekkemellem

  Vi trenger rammeverk for pasienttilgangsavtaler

  Publisert 03.03.15

  For å bedre pasienters tilgang til nye medisiner, har mange land egne rammeverk for pasienttilgangsavtaler. Det har ikke Norge. VG har de siste dagene hatt fokus på metodevurderingsystemet i sykehus og hvorfor det ikke har blitt en løsning på forhandlinger. Noe som igjen fører til at norske brystkreftpasienter ikke får den samme behandlingen pasienter får i flere andre europeiske land. Helse- og omsorgsminister Bent Høie peker på at industrien må komme helsetjenesten i møte hvis vi skal få en ...

  Les hele blogginnlegget
 • Torgeir Micaelsen

  Kreftvaksine til flere årskull

  Publisert 02.03.15

  Arbeiderpartiet mener det haster å sørge for at alle kvinner opp til 26 år får tilbud om gratis HPV-vaksine, inkludert de som tidligere har takket nei til tilbudet gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. I tillegg mener vi at kjønnsnøytral vaksinering kan bidra til bedre infeksjonskontroll. Kreftforeningen gir forslagene full støtte. Kreftforeningens generalsekretær har tidligere uttalt at personer blir syke, får kreft og dør mens vi venter på handling fra Stortinget. Nå er forslaget om å utvide HP... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Ivar Sønbø Kristiansen

  Norheimutvalget: Et skritt i feil retning?

  Publisert 26.02.15

  Norheimutvalget har nylig lagt frem sin innstilling om prioritering i helsetjenesten. Utvalget har flere forslag som de fleste kan slutte seg til: større åpenhet og brukermedvirkning i prioriteringer, mer fokus på hva som fortrenges når noe prioriteres opp, etc. Mandatet var imidlertid også å ta stilling til kontroversielle tema som alvorlighet og rettferdighetskriterier, kvalitetsjusterte leveår og hvor mye samfunnet bør være villig til å betale for gode leveår. Innstillingen er uklar på så man... 5

  Les hele blogginnlegget
 • Christian Grimsgaard

  I´ll shoot the moon for you

  Publisert 13.02.15

  - Kan du ta ned månen til meg Pappa?- Men henger den ikke fint der oppe vennen min, hvorfor vil du at jeg skal ta den ned?- Fordi jeg vil ha den.Mot solegladLivet er omskiftelig. I OUS har vi en stakket stund levd i stråleglansen fra campus Oslo. Et enormt prosjekt som skulle samle alle 23 000 ansatte i ett bygningskompleks. Hildringen svant brått. En kveld våknet vi til melding fra oven om at campus var skrinlagt. Det fantes ikke finansiering. Så enkelt. Det ville naturligvis vært nyttig om den... 14

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørn Guldvog

  Kommunene under press

  Publisert 06.02.15

  Samhandlingsreformen ble iverksatt 1. januar 2012. Et viktig mål er at folk skal få et godt og forsvarlig lokalt helsetilbud der de bor. Hvordan går det egentlig, nå som Samhandlingsreformen akkurat er ferdig med sitt tredje hele driftsår og har tatt fatt på det fjerde? Helsedirektoratet følger utviklingen i rapporten Samhandlingsstatistikk. Den siste rapporten gjelder for perioden 2013-2014. Vi ser flere utviklingstrekk som er ønsket og trekker i riktig retning, men vi ser også enkelte forhold... 20

  Les hele blogginnlegget
 • Tone Westergren

  Én rød knapp

  Publisert 18.01.15

  All pasientbehandling medfører risiko for feil, uheldige eller uventede hendelser. For å lære av feil eller varsle om skader er det etablert en rekke meldesystemer. Dessverre er meldesystemet fragmentert og lite brukervennlig. Det er tungvint for helsepersonell å finne ut hva som skal meldes hvor. Man kan ikke forvente at helsepersonell, som er travelt opptatt med pasientbehandling og som ikke er godt inne i systemene, skal ha oversikt over alle instansene.Vi som jobber med bivirkningsovervåknin... 5

  Les hele blogginnlegget
 • Jon Magnussen

  Sirkus Møre og Romsdal

  Publisert 18.12.14

  Slik kunne det ha foregått: 1. Etter grundige faglige utredninger og en bred lokal debatt legger administrativ ledelse i Helse Møre og Romsdal (HMR) fram for sitt styre et forslag til hvor nytt sykehus bør lokaliseres. Forslaget er basert på hva den lokale administrative ledelsen mener vil være helsefaglig best for Helse Møre og Romsdal. 2. Styret i Helse Møre og Romsdal består av en blanding av ansattrepresentanter og eieroppnevnte medlemmer. De representerer ikke og svarer ikke for befolknin... 15

  Les hele blogginnlegget
 • Tone Wilhelmsen Trøen

  Kultur for kvalitet

  Publisert 12.12.14

  Vi har for lite kunnskap om kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten i dette landet. De siste ukers medieavsløringer rundt mangler i norsk eldreomsorg overrasker dessverre ikke. Det har ikke manglet på tilsyn, rapporter eller meldinger de siste årene. Det som har manglet er politisk vilje til å prioritere kompetansebygging, ledelsesutvikling og evnen til å skape kultur for kvalitet. I iveren etter å bygge ut nok kapasitet, må vi ikke la det gå på bekostning av kvaliteten. Små feil – store ulykke... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Trond Dahl Hansen

  Helse og omsorg må bli et næringspolitisk satsingsområde!

  Publisert 11.12.14

  Få andre næringssektorer enn helse og omsorg har et større voksende marked nasjonalt og internasjonalt! HelseOmsorg21-strategien slår fast at en av forutsetningene for å få en bærekraftig helseutvikling er at helse- og omsorg etableres som et næringspolitisk satsingsområde, og at store offentlige investeringer i helse og omsorg må til for å lykkes. Denne erklæringen mangler så langt fra regjeringen, og på vegne av LFH og alle leverandører så etterlyser jeg klarere tale. Så lenge den næringspoli... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Anne Lise Ryel

  Pakkeforløp - bruksanvisning for kreftpasienter

  Publisert 05.12.14

  Endelig får kreftpasienter en detaljert oversikt over når de skal undersøkes og når kreftbehandling skal settes i gang. Hvert år mottar vi over 13.000 henvendelser til vår kreftlinje. Svært mange av disse handler om at pasienter i dag ikke vet hvor lenge de skal vente på behandling, eller hva slags behandling de skal få. Det skaper frustrasjon, redsel og utrygghet. Men nå er det lys i tunnelen. Fra 1. januar innføres pakkeforløp, en slags bruksanvisning, for pasienter som har kreft i pros... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Hege Gjessing

  Viktig med opplyst prioriteringsdebatt

  Publisert 21.11.14

  Norheim-utvalget åpner for en viktig og nødvendig debatt – nemlig hvordan prioritere i stort mellom ulike pasientgrupper. Utvalget skal roses for at vi reiser denne viktige debatten på ny. Nye prioriteringskriterierNorheim-utvalget foreslår å endre prioriteringskriteriene. Helt konkret ved at alvorlighet endres til helsetap, nytte til helsegevinst og kostnadseffektivitet til ressurskriterium. Forslaget har skapt debatt. Det er derfor interessant å kaste et historisk lys over de kriteriene vi ha... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Fred Hatlebrekke

  La pasientene velge – innfør direkte tilgang til fysioterapeut

  Publisert 12.11.14

  Muskel- og skjelettlidelser «plager flest og koster mest». De samfunnsøkonomiske kostnadene av disse plagene ble i 2009 anslått til å ligge opp mot 73 milliarder kroner pr år. I denne beregningen inngår utgifter til spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, sykepenger, attføringspenger, rehabiliteringspenger og uføretrygd. I tillegg kommer bedriftenes kostnader knyttet til sykefravær. Disse er beregnet til å beløpe seg på om lag 27 milliarder kroner i året - og det før lønnsutgiftene er re... 12

  Les hele blogginnlegget
 • Mari Lundeby Grepstad

  Strutsepolitikk i kampen for bedre mødrehelse

  Publisert 06.11.14

  Reservasjonsretten er kanskje et tilbakelagt kapittel og motstanden var riktignok fenomenal, men debatten illustrerer likevel en tenderende holdning i Norge så vel som i store deler av verden: sosialkonservativismen har fått et fastere grep. «Abort er et minefelt. Ikke snakk om det dersom du kan unngå temaet». Jeg er på en konferanse med givere, NGOer og myndigheter som jobber for bedre reproduktiv helse i utviklingsland- et viktig ledd for å nå FNs tusenårsmål 4 og 5: forbedre mødrehelse og re...

  Les hele blogginnlegget
 • Elisabeth Kirkeng Andersen

  Hva bruker vi til å kommersialisere helseforskning, egentlig?

  Publisert 03.11.14

  «Money, money, money. Must be funny. In the rich man's world.»I disse budsjett-tider er det både hyggelig og litt frustrerende å se de politiske partiene slå hverandre i hodet med ideer til hvordan få mer innovasjon i Norge. Hyggelig – fordi det absolutt er nødvendig. Frustrerende, fordi mens vi prater og diskuterer – så er det det noen som ikke greier seg fordi de ikke har penger til å forfølge ideen sin hele veien til markedet. På grunn av kapitalmangel.I dag la Venstre fram sitt alternative b...

  Les hele blogginnlegget
 • Ketil Kjenseth

  Akutt viktig

  Publisert 29.10.14

  Det neste året skal mye av norsk helsetjeneste ha en overordnet gjennomgang. Både primæromsorgen og folkehelsa blir gjenstand for hver sin stortingsmelding. Videre skal det, for første gang, utarbeides en nasjonal helse- og sykehusplan. Sammen med nye kommunegrenser, skal vi de neste årene rigge oss for en ny tid i pleie- og omsorgssektoren med en stor vekst i antall eldre i befolkningen fra 2025. Akkurat nå er det imidlertid veksten i antall behandlinger (og køer) i sykehusene som er stor. En a... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Camilla Shalchian-Tabrizi

  Å hamre på en lukket dør

  Publisert 03.10.14

  - Du er nødt til å ha sterke pårørende for å få psykisk helsehjelp Egentlig hadde jeg satt opp en logisk disposisjon for de kommende blogginnleggene. Blogg nummer én, som dere allerede har fått se, skulle naturlig nok være en introduksjon. Og de kommende innleggene skulle ha en logisk oppbygging opp mot stadig mer kompliserte tema. For eksempel hadde jeg planlagt at det neste innlegget skulle handle om valg. Om pasienter vil velge. Og hva vil vi i så fall velge. Om hvordan den nye pasientr... 7

  Les hele blogginnlegget
 • Leif Rune Skymoen

  Demens-suksess kan vise vei for norsk næringsutvikling

  Publisert 22.09.14

  De store medisinske gjennombruddene på demensfeltet har latt vente på seg. Men noe av det mest spennende som har kommet de senere årene, har kommet fra Norge. I 2013 godkjente amerikanske legemiddelmyndigheter kun ett nytt legemiddel for Alzheimers sykdom. Dette legemiddelet heter Vizamyl og brukes i PET-undersøkelser for å undersøke pasienter med mulig Alzheimers sykdom. Sett med norske øyne er dette unikt. Vizamyl er utviklet av GE Healthcare, og det meste av utviklingsarbeidet har skjedd i Os...

  Les hele blogginnlegget
 • Liv Arum

  Behandling i Europa: - Viktig og nødvendig

  Publisert 19.09.14

  Fritt sykehusvalg i Europa vil gi økt valgfrihet og ha stor velferdsmessig betydning for den enkelte pasient. For mennesker med sjeldne diagnoser er dette et viktig tilbud. EU fremmet i 2008 et felles regelverk for pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester, det såkalte pasientrettighetsdirektivet. Bakgrunnen var de mange sakene som gikk til EU-domstolen som handlet om refusjon av utgifter til behandling i et annet EØS-land. Kritisk til forhåndsgodkjenning I 2013 vedtok Stortinget ... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Johan Torgersen

  "DRG-aksjonen"

  Publisert 12.09.14

  I går eksploderte det i både sosiale medier og i Dagens medisins kommentarfelt etter at Spekter har rettet krass kritikk mot leger som har luftet sin frustrasjon over situasjonen i sykehus. Saken startet med at en del leger kommenterte et intervju med Torgeir Bruun Wyller i Dagens medisin.Bruun Wyller peker i intervjuet på den svekkede ytringsfriheten i sykehusene, lojalitetskrav som erstatter tillit og hvordan den svake åpenhetskulturen skader helsetjenesten. I kommentarfeltet luftes først og f... 15

  Les hele blogginnlegget
 • Veronika Barrabés

  Den som venter på noe godt

  Publisert 29.08.14

  Årets store hjertekongress (ESC) går av stabelen denne helgen i Barcelona. Det er ventet rekorddeltagelse, og mer enn 11.000 abstracts er sendt inn. «Innovasjoner i kardiologien» er årets tema for kongressen, og det er mange presentasjoner og studier som blir møtt med forventninger.Hjertesvikt er et av områdene som det forskes på. Det er et stort udekket behov for nye og effektive behandlingsalternativer. Pasienter, pårørende og behandlere venter på noe nytt. Legemiddelindustrien leder an i utvi... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Torgeir Bruun Wyller

  Helsetjenesteaksjonen er blitt medlemsorganisasjon

  Publisert 23.06.14

  Helsetjenesteaksjonen er blitt medlemsorganisasjon -  informasjon om innmelding finnes på aksjonens hjemmesider. Det nåværende styret skal sitte inntil første ordinær årsmøte, som vil finne sted innen 10. mars 2015. Inntil da gjelder også det nåværende prinsipprogrammet, og styret har en handlingsplan for hva som skal prioriteres det første året. Helsetjenesteaksjonen ble etablert våren 2013 som en direkte oppfølging av kronikken Ta faget tilbake som ble publisert i Tidsskrift for Den nors... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Aksel Tunold

  Har Norge råd til å gi kreftpasienter nye innovative medisiner?

  Publisert 04.06.14

  I media og møter hvor behandling mot kreft blir diskutert, blir det ofte fra både legemiddel myndigheter, politikere og medisinsk fagpersonell, stilt spørsmål om hvordan en skal kunne håndtere de «voldsomt økte utgiftene til kreftlegemidler i fremtiden». Men er det virkelig slik at vi står overfor en formidabel kostnadsvekst som vil sprenge Norges helsebudsjett? Det har jeg liten tro på, og ikke kun fordi medisiner utgjør en svært liten andel av det totale helsebudsjettet. Dette er ingen ny beky...

  Les hele blogginnlegget
 • Even Holth Rustad

  Turnus før spesialisering

  Publisert 29.04.14

  Et juridisk smutthull gjør at leger med EU-autorisasjon kan gå rett i gang med spesialisering, uten å ta turnus først. Av hensyn til sine pasienter og seg selv, oppfordrer vi alle nyutdannede leger til å ta turnus før de begynner i spesialisering. Turnus gir faglig trygghetReglene i EØS sier at en person som oppfyller kriteriene for autorisasjon som lege i ett EØS-land, automatisk oppfyller kravene i et hvilket som helst annet EØS-land. Hensikten er å legge til rette for fri flyt av arbeidskraf... 11

  Les hele blogginnlegget
 • Olaug Vervik Bollestad

  Økt kunnskap om p-stav hos fastlegene

  Publisert 02.04.14

  Langtidsvirkende hormonell prevensjon (LARC) har den beste beskyttelsen mot uønsket graviditet. LARC-metodene er p-stav og spiral. Mange fastleger mangler kompetanse på denne type prevensjon.Kvinner må i større grad enn i dag få informasjon om LARC-metodene (long-acting reversible contraceptives). Denne prevensjonen beskytter best mot uønsket graviditet og virker kontinuerlig over tid. En P-stav føres inn under huden i overarmen og virker i ca. tre år, mens en p-pille må tas hver dag, noe mange ... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Nina Foerster

  Turnustid med veiledning!

  Publisert 12.03.14

  Jeg har nettopp lest en bok som heter «En ung leges opptegnelser» av Mikhail Bulgakov. Han var en lege i Ukraina på begynnelsen av 1900-tallet, og har skrevet en samling av noveller som bygger på hans første år som fersk lege. Han blir utplassert i en liten landsby, som eneste lege på en sykestue. Der blir han ensom kastet inn i en krevende hverdag.Han må utføre kirurgiske inngrep han aldri har sett blitt gjort før, og diagnostisere og behandle sykdommer han bare har lest om i lærebøker. Underve... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Frode Jahren

  Har merking av saltinnhold noen effekt?

  Publisert 10.03.14

  Nå skal det bli mye enklere for folk å redusere saltinntaket. Det er i alle fall det vi håper på når den nye forskriften om merking av mat innføres fra desember 2014. Fra da av må saltinnhold deklareres på alle emballerte matvarer. Men vil det å gjøre folk mer opplyst om matens saltinnhold faktisk redusere inntaket? Ifølge en studie  som ble publisert høsten 2013, er det grunn til å tvile.Dette var en australsk studie hvor én gruppe personer med type 2-diabetes ble opplært i å lese og forst...

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørg Bakke

  Reservasjon frå bagatellisering, takk!

  Publisert 29.01.14

  Dei aller fleste har fulgt med på debatten om reservasjonsrett eller moglegheit for fastlegar. På TV, radio, sosiale medier og aviser. Uansett kvar du snur deg høyrer du om debatten. Kanskje er du lei, men ein bør vere glad for at dette får mykje omtale, nettopp fordi det er ei veldig viktig sak. For abortsøkande kvinner, for framtidige fedre og ikkje minst for samfunnet. Me har alle interesse av å vite kva som skjer i ein viktig prinsipiell debatt knytt til kva ein kan reservere seg mot på stat... 12

  Les hele blogginnlegget
 • Andreas Papagiannis

  En dynamisk virksomhet trenger fleksibelt helsepersonell

  Publisert 22.12.13

  Jag satt häromdagen i ett av alla mina telefonsamtal till kommunalsjefer runt om i Norge. Detta var en av dem som orkade lyssna så länge så att han förstod att det ikke var en av alla vikarbyråerna som ringde, men någon som hade något annat att förtella. Det hela utvecklade sig till ett mycket intressant samtal där vi inte bara diskuterade rekrutteringsutfordingar för HelseNorge, men också bristen på flexibilitet. I HelseNorge (og i HelseSveirge för den delen) finns det säkert mycket som ikke ä... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Jo Inge Myhre

  Gi meg en effektiv seng

  Publisert 26.11.13

  Sykehusdrift er en utfordrende aktivitet, det er så mye å holde styr på. Da hjelper det å bruke gode og anvendelige ord og uttrykk som gir mening for folk flest. Et nytt begrep jeg har innlemmet i vokabularet mitt,  er "effektive senger". Jeg har ennå ikke forstått helt hva en effektiv seng er, men det klinger jo fint. Men er en effektiv seng bra? Kan den kjøpes på Skeidar?Jeg har turnus på Gjøvik sykehus, som er en del av Sykehuset Innlandet HF. De har 2,45 effektive senger per 1000 innbyg... 5

  Les hele blogginnlegget
 • Bent Høie

  Bedre og raskere kreftdiagnostisering og behandling

  Publisert 10.10.13

  I Sundvolden-plattformen går Høyre-FrP-regjeringen inn for viktige og nødvendige forandringer for diagnostisering og behandling av kreft. Innføringen av 48 timersfrist og diagnostiske sentre har fått mest oppmerksomhet. Men alle de tre punktene som omhandler kreft på sees i sammenheng. En plan må til. For det er helheten som skal føre til en bedring for pasientene, ikke enkeltelementene alene. Som mange fagfolk har påpekt så vil vi ha en kapasitetsutfordring i årene fremover, både når det gjeld... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Torfinn Hansen

  Forebygging er bedre enn reparasjon, men hva med gjennomføringsevnen?

  Publisert 14.08.13

  Jeg har nylig deltatt på helsepolitisk vorspiel i form av et frokostmøte i forkant av den store helsedebatten under Arendalsuka. Arrangementet ble gjennomført som et politisk talkshow med Jonas Gahr Støre, Bent Høie, Siv Jensen og Bård Vegard Solhjell som gjester. Hovedtema i debatten var forebygging, som med unison enighet ble ansett som en bedre strategi enn reparasjon (behandling) for å løse helseutfordringene. La det med en gang være sagt at også i legemiddelindustrien er det enighet om dett...

  Les hele blogginnlegget
 • Kjetil Karlsen

  Leger snakker med leger

  Publisert 10.01.13

  VI LEGER kan iverksette en effektiv mini-samhandlingsreform - der vi unngår forvirrende mellomledd som gjør at ingen helt vet hvem som har ansvaret. Virkemidlet er at leger snakker med leger. DÅRLIG SAMARBEID. En ung mann hadde mistet den ene armen i en ulykke. Han var innlagt ved Rikshospitalet. Fastlegen, som kun kjente til ulykken gjennom avisoppslag, ble en ettermiddag oppringt av pasientens søster. Sykehuslegen hadde vurdert at mannen skulle sykmeldes. Legen hadde gitt beskjed til avdeling... 13

  Les hele blogginnlegget
 • Reidar Pedersen

  Er sunn fornuft blitt oppsigelsesgrunn?

  Publisert 02.11.12

  Denne uken ble det kjent at administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, går av. Dette skjer kort tid etter at hun tok selvkritikk og sa seg enig i noe veldig mange ansatte, pasienter, pårørende og Helsetilsynet har påpekt: At sammenslåingen av sykehusene i hovedstadsområdet har vært for dårlig planlagt og gjennomført, og at dette har gått utover de ansatte. Det eneste som manglet var en innrømmelse ovenfor pasientene. Dette var like fullt et stort steg i retning av en sannere virk... 4

  Les hele blogginnlegget

Bloggere

 • Tor Levin Hofgaard

  Tor Levin Hofgaard

  Tor Levin Hofgaard er psykologspesialist, president i Norsk Psykologforening og ...
  Les blogger
 • Anne Lise Ryel

  Anne Lise Ryel

  Anne Lise Ryel er advokat og har jobbet som generalsekretær i Kreftforening...
  Les blogger
 • Trond Dahl Hansen

  Trond Dahl Hansen

  Trond Dahl Hansen er administrerende direktør i LFH - Bransjeforeningen for...
  Les blogger
 • Jon Magnussen

  Jon Magnussen

  Jon Magnussen er professor i helseøkonomi ved Institutt for Samfunnsmedisin...
  Les blogger
 • Torgeir Bruun Wyller

  Torgeir Bruun Wyller

  Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overleg...
  Les blogger
 • Johan Torgersen

  Johan Torgersen

  Johan Torgersen er tidligere leder i Yngre legers forening (Ylf). Torgersen er s...
  Les blogger
 • Magne Nylenna

  Magne Nylenna

  Magne Nylenna er direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ...
  Les blogger
 • Kjetil Karlsen

  Kjetil Karlsen

  Kjetil Karlsen er fastlege ved Sørbyen legesenter Tromsø og leder for...
  Les blogger
 • Bjørg Bakke

  Bjørg Bakke

  Bjørg Bakke studerer medisin ved Universitet i Bergen på 6. året....
  Les blogger
 • Frode Jahren

  Frode Jahren

  Frode Jahren er generalsekretær i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lunge...
  Les blogger
 • Christian Grimsgaard

  Christian Grimsgaard

  Christian Grimsgaard er overlege og varaforetakstillitsvalg for Legeforeningen v...
  Les blogger
 • Hege Gjessing

  Hege Gjessing

  Hege Gjessing er president i Den norske legeforening. Hun er tidligere leder av ...
  Les blogger
 • Bent Høie

  Bent Høie

  Helseminister Bent Høie har representert Høyre og Rogaland på Sto...
  Les blogger
 • Torfinn Hansen

  Torfinn Hansen

  Torfinn Hansen er tidligere daglig leder i Pfizer AS. Han har lang ledererfaring...
  Les blogger
 • Karita Bekkemellem

  Karita Bekkemellem

  Karita Bekkemellem er leder av Legemiddelindustrien (LMI). Hun representerte Arb...
  Les blogger
 • Andreas Berg

  Andreas Berg

  Andreas Berg er Nordic Business Portfolio Lead for MSD. Han er utdannet sivil...
  Les blogger
 • Steinar Madsen

  Steinar Madsen

  Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Han er ...
  Les blogger
 • Eli Gunhild By

  Eli Gunhild By

  Eli Gunhild By er leder i Norsk Sykepleierforbund. Hun er sykepleier og har hatt...
  Les blogger
 • Reidar Pedersen

  Reidar Pedersen

  Reidar Pedersen er utdannet lege og filosof. Han er ansatt som forsker (med prof...
  Les blogger
 • Mari Lundeby Grepstad

  Mari Lundeby Grepstad

  Mari Grepstad er rådgiver i avdeling for internasjonal folkehelse ved Folke...
  Les blogger
 • Veronika Barrabés

  Veronika Barrabés

  Veronika Barrabés er Country Manager i Novartis Norge AS. Hun har lang erfa...
  Les blogger
 • Leif Rune Skymoen

  Leif Rune Skymoen

  Leif Rune Skymoen er daglig leder i Nansen Neuroscience Network. Han er utdannet...
  Les blogger
 • Bjørn Guldvog

  Bjørn Guldvog

  Bjørn Guldvog er direktør i Helsedirektoratet og har bakgrunn som lege...
  Les blogger
 • Bjørnar Allgot

  Bjørnar Allgot

  Bjørnar Allgot har vært generalsekretær i Diabetesforbundet siden...
  Les blogger
 • Nina Foerster

  Nina Foerster

  Nina Foerster er i distriksturnus i Sogn og Fjordane. Hun er cand. med. fra Univ...
  Les blogger
 • Liv Arum

  Liv Arum

  Liv Arum er generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). D...
  Les blogger
 • Lisbet Rugtvedt

  Lisbet Rugtvedt

  Lisbet Rugtvedt er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, en...
  Les blogger
 • Per T. Lund

  Per T. Lund

  Per T. Lund har vært administrerende direktør i Apotekforeningen siden...
  Les blogger
 • Andreas Papagiannis

  Andreas Papagiannis

  Svenske Andreas Papagiannis er sykepleier på hjerteovervåkingen ved Ak...
  Les blogger
 • Jo Inge Myhre

  Jo Inge Myhre

  Jo Inge Myhre er turnuslege ved Gjøvik sykehus og deltar på Institute ...
  Les blogger
 • Ivar Sønbø Kristiansen

  Ivar Sønbø Kristiansen

  Ivar Sønbø Kristiansen er pensjonert professor fra Avdeling for helsel...
  Les blogger
 • Christer Mjåset

  Christer Mjåset

  Christer Mjåset er foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening på O...
  Les blogger
 • Bjarte Reve

  Bjarte Reve

  Bjarte Reve er CEO for Nansen Neuroscience Network. Formålet til Nansen er ...
  Les blogger
 • Tiago Campos Rodrigues

  Tiago Campos Rodrigues

  Tiago Campos Rodrigues er direktør i det biofarmaøytiske selskapet Abb...
  Les blogger
 • Marit Hermansen

  Marit Hermansen

  Marit Hermansen er leder i Norsk forening for allmennmedisin og sitter i sentral...
  Les blogger
 • Nard Schreurs

  Nard Schreurs

  Nard Schreurs er direktør ehelse og smart tech i IKT-Norge. Den tidligere r...
  Les blogger
 • Camilla Shalchian-Tabrizi

  Camilla Shalchian-Tabrizi

  Camilla Shalchian-Tabrizi er medlem av ekspertpanelet for pasienter og pår&...
  Les blogger
 • Elisabeth Kirkeng Andersen

  Elisabeth Kirkeng Andersen

  Elisabeth Kirkeng Andersen er kommunikasjonssjef i Oslo Cancer Cluster. Hun er u...
  Les blogger
 • Tone Westergren

  Tone Westergren

  Tone Westergren er seksjonsleder for RELIS Sør-Øst, Avdeling for farma...
  Les blogger
 • Torgeir Micaelsen

  Torgeir Micaelsen

  Torgeir Micaelsen er stortingsrepresentant, medlem av sentralstyret og helsepoli...
  Les blogger
 • Olaug Vervik Bollestad

  Olaug Vervik Bollestad

  Olaug Vervik Bollestad er ny på Stortinget høsten 2013. Hun er fylkesl...
  Les blogger
 • Aksel Tunold

  Aksel Tunold

  Aksel Tunold er daglig leder i Sanofi AS og styremedlem i Legemiddelindustrien (...
  Les blogger
 • Ketil Kjenseth

  Ketil Kjenseth

  Ketil Kjenseth er stortingsrepresentant for Venstre og medlem av helse- og omsor...
  Les blogger
 • Kjersti Toppe

  Kjersti Toppe

  Kjersti Toppe er stortingspolitiker for Senterpartiet fra Hordaland og er nestle...
  Les blogger
 • Even Holth Rustad

  Even Holth Rustad

  Even Holth Rustad er tidligere leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf), stude...
  Les blogger
 • Fred Hatlebrekke

  Fred Hatlebrekke

  Fred Hatlebrekke er forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund. Han er opptatt ...
  Les blogger
 • Tone Wilhelmsen Trøen

  Tone Wilhelmsen Trøen

  Tone Wilhelmsen Trøen er stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen ...
  Les blogger